Редакційна колегія

Шнайдер Станіслав Аркадійович, доктор медичних наук, професор, директор, Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» – головний редактор;

 

 Левицький Анатолій Павлович, доктор біологічних наук, професор, науковий керівник науково-дослідної лабораторії технології фітопрепаратів, Одеська національна академія харчових технологій – науковий редактор;

 

 Рейзвіх Ольга Едуардівна, доктор медичних наук, завідувач науково-координаційного та патентно-інформаційного відділу, лікар стоматолог вищої категорії, Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» – відповідальний секретар редакції;

 
Гулюк Анатолій Георгійович,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології, Одеський національний медичний університет;

 

 

 Ковач Ілона Василівна,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої стоматології, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;

 

 
Горохівський Володимир Несторович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії, Одеський національний медичний університет;

 

 
Дєньга Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань дитячого віку та ортодонтії, Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»;

 

 Пашаєв Ага Чингизович,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, Азербайджанський медичний університет, м. Баку, Азербайджан;

 

 Копчак Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

 

 

 


Савичук Наталія Олегівна,
доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;

  


Пиндус Тетяна Олексіївна,
доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри дитячої стоматології, Львівський медичний інститут, доцент клініки стоматології та максилофаціальної хірургії медичного факультету, Університет Павла Йозефа Шафарика, м. Кошице, Словацька Республіка;

 

 

 

Скиба Василь Якович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

 

 

 


Скрипников Петро Миколайович,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів, Полтавський державний медичний університет;

 

 

 

 

Удод Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології № 1, Донецький національний медичний університет.

 

 

 

 

Технічний редактор: Кудлюк Галина Євгенівна

 

 

 

 


Літературний редактор:
Мозгова Наталія Віталіївна