Журнал включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватись основні  результати                  дисертаційних робіт (Постанова президії  ВАК України, №1-05/5 від 01.07.2010) 
    Журнал «Вісник стоматології» реферується  Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України 
    Журнал обробляється та відображається в Українському  реферативному журналі «Джерело» 
    Журнал індексується в системі Google Scholar 
    Електронна версія журналу представлена на сайті НБУ  ім. В. І. Вернадського 
    Журнал представлений в базі даних РИНЦ (Наукова електронна  бібліотека РФ) 

gallery/шнайдер

Засновники журналу:
 ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії національної академії медичних наук України",

Громадська організація "Асоціація стоматологів України", Комунальне некомерційне підприємство "Одеська обласна клінічна стоматологічна поліклініка "Одеської обласної Ради"

gallery/02

Розділи

gallery/04
gallery/06
gallery/05

Редакційна колегія

Архів

Правила

ДУ «Інститут стоматології НАМН України» м. Одеса, 65026, вул. Рішельєвськая, 11   

тел./факс (048) 7282484 

Журнал зареєстровано 07 грудня 1994 року, свідоцтво: серія КВ, №1110 

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ  ДО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖУРНАЛУ «ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ» 

Науково-практичний журнал Вісник стоматології


gallery/oblozka 2019

Головний редактор: д.мед.н., проф. Шнайдер С. А.