(1)
Шафета, О.; Яковенко, Л. МОРФОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ВЕЛОФАРИНГЕАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ У ДІТЕЙ У НОРМІ. stomatological 2022, 118, 56-62.