РОЗРОБКА ДІАГНОСТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ ОПЕРАЦІЇ СУБАНТРАЛЬНОЇ ПЛАСТИКИ

Автор(и)

  • О. В. Юристовський
  • О. О. Гударьян

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.19

Ключові слова:

верхньощелепна пазуха, комп'ютерна томографія.

Анотація

Мета дослідження. Розробка алгоритму клініко- рентгенологічного обстеження пацієнтів з атрофією альвеолярного відростка верхньої щелепи при використанні зубних імплантатів і необхідністю субантральной пластичної операції. Матеріали та методи дослідження. Робота була виконана на кафедрі щелепно-лицевої хірургії, імплантології та пародонтології Дніпровського державного медичного університету. Були проаналізовані комп'ютерні томограми 72 пацієнтів медичного центру державного медичного університету. Вік пацієнтів варіювався від 48 до 69 років, серед них було 39 чоловіків і 33 жінки. Визначено роль анатомічних факторів, діагностованих за допомогою конусно- променевої комп'ютерної томографії, у розвитку перфорації слизової оболонки верхньощелепної пазухи при субантральній пластиці. Визначено роль типу пневматизації верхньощелепної пазухи у жителів Дніпропетровської області, а також встановлено зв'язок між інтраопераційними ускладненнями і частотою післяопераційних синуситів. Встановлено, що в 67 % випадків синуситу були виявлені патології структур порожнини носа і кістково-мозкового комплексу. Крім того, було встановлено, що порушення будови анатомічних структур порожнини носа і остіомеатального комплексу відповідної операційної сторони може в післяопераційному періоді викликати непрохідність природного гирла пазухи і привести до порушення мукоциліарного кліренсу. При порівнянні даних конусно-променевої комп'ютерної томографії з протоколами операцій і післяопераційними спостереженнями було визначено зв'язок між анатомічними факторами ризику і виниклими інтра- і післяопераційними ускладненнями. Висновки. Згідно з ретроспективним аналізом архівних матеріалів кафедри щелепно-лицевої хірургії, імплантології та пародонтології Дніпровського державного медичного університету за 3 роки, на частоту ускладнень субантральної пластики з використанням техніки бічного вікна впливає наявність патологій структур порожнини носа та інших органів. остіомеатальний комплекс, а також особливості будови самої верхньощелепної пазухи – кут між ними і, в меншій мірі, товщина слизової оболонки, що вистилає пазуху. Було встановлено, що частота перфорації слизової оболонки склала 31,9 %, при цьому це відбувалося в 50 % випадків у пацієнтів з тонкою слизовою оболонкою і кутом менше 60 градусів. У групі пацієнтів, у яких була товста слизова оболонка і кут між стінками в обробленій ділянці становив більше 60 градусів, перфорації слизової оболонки не відбулося. У той же час, порівнюючи різні комбінації цих факторів, було встановлено, що більше значення кута знижує ймовірність перфорації в 3 рази при однаково тонкій слизовій оболонці пазухи. Встановлено, що в 67 % випадків синуситу були виявлені патології структур порожнини носа і кістково-мозкового комплексу. Комплексна передопераційна Діагностика групи пацієнтів, яким планується субантральна пластична операція, повинна включати огляд порожнини рота стоматологом-хірургом, конусно-променеву комп'ютерну томографію, огляд і консультацію оториноларинголога.

Посилання

Fadda G. L., Rosso S., Aversa S., Petrelli A., Ondolo C., Succo G. Multiparametric statistical correlations between paranasal sinus anatomic variations and chronic rhinosinusitis. Acta otorhinolaryngolica italica. 2012. Vol.32. P.244-251.

Pignataro L., Mantovanil M., Torretta S., Felisati G., Sambataro G. ENT assessment in the integrated management of candidate for (maxillary) sinus lift. Acta otorhinolaryngologica italica. 2008. Vol.28. P.110-119.

