СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ У ДІТЕЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-48-2.25

Ключові слова:

зубощелепні аномалії, карієс, пародонт, профілактика, лікування, діти

Анотація

Зубощелепні аномалії (ЗЩА) відносяться до основних стоматологічних захворювань, їх поширеність досягає 85%. Клінічні спостереження та дані літератури свідчать про високі темпи розвитку та прогресування карієсу і запальних захворювань тканин пародонта у дітей під час ортодонтичного лікування. Це вказує на необхідність запровадження ефективних підходів до профілактики та лікування, які передбачають підвищення рівня стоматологічного здоров’я до початку, під час та після завершення ортодонтичного лікування. Мета дослідження. Провести аналіз та узагальнення літературних джерел з вивченням сучасних відомостей про особливості профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань при лікуванні ЗЩА у дітей, у тому числі з психоневрологічними розладами. Результати та їх обговорення. Аналіз літературних джерел свідчить, що для профілактики та лікування стоматологічних захворювань при лікуванні ЗЩА використовуються медикаментозні заходи місцевої та загальної дії, професійна та індивідуальна гігієна порожнини рота, дієта з високим вмістом кальцію, фосфору тощо. Важливими є також рекомендації щодо ортодонтичного лікування у дітей з психоневрологічними розладами, згідно яких ортодонтичне лікування має бути спрямоване на прийнятний результат, а не на ортодонтичну досконалість; необхідно враховувати тяжкість вади та можливі пов’язані з нею психосоціальні та медичні обмеження, а також ступінь можливого лікування пацієнта. Разом з цим у літературі зустрічаються лише поодинокі дослідження, у яких вивчаються проблеми лікування та профілактики стоматологічних захворювань, які виникають при лікуванні ЗЩА у дітей з психоневрологічними розладами. Висновки. Аналіз літературних джерел вказує на те, що на сьогодні недостатньо вивчені питання профілактики карієсу і захворювань тканин пародонта при ортодонтичному лікуванні ЗЩА, особливо у дітей з психоневрологічними розладами. Тому актуальним є подальший пошук та розпрацювання ефективних методів профілактики основних стоматологічних захворювань, які виникають в процесі ортодонтичного лікування цих дітей, на основі поглибленого вивчення чинників ризику їх виникнення.

Посилання

Міськів А.Л., Безвушко Е.В. Структура зубощелепних аномалій у дітей Львівської області. Acta medica Leopoliensia. 2015. Т. 21, № 2. С. 10-13.

Фур М.Б. Розповсюдженість та структура ортодонтичної патології у дітей-вихованців шкілінтернатів. Вісник проблем біології і медицини. 2015. Вип. 2, Т. 2. С. 252-255.

Годований О., Мартовлос А., Годована О. Захворювання пародонту та аномалії і деформації зубощелепної системи у хворих різного віку (стан проблеми та шляхи її вирішення). Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. 2019. Т. 55, № 1. С. 10-30.

Лесіцький М.Ю., Фур М.Б., Машкаринець О.О. Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку. Вісник стоматології. 2020. № 2. С. 61-66.

Фліс П.С., Іванова К.В., Дахно Л.О. Поширеність аномалій прикусу в дітей 6-13 років із Києва й Київської області. Український стоматологічний альманах. 2021. № 4. С. 42-47.

Клітинська О.В., Іваськевич В.З., Гасюк Н.В. Комплексний аналіз якості ортодонтичного лікування підлітків Закарпаття. Український журнал медицини, біології та спорту. 2021. Т. 6, № 1(29). С. 237-243.

Vieira-Andrade R.G., de Paiva S.M., Marques L.S. Impact of Malocclusions on Quality of Life from Childhood to Adulthood. Issues in Contemporary Orthodontics. Issues Contemp Orthod. 2015. Р. 35-55. https://doi.org/10.5772/59485.

Guimarães, S.P.A., Jorge, K.O., Fontes, M.J.F., Ramos-Jorge, M.L., Araújo, C.T.P., Ferreira, E.F., Melgaço, C.A., & Zarzar, P.M. (2018). Impact of malocclusion on oral health-related quality of life among schoolchildren. Brazilian oral research, 32, e95. https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2018.vol32.0095.

Deng, X., Wang, Y.J., Deng, F., Liu, P.L., & Wu, Y. (2018). Psychological well-being, dental esthetics, and psychosocial impacts in adolescent orthodontic patients: A prospective longitudinal study. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, 153(1), 87–96.e2. https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2017.05.028.

