Засновники журналу 
 ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії національної академії медичних наук України", Громадська організація "Асоціація стоматологів України", Комунальне некомерційне підприємство "Одеська обласна клінічна стоматологічна поліклініка "Одеської обласної Ради"
 
Видавець:

ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії національної академії медичних наук України"
 Журнал зареєстровано

07 грудня 1994 року, свідоцтво: серія КВ, №1110

 

Журнал перереєстровано

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ, № 23891-13731ПР Міністерство юстиції України.

ISSN 2078-8916

 

Мова видання

Українська, російська та англійська 

Періодичність:

щоквартально (березень, червень, вересень, грудень)
 
Журнал включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватись основні  результати дисертаційних робіт (Постанова президії  ВАК України, №1-05/5 від 01.07.2010) 
 
Журнал «Вісник стоматології» реферується  Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України 
 
Журнал обробляється та відображається в Українському  реферативному журналі «Джерело» 
 
Журнал індексується в системі Google Scholar 
 
Електронна версія журналу представлена на сайті НБУ  ім. В. І. Вернадського 
 
Журнал представлений в базі даних РИНЦ (Наукова електронна  бібліотека РФ) 
 
Адреса редакції:

 

м. Одеса, 65026, вул. Рішельєвська, 11 тел.(048) 7282484,  067-585-75-26

E-mail: vesnik@email.ua

Розділи

gallery/05
gallery/06
gallery/04

Редакційна Колегія

Архів

Правила

ДУ «Інститут стоматології НАМН України» м. Одеса, 65026, вул. Рішельєвськая, 11   
тел./факс (048) 7282484 

Журнал зареєстровано 07 грудня 1994 року, свідоцтво: серія КВ, №1110 

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖУРНАЛУ «ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ»

gallery/свидетельство журнала
gallery/регалии