ОСОБЛИВОСТІ ВИДАЛЕННЯ РЕТЕНОВАНИХ ТА НАПІВРЕТЕНОВАНИХ ТРЕТІХ ВЕЛИКИХ КУТНІХ ЗУБІВ

Автор(и)

  • В.Ю. Мар’ян-Йовбак
  • С.В. Йовбак

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-48-2.31

Ключові слова:

видалення, великий кутній зуб, ретенований зуб, напівретенований зуб, ускладнення

Анотація

Метою даної статті є аналіз та узагальнення даних сучасної наукової літератури щодо особливостей видалення ретенованих та напівретенованих третіх великих кутніх зубів. Результати. Ретенованими називаються зуби, які розташовані в кістковій тканині щелепи і не прорізалися, що є досить поширеною аномалією. Напівретеновані зуби – це зуби, які частково прорізалися. Хірургічне видалення третіх великих кутніх зубів верхньої та нижньої зубної дуги є однією з найпоширеніших операцій, в тому числі профілактичне видалення безсимптомних ретенованих третіх молярів, оскільки завдяки цьому можна запобігти розвитку таких патологій, як карієс і резорбція коренів сусідніх зубів, перикороніту, гінгівіту, пародонтозу, розвитку кіст або пухлин, а також усунути причину «скупченості» зубного ряду. Операція видалення ретенованого та напівретенованого зуба найчастіше супроводжується післяопераційним болем, набряком і обмеженням відкривання рота. Менш поширеними ускладненнями є альвеолярний остит, пошкодження гілок трійчастого нера, перелом кута нижньої щелепи, абсцес, флегмона, одонтогенний синусит, післяопераційна кровотеча, зміщення уламків зуба, нориця, підшкірна емфізема, пневмомедіастинум, пневморагія та ін. Треті моляри нижньої щелепи розташовані близько до нижньощелепного каналу, який містить нижній комірковий нерв, артерію та вену. Цей тісний зв’язок створює ризик пошкодження нижнього коміркового нерва під час видалення третього моляра нижньої щелепи. По завершенні операції пацієнтові може бути запропоновано застосування фібрину, збагаченого тромбоцитами з власної плазми пацієнта, що сприяє швидкому загоєнню рани і зменшенню післяопераційного набряку. Висновок. Отже, видалення ретенованого та напівретенованого третього великого кутнього зуба є багатоетапним втручанням, яке потребує адекватної діагностики та підготовки для запобігання виникнення ускладнень. Особливістю видалення є те, що, дотримуючись загальприйнятих принципів ходу втручання, підхід до операції є індивідуальним і залежить від положення осі ретенованого зуба в щелепі та відносно осі сусідніх зубів, стану коміркового відростка щелепи, віку пацієнтів та їхнього загальносоматичного статусу.

Посилання

Мельник В.С., Горзов Л.Ф., Білищук Л.М., Зомбор К.В., Гриненко Є.М. Частота поширеності ретинованих та дистопованих зубів у м. Ужгород. Вісник стоматології. 2020. № 2 (111), Т. 36. С. 84–88.

Rivera-Herrera R.S., Esparza-Villalpando V., Bermeo-Escalona J.R., Martinez-Rider R., Pozos-Guillen A. Agreement analysis of three mandibular third molar retention classifications. Gac Med Mex. 2020. Vol. 156, No 1. P. 22–26.

Fernandes I.A., Galvao E.L., Goncalves P.F., Falci S.G.M. Impact of the presence of partially erupted third molars on the local radiographic bone condition. Sci Re. 2022. Vol. 12, No 1. e8683. https://doi.org/10.1038/s41598-022-12729-w.

Duarte-Rodrigues L., Miranda E.F.P., Souza T.O., de Paiva H.N., Falci S.G.M., Galvao E.L. Third molar removal and its impact on quality of life: systematic review and metaanalysis. Quality Life Research. 2018. Vol. 10. P. 2477–2489.

Wadia R. Disease related to mesio-angular third molars. Br Dent J. 2019. Vol. 227, No 10. e885. https://doi.org/10.1038/s41415-019-1008-x.

