Редакційна колегія

Шнайдер Станіслав Аркадійович, доктор медичних наук, професор, директор, Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» – головний редактор;

 

 

 

 

Скиба Василь Якович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» – науковий редактор;

 

 

 

Рейзвіх Ольга Едуардівна, доктор медичних наук, завідувач науково-координаційного та патентно-інформаційного відділу, лікар стоматолог вищої категорії, Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» – відповідальний секретар редакції;

 Гулюк Анатолій Георгійович,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології, Одеський національний медичний університет;

 

 

 

 

Ковач Ілона Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;

 

 Горохівський Володимир Несторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії, Одеський національний медичний університет;

 

 

 

 

Дєньга Анастасія Едуардівна, доктор медичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, дитячої стоматології та ортодонтії, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України»

 

 

 

Дєньга Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань дитячого віку та ортодонтії, Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»;

 

 

 

Скиба Олександра Василівна, доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри стоматології дитячого віку, Одеський національний медичний університет;

 

 

 

 

 

Копчак Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

 

 

 

 

Пашаєв Ага Чингизович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, Азербайджанський медичний університет, м. Баку, Азербайджан;

 

 

 


Пиндус Тетяна Олексіївна,
доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри дитячої стоматології, Львівський медичний інститут, доцент клініки стоматології та максилофаціальної хірургії медичного факультету, Університет Павла Йозефа Шафарика, м. Кошице, Словацька Республіка;

 

 

 

Скрипніков Петро Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів, Полтавський державний медичний університет;

 

 

 

 

Савичук Наталія Олегівна, доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;

 

 

 

 

http://visnyk.od.ua/public/site/images/admin/-.jpgСкрипник Ірина Леонідівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

 

 

 

 

Технічний редактор: Кудлюк Галина Євгенівна

 

 

 

 


Літературний редактор:
Мозгова Наталія Віталіївна