ТИТУЛ

 

 

ЗМІСТ  

 

експериментально-теоретичний розділ

 

 

 

Иванов В.С., Шнайдер С.А., Деньга О.В, Ткаченко Е.К. Изучение влияния внутриутробной гипоксии и кариесогенного рациона на состояние зубочелюстной системы и тканей ротовой полости крыс

2

Салех А. Ю, Шнайдер С. А., Дєньга О. В., Макаренко О. А. Експериментальне обґрунтування застосування лікувально-профілактичного комплексу в стоматологічній практиці на тлі гастроезофагеального рефлюксу.

7

Скульская С.В., Вербицкая Т.Г., Деньга О.В. Вероятность развития стоматологической патологии у детей, проживающих в зонах различной антропогенной нагрузки на основе молекулярно-генетической оценки маркеров метаболизма соединительной ткани COL2A1

и MMP9

12

 

 

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ РОЗДІЛ

 

 

 

Золотухіна О. Л. Оцінка показників швидкості слиновиділення та стану кислотно-лужного балансу ротової рідини в динаміці лікування тютюнозалежних пацієнтів з хронічним генералізованним пародонтитом на тлі хронічного гіперацидного гастриту

18

Волосовець Т. М., Фелештинська О. Я. Оцінка ефективності діагностики та лікувальної тактики хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту

22

Удод О. А., Костенко Р. С. Прямі та непрямі реставрації зубів: клінічний стан і оцінка

26

 

 

ОРТОДОНТИЧНИЙ РОЗДІЛ

 

 

 

Аликулиев В. К. Сравнительный анализ эффективности лечения зубочелюстных аномалий у допризывников в стоматологических клиниках

31

Деньга А.Э. Биофизические показатели тканей пародонта и жировой массы тела пациентов с метаболическим синдромом в процессе комплексного ортодонтического лечения

35

Ковач I.В., Гутарова Н.В. Результати клінічного обстеження пацієнтів із запальними захворюваннями тканин пародонту на тлі ортодонтичного лікування

41

 

 

ОРТОПЕДИЧНИЙ РОЗДІЛ

 

 

 

Костенко С. Б., Романова Ю. Г., Денчик А. А. Аспекти реабілітації пацієнтів молодого віку із локалізованим парадонтитом асоційованим м’язово-суглобовою дисфункцією скронево-нижньощелепного суглобу

46

Фастовець О. О., Штепа В. О. Динаміка постуральних рефлексів при незнімному зубному протезуванні у осіб молодого віку

50

Акберли Л. Б. Влияние зубных протезов на гомеостаз полости рта

57

 

 

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

 

 

 

Ковач И.В., Лавренюк Я.В., Дунаева М.М. Санация полости рта у детей в условиях общего обезболивания при симультанном лечении

62

Лещук С. Є., Чухрай Н. Л., Безвушко Е. В., Стадник У.О. Дослідження фізичних властивостей ротової рідини у дітей з бронхіальною астмою

67

 

 

ХІРУРГІЧНИЙ РОЗДІЛ

 

 

 

Abdullayev E. M. The new approach to treat pediatric mandibular body fractures

75

Гулюк С.А Шнайдер С.А. Клінічна характеристика тригерних зон жувальної мускулатури при міофасціальному больовому синдромі обличчі

79

Яковенко Л.М., Шафета О.Б., Чехова І.Л., Ковтун Т.О., Жила Н.Ю. Рубці щелепно- лицевої ділянки у дітей (клініко-лабораторна оцінка та PRP-терапія

86

 

 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ІСТОРІЯ

 

 

 

Скиба В.Я., Іванов В.С. Аналіз роботи експертної проблемної комісії моз та намн України «стоматологія» за 2019 рік

93