ПОЛІТИКА ЖУРНАЛУ

Доцільність видання науково-практичного журналу «Вісник стоматології» обумовлена необхідністю тісного наукового співробітництва вчених, що займаються проблемами стоматології та суміжних дисциплін (морфологів, фізіологів, біологів, біохіміків) дослідження яких вказують на шляхи вирішення як фундаментальних, так і прикладних проблем стоматології.

«Вісник стоматології» виступає сполучною ланкою між вченими, що займаються різними напрямками досліджень в медицині та стоматології, між експериментаторами і клініцистами. Ознайомлення зі змістом журналу дозволяє бути в курсі більшості актуальних розробок, обговорювати їх, отримувати необхідну інформацію про наукові напрямки і школах, дисертаційних дослідженнях, конференціях і конгресах, присвячених нагальним проблемам стоматології. На сторінках нашого журналу окремі фрагменти наукових робіт складаються в цілісну мозаїку, яка відображатиме стан сучасної стоматології.

Програмні цілі журналу "Вісник стоматології": публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем стоматології.

Проблематика журналу: висвітлення сучасних досягнень української стоматології. Журнал публікує оригінальні статті про проведені клінічні, клініко-експериментальні і фундаментальні наукові роботи, огляди, описи складних клінічних випадків.

Політика розділів журналу:

 • Експериментально-теоретичний (приймає рукописи, індексується, рецензується);
 • Терапевтична стоматологія (приймає рукописи, індексується, рецензується);
 • Хірургічна стоматологія (приймає рукописи, індексується, рецензується);
 • Ортопедична стоматологія (приймає рукописи, індексується, рецензується);
 • Ортодонтія (приймає рукописи, індексується, рецензується);
 • Стоматологія дитячого віку (приймає рукописи, індексується, рецензується);
 • Імплантологія (приймає рукописи, індексується, рецензується);
 • Епідеміологія, організація медицини (приймає рукописи, індексується, рецензується

Наш журнал покликаний надавати можливість публікації авторам за умови оригінальності та безсумнівної новизни їх досліджень. До складу редакційної колегії входять авторитетні вчені. Статті рецензуються незалежними експертами в галузі стоматології та суміжних дисциплін.

Журнал «Вісник стоматології» індексується в наступних базах даних:

 • Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
 • Український реферативний журнал "Джерело"
 • НБУ ім. В.І. Вернадського
 • Ulrich’s
 • РИНЦ
 • Google Scholar;
 • Наукова електронна бібліотека "Cyberleninka"