Imani, M.M., Jalali, A., Dinmohammadi, M., & Nouri, P. (2018). The Effect of Orthodontic Intervention on Mental Health and Body Image. Open access Macedonian journal of medical sciences, 6(6), 1132–1137. https://doi.org/10.3889/oamjms.2018.243.

Ferrando-Magraner, E., García-Sanz, V., Bellot-Arcís, C., Montiel-Company, J.M., Almerich-Silla, J.M., & Paredes-Gallardo, V. (2019). Oral health-related quality of life of adolescents after orthodontic treatment. A systematic review. Journal of clinical and experimental dentistry, 11(2), e194–e202. https://doi.org/10.4317/jced.55527.

Liausas, R., Labanauskas, Z., Svalkauskiene, V., Smailiene, D., & Vaiciuniene, J. (2019). Orthodontic treatment complexity, outcome and need among school age patients of Lithuanian university of health sciences clinic of orthodontics. Stomatologija, 21(1), 28–32.

de Melo, K.C.P.A., Vedovello-Filho, M., Furletti-Góis, V.F., de C Meneghim, M., & Vedovello, S.A.S. (2021). Is the adolescent's esthetic concern associated with anterior occlusal conditions or the malocclusion severity level? The Angle orthodontist, 91(4), 496–501. https://doi.org/10.2319/062320-576.1.

Костенко Є.Я., Мельник В.С., Горзов Л.Ф. Вплив незнімної ортодонтичної апаратури на тканини пародонта (огляд літератури). Молодий вчений. 2016. № 12. С. 311-315.

Воронкова Г.В., Смаглюк Л.В. Зміни біохімічних показників ротової рідини у пацієнтів, які знаходяться на ортодонтичному лікуванні брекет-системою. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2017. Т. 17, Вип. 3. С. 199-202.

Пачевська А.В., Філімонов Ю.В. Ускладнення при ортодонтичному лікуванні зубощелепних аномалій в дітей (огляд літератури). Український стоматологічний альманах. 2017. № 2. С. 79-83.

Філімонов Ю.В., Істошин В.М., Пачевська А.В., Драчук Н.В., Дудік О.П., Філімонов В.Ю. Дослідження біохімічних показників ротової рідини при ортодонтичному лікуванні. Український стоматологічний альманах. 2018. № 2. С. 21-26.

Мельник В.С., Горзов Л.Ф., Ізай М.Е. Зміни орального мікробіому дітей при лікуванні незнімною ортодонтичною апаратурою. Вісник проблем біології і медицини. 2019. Вип. 1, Т. 1. С. 343-347.

Ковач I.В., Гутарова Н.В. Результати клінічного обстеження пацієнтів із запальними захворюваннями тканин пародонту на тлі ортодонтичного лікування. Вісник стоматології. 2020. Т. 35, № 1. С. 41-45.

Ren, Y., Jongsma, M.A., Mei, L., van der Mei, H.C., & Busscher, H.J. (2014). Orthodontic treatment with fixed appliances and biofilm formation--a potential public health threat?. Clinical oral investigations, 18(7), 1711–1718. https://doi.org/10.1007/s00784-014-1240-3.

Karacaoglu F., Gazioglu C., Akkaya S., Akkaya M. (2016). Are the Effects of Fixed Orthodontic Treatment on Gingival Health Similar in Adolescents and Young Adults? J Biomedical Sci., 6(1), 5. https://doi.org/10.4172/2254-609X.100049.

Choi Y.Y. (2020). Relationship between orthodontic treatment and dental caries: results from a national survey. International dental journal, 70(1), 38–44. https://doi.org/10.1111/idj.12515.

Gao, Y., Min, Q., Li, X., Liu, L., Lv, Y., Xu, W., Liu, X., & Wang, H. (2022). Immune System Acts on Orthodontic Tooth Movement: Cellular and Molecular Mechanisms. BioMed research international, 2022, 9668610. https://doi.org/10.1155/2022/9668610.

Ковач І.В., Лавренюк Я.В. Загальна характеристика стоматологічної захворюваності у дітей на тлі ортодонтичного лікування. Медичні перспективи. 2016. Т. 21, № 1. С. 104-108.

Суслова О.В., Желизняк Н.А., Стеценко Д.В., Кордонец Е.Л., Анисимов М.В. Аномалии зубных рядов в структуре зубочелюстных аномалий у детей 7-18 лет. Вісник стоматології. 2019. № 1, Т. 31. С. 57-59.