Torretta S., Mantovani M., Testori T., Cappadona M., Pignataro L. Importance of ENT assessment in stratifying candidates for sinus floor elevation: a prospective clinical study. Clin. Oral Implants Res. 2013. Vol.24. P.57-62.

Rapani М., Rapani С., Ricci L. Schneider membrane thickness classification evaluated by cone-beam computed tomography and its importance in the predictability of perforation. Retrospective analysis of 200 patients. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 2016. Vol.54 (10). P.1106-1110.

Атлас анатомії людини / 7-е видання / Фрэнк Г. Неттер; наукові редактори перекладу Л.Р. Матешук- Вацеба, І.Є. Герасимюк, В.В. Кривецький, О.Г. Попа- динец. Київ: «Медицина», 2020. 736 с.

Wehrbein H., Diedrich P. The initial morphological state in basally pneumatized maxillary sinus – a radiologicalhistological study in man. Fortschr. Kieferorthop. 1992. Vol.53. P.254-262.

Scorecci G. M., Mich C. E., Benner K. U. Implants and restorative dentistry. Martin Dunitz. – London, 2001. 468 p.

Watzek G. Oral Implants – Quo Vadis? Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2006. Vol.21, № 6. P.831-832.

Cawood J. I., Howell R. A. A classification of the edentulous jaws. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 1988. Vol.17, № 4. P.232-236.

Misch C, Judy K. Classification of partially edentulous arches for implant dentistry. Int. J. Oral Maxillofac. Implantol.1987. Vol.4 P.7-12. 11. Park J. B. Use of Cell-Based Approaches in Maxillary Sinus Augmentation Procedures. J. Craniofac. Surg. 2010. Vol.21, № 2. P.557-560. 12. Van den Bergh J. P., Bruggenkate C. M., Disch F. J., Tuinzing D. B. Anatomical aspects of sinus floor elevations. Clin. Oral Implants Res. 2000. № 11(3). Р. 256-65 doi: 10.1034/j.1600-0501.2000.011003256.x

Гулюк А. Г. Дифференциальная диагностика и лечение ятрогенних гайморитов стоматогенного про- исхождени, монография. Ереван: ВМВ Принт, 2014. 256 с.

Timmenga N. M., Raghoebar G. M., Weissenbruch R., Vissink A. Maxillary sinusitis after augmentation of the maxillary sinus floor: a report of 2 cases. J. Oral Maxillofac. Surg. 2001. Vol.59. P.200-204 doi: 10.1053/joms.2001.20494.

Гулюк А.Г., Варжапетян С.Д., Григор’єва О.А., Фурик А.А. Морфологические изменения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи при различных формах хронического одонтогенного гайморита. Часть I Современная стоматология. 2013. № 4. С. 131-136. 16. Scarano A., Pecora G., Piattelli M., Piattelli A. Osseointegration in a sinus augmented with bovine porous bone mineral: Histological results in an implant retrieved 4 years after insertion. A case report. J. Periodontal. 2004. Vol.75. P.1161-1166 doi: 10.1902/jop.2004.75.8.1161.

Liu X., Zhang G., Xu G. Anatomic variations of the ostiomeatal complex and their correlation with chronic sinusitis: CT evaluation. Zhonghua Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi. 1999. Vol.34, № 3. P.143-146.

Danese M., Duvoisin В., Agrifoglio A., Cherpillod J., Krayenbuhl M. Influence of naso-sinusal anatomic variants on recurrent, persistent or chronic sinusitis. X-ray computed tomographic evaluation in 112 patients. Radiol. 1997. Vol.78, № 9. P.651-657.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-05

Як цитувати

Yurystovskyi, O., & Hudarian, O. (2023). РОЗРОБКА ДІАГНОСТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ ОПЕРАЦІЇ СУБАНТРАЛЬНОЇ ПЛАСТИКИ. Вісник стоматології, 122(1), 113–120. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.19

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