КОРЕЛЯЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА РІЗНИХ ГРУП ПАЦІЄНТІВ

Автор(и)

  • М.В. Камінська Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2021-42-4.2

Ключові слова:

генералізований пародонтит, кореляційний аналіз, індекс Федорова-Володкіної, індекс PMA, пародонтальний індекс Рассела, індекс кровоточивості, глибина пародонтальних кишень

Анотація

Статтю присвячено дослідженню кореляційної залежності між основними клінічними показниками в процесі лікування захворювань пародонта в пацієнтів різних екологічних регіонів Прикарпаття. Метою дослідження є встановлення кореляційної залежності між клінічними показниками, що спостерігаються при захворюваннях тканин пародонта, та порівняльний аналіз отриманих результатів у пацієнтів різних екологічних регіонів Прикарпаття в процесі лікування захворювань тканин пародонта. Методи дослідження. Обстежено 83 хворих на генералізований пародонтит, що проживають у різних екологічних умовах. Проведено кореляційний аналіз між клінічними показниками при генералізованому пародонтиті. Результати. Установлено достовірні (р˂0,05) кореляційні зв’язки різної сили та характеру між індексом кровоточивості та індексом Федорової-Володкіної, індексом Рассела та глибиною пародонтальних кишень, індексом РМА та індексом кровоточивості, індексом гігієни та індексом РМА, індексом Рассела та індексом кровоточивості, глибиною пародонтальних кишень та індексом кровоточивості, індексом Рассела та індексом РМА, індексом Федорової-Володкіної та пародонтальним індексом Рассела, індексом гігієни та глибиною пародонтальних кишень, індексом РМА та глибиною пародонтальних кишень. Наукова новизна. Установлено кореляційну залежність між основними клінічними показниками, що спостерігаються при захворюваннях тканин пародонта, та здійснено порівняльний аналіз отриманих результатів у пацієнтів різних екологічних регіонів Прикарпаття в процесі лікування захворювань тканин пародонта. Висновки. Доведена кореляційна залежність між основними клінічними показниками у пацієнтів із генералізованим пародонтитом та можливість використання кореляційного методу статистичного аналізу під час обробки даних клінічних показників у пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта.

Посилання

Батіг В.М. Обґрунтування методів профілактики та лікування захворювань пародонту у працівників хімічних підприємств. Современная стоматология. Київ, 2013. № 5. С. 40–43.

Децик О.З. Методичні підходи до узагальнення результатів наукових досліджень. Галицький лікарський вісник. Івано-Франківськ, 2011. № 18(2). С. 5–8.

Дмитренко Р.Р, Бамбуляк А.В., Бойчук І.Т. Механізми ушкодження тканин пародонта. Клінічна стоматологія. Тернопіль, 2015. № 3–4. С. 82.

Заболотний Т.Д., Гнідь Р.М. Комплексне лікування захворювань пародонта у хворих, які проживають у регіоні, забрудненому сіркою. Галицький лікарський вісник. Івано-Франківськ. 2012. № 19(2). С. 36–38.

Камінська М.В., Рожко М.М., Ерстенюк Г.М. Метаболічні порушення в органах ротової порожнини за умов поєднаної дії ксенобіотиків та корекція виявлених порушень. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, Budapest, VII(25), Issue : 206, 2019 Sept. С. 14–18.

Камінська М.В., Рожко М.М. Комплексна оцінка ефективності лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом на фоні інтоксикації ксенобіотиками. Вісник проблем біології і медицини. Полтава, 2019. № 1(150) С. 308–316.

Камінська М.В. Порушення метаболізму у тканинах пародонта за умов поєднаної дії ксенобіотиків та корекція виявлених порушень. Вісник проблем біології і медицини. Полтава, 2021. № 2(160) С. 298–303.

Куцевляк В.Ф., Лахтін Ю.В. Прогнозування виникнення основних стоматологічних хвороб серед населення під дією важких металів довкілля. Український стоматологічний альманах. Полтава, 2011. № 4 С. 9–11.

Лахтін Ю.В. Оцінка ступеня впливу надлишку солей важких металів довкілля на виникнення основних стоматологічних захворювань. Вісник Сумського державного університету. Серія «Медицина». Суми, 2012. № 1 С. 150–154.

Лучинський М.А. Вплив несприятливих екологічних чинників на стан стоматологічного здоров’я дітей (огляд літератури). Український стоматологічний альманах. Полтава, 2015. № 6. С. 76–81.

Остапко О.І. Комплексна профілактика хронічного катарального гінгівіту у дітей, які мешкають в екологічно несприятливих умовах. Вісник проблем біології і медицини. Полтава, 2012. № 1(91) С. 284–287.

Попович З.Б., Рожко М.М., Соловей С.І., Боднарук Ю.Б., Кукурудз Н.І. Проблеми довкілля і стан стоматологічного здоров’я дітей Івано-Франківської області. Профілактична та дитяча стоматологія. Львів, 2014. № 1 С. 74–77.

Чубій І.З., Рожко М.М. Лікування генералізованого пародонтиту початкового ступеня розвитку в осіб, які проживають на екологічно забруднених територіях Прикарпаття. Український стоматологічний альманах. Полтава, 2015. № 6. С. 5–8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-29

Як цитувати

Камінська, М. (2021). КОРЕЛЯЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА РІЗНИХ ГРУП ПАЦІЄНТІВ. Вісник стоматології, 117(4), 12–17. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2021-42-4.2

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