Фалінський М.М., Бойцанюк С.І., Островський П.Ю. Стан тканин пародонта в пацієнтів з ортодонтичною патологією. Український стоматологічний альманах. 2016. № 5. С. 69-71.

Julien, K.C., Buschang, P.H., & Campbell, P.M. (2013). Prevalence of white spot lesion formation during orthodontic treatment. The Angle orthodontist, 83(4), 641–647. https://doi.org/10.2319/071712-584.1.

Авдєєв О.В., Бойків А.Б., Авдєєва Р.О. Оптимізація діагностики та терапії запальних ускладнень при ортодонтичному лікуванні. Клінічна стоматологія. 2014. № 3. С. 101.

Воронкова А.В., Шнайдер С.А. Влияние геля с пробиотиками на биохимические показатели слюны пациентов с зубочелюстными аномалиями после ортодонтического лечения. Вісник стоматології. 2014. № 1. С. 58-62.

Бабенко А.Д. Зміни гігієнічних і пародонтальних індексів у найближчі терміни після терапії хронічного гіпертрофічного гінгівіту в ортодонтичних пацієнтів на тлі лікування брекет-технікою. Український стоматологічний альманах. 2015. № 3. С. 33-37.

Каськова Л.Ф., Марченко КВ, Бережна ОЕ, Амосова Л.І. Динаміка показників карієсу у дітей із зубощелепними аномаліями під впливом профілактичних заходів. Лікарська справа. 2015. № 1-2. С. 63-67.

Суслова О.В., Мірчук Б.М., Плотнікова В.Г., Шпак С.В. Вплив ортодонтичного лікування скупчення зубів на стан порожнини рота. Вісник стоматології. 2016. № 1. С. 41-44.

Горзов Л.Ф. Клініко-лабораторне обґрунтування ефективності лікування хронічних гінгівітів у дітей 12–15 років з незнімною ортодонтичною апаратурою [автореферат]. Ужгород: Ужгород. нац. ун-т; 2017. 22 с.

Деньга А.Э. Стоматологический статус пациентов с метаболическим синдромом и хроническим генерализованным пародонтитом в процессе комплексного ортодонтического лечения. Вісник морської медицини. 2020. № 1. С. 108-114.

Мельник В.С., Горзов Л.Ф., Білищук Л.М., Зомбор К.В., Ратушний Р.І. Лікування атопічного хейліту у підлітків з зубощелепними аномаліями. Україна. Здоров’я нації. 2020. № 2(59). С. 146-149.

Смаглюк Л.В., Куліш Н.В., Нестеренко О.М. Міждисциплінарний підхід у лікуванні пацієнтів із зубощелепними аномаліями. Український стоматологічний альманах. 2022. № 2. С. 28-33.

Potapchuk A.M., Melnyk V.S., Horzov L.F., Almashi V.M. (2019). Prevention of main dental diseases in children using herbal tea «Dentesvita». Wiadomości Lekarskie, 72(10), 1935-1938.

Райда A.И., Сунь Л., Лю Ц. Профилактика очаговой деминерализации у детей при лечении зубочелюстных аномалий несъёмными ортодонтическими аппаратами. Український стоматологічний альманах. 2012. № 2. С. 98-99.

Деньга А.Э. Влияние биофлавоноидов на соcтояние тканей пародонта и гигиены полости рта в процессе комплексного ортодонтического лечения. Вісник стоматології. 2013. № 1. С. 178.

Горохивская Ю.В., Деньга А.Э., Шнайдер С.А. Биофизические показатели твёрдых тканей зубов и тканей пародонта у детей в процессе ортодонтического лечения съёмными аппаратами. Вісник стоматології. 2019. № 3. С. 35-38.

Деньга А.Э., Макаренко О.А. Биохимические параметры ротовой жидкости у детей с начальным кариесом зубов в процессе комплексного ортодонтического лечения. Вісник стоматології. 2013. № 3. С. 58-62.

Горохивская Ю.В. Состояние твёрдых тканей зубов, тканей пародонта и гигиены полости рта у детей младшего школьного возраста в процессе ортодонтического лечения с помощью съёмных аппаратов. Вісник морської медицини. 2019. № 3(84). С. 56-60.

Деньга О.В., Мирчук Б.Н., Ходорчук И.В. Применение препарата «Кальциум-Д» при профилактике осложнений в процессе ортодонтического лечения детей. Современная педиатрия. 2015. № 4. С. 128-131.

Лавренюк Я.В. Стан твердих тканин зубів та пародонту у дітей з ортодонтичними конструкціями в динаміці лікування розробленими методами. Вісник стоматології. 2016. № 1. С. 31-37.

Лавренюк Я.В. Стан неспецифічної резистентності порожнини рота в дітей, які мають карієс зубів і хронічний катаральний гінгівіт, на тлі ортодонтичного лікування в динаміці. Современная стоматология. 2016. № 2. С. 49-52.

Клітинська О.В. Психологічні аспекти мотивації пацієнтів, які мають незнімні ортодонтичні конструкції до щоденної гігієни ротової порожнини. Вісник проблем біології та медицини. 2013. № 1. С. 242-244.

Лучко О.В., Смаглюк Л.В. Динаміка стану гігієни порожнини рота у пацієнтів із зубо-щелепними аномаліями за умов лікування брекет-технікою. Вісник стоматології. 2013. № 4. С. 132-133.

Сатиго О.А., Оромян В.М. Особливості гігієни порожнини рота у пацієнтів із незнімною ортодонтичною технікою. Новини стоматології. 2018. № 3. С. 77-79.

Головко Д.Р., Головко О.С., Марченко А.В., Хміль Т.А. Оцінка ефективності методів професійної гігієни порожнини рота під час ортодонтичного лікування. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2020. Т. 20, Вип. 3. С. 47-50.

Гасымов О.Ф. Исследование факторов локального иммунитета у пациентов в динамике ортодонтического лечения. Інновації в стоматології. 2014. № 1. С. 17-21.

Фалінський М.М., Беспоповцев А.І., Зелінський А.О. Вибір засобів індивідуальної гігієни порожнини рота при ортодонтичному лікуванні. Клінічна стоматологія. 2015. № 3-4. С. 153.

Ревич В.О., Шуминська Т.А. Наукове обґрунтування персоніфікованої первинної профілактики карієсу зубів при ортодонтичному лікуванні у дітей та підлітків. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2015. № 3(89). С. 128-131.

Becker, A., Shapira, J., & Chaushu, S. (2009). Orthodontic treatment for the special needs child. Progress in orthodontics, 10(1), 34–47.

Abeleira, M. T., Pazos, E., Ramos, I., Outumuro, M., Limeres, J., Seoane-Romero, J., Diniz, M., & Diz, P. (2014).

Orthodontic treatment for disabled children: a survey of parents' attitudes and overall satisfaction. BMC oral health, 14, 98. https://doi.org/10.1186/1472-6831-14-98.

Çifter, M., & Cura, N. (2016). Orthodontic treatment and follow-up of a patient with cerebral palsy and spastic quadriplegia. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, 150(4), 670–678. https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2015.10.031.

Erwansyah, E., Horax, S., Singgih, M.F., Khaer, A.U. & Abbas, E. (2020) Perspectives of Orthodontic Care in Children with Special Needs: A Literature Review. Systematic Reviews in Pharmacy, 11 (7), 482-484. https://doi.org/10.31838/srp.2020.7.70.

Alkawari H. (2021). Down Syndrome Children, Malocclusion Characteristics and the Need for Orthodontic Treatment Needs (IOTN): A Cross-Sectional Study. Children (Basel, Switzerland), 8(10), 888. https://doi.org/10.3390/children8100888.

Meuffels, S.A., Kuijpers-Jagtman, A.M., Tjoa, S.T.H., Bonifacio, C.C., & Carvajal Monroy, P.L. (2022). Malocclusion complexity and orthodontic treatment need in children with autism spectrum disorder. Clinical oral investigations, 26(10), 6265–6273. https://doi.org/10.1007/s00784-022-04578-8.

Мірчук Б.М., Савіцька Т.Д., Стеценко Д.В. Функціональний стан жувальних м'язів у дітей із дитячим церебральним паралічем у періоді змінного прикусу. Одеський медичний журнал. 2015. № 1. С. 48-51.

Волкова С.С. Корекція міофункціональних порушень у дітей з особливими потребами. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. 2022. № 5(150). С. 25-31.

Remmelink H. J. (2006). Orthodontie bij patiënten met een verstandelijke handicap [Orthodontics for mentally handicapped patients]. Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde, 113(12), 490–495.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-15

Як цитувати

Данилюк, Д., & Чаповський, А. (2023). СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ У ДІТЕЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Вісник стоматології, 123(2), 139–149. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-48-2.25

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