Фліс П.С., Бродецька Л.О. Особливості діагностики і лікування ретенованих зубів. Український стоматологічний альманах. 2019. Вип. 3. С. 57–62.

Bailey E., Kashbour W., Shah N., Worthinghton H.V., Renton T.F., Coulthard P. Surgical techniques for the removal of mandibular wisdom teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2020. Vol. 2020, No 7. CD004345. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004345.pub3

Toedtling V., Forouzanfar T., Brand H.S. Parameters associated with radiographic distal surface caries in the mandibular second molar adjacent to an impacted third molar. BMC Oral Health. 2023. Vol. 23. e125. https://doi.org/10.1186/s12903-023-02766-w

Toedtling V., Devlin H., Tickle M., O’Malley L. Prevalence of distal surface caries in the second molar among referrals for assessment of third molars: a systematic review and meta-analysis. Br J Oral Maxillofac Surg. 2019. Vol. 57, No 6. P. 505–514.

Toedtling V., Forouzanfar T., Brand H. Historical aspects about third molar removal versus retention and distal surface caries in the second mandibular molar adjacent to impacted third molars. Br Dent J. 2023. Vol. 234. P. 268–273 https://doi.org/10.1038/s41415-023-5532-3.

Su N., Harroui S., Rozema F., Listl S., Lange J., Heijden G.J.M.G.V. What do we know about uncommon complications associated with third molar extractions? A scoping review of case reports and case series. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 2023. Vol. 49, No 1. P. 2–12. https://doi.org/10.5125/jkaoms.2023.49.1.2.

Nunn M.E., Fish M.D., Garcia R.I., Kaye E.K., Figueroa R., Gohel A., Ito M., Lee H.J., Williams D.E., Miyamoto T. Retained asymptomatic third molars and risk for second molar pathology. J Dent Res. 2013. Vol. 92, No 12. P. 1095–1099. https://doi.org/10.1177/0022034513509281.

Kang F., Huang C., Sah M.K., Jiang B. Effect of Eruption Status of the Mandibular Third Molar on Distal Caries in the Adjacent Second Molar. J Oral Maxillofac Surg. 2016. Vol. 74, No 4. P. 684–692. https://doi.org/10.1016/j.joms.2015.11.024.

Chen Y., Zheng J., Li D., Huang Z., Huang Z., Wang X., Whang X., Hu X. Three-dimensional position of mandibular third molars and its association with distal caries in mandibular second molars: a cone beam computed tomographic study. Clin Oral Investig. 2020. Vol. 24, No 9. P. 3265–3273. https://doi.org/10.1007/s00784-020-03203-w.

Kaye E., Heaton B., Aljoghaiman E.A., Singhal A., Sohn W., Garcia R.I. Third-Molar Status and Risk of Loss of Adjacent Second Molars. J Dent Res. 2021. Vol. 100, No 7. P. 700–705. https://doi.org/10.1177/0022034521990653.

Marques J., Montserrat-Bosch M., Figueiredo R., Vilchez-Perez M., Valmaseda-Castellon E., Gay-Escoda C. Impacted lower third molars and distal caries in the mandibular second molar. Is prophylactic removal of lower third molars justified? J Clin Exp Dent. 2017. Vol. 9, No 6. P. 794–798. https://doi.org/10.4317/jced.53919

Li D., Tao Y., Cui M., Zhang W., Zhang X., Hu X. External root resorption in maxillary and mandibular second molars associated with impacted third molars: a cone-beam computed tomographic study. Clin Oral Investig. 2019. Vol. 23, No 12. P. 4195–4203.

Loureiro R.M., Sumi D.V., Tames H.L.V.C., Ribeiro S.P.P., Soares C.R., Gomes R.L.E., Daniel M.M. Cross-Sectional Imaging of Third Molar-Related Abnormalities. AJNR Am J Neuroradiol. 2020. Vol. 41, No 11. P. 1966–1974. https://doi.org/10.3174/ajnr.A6747.

McArdle L.W., Andiappan M., Khan I., Jones J., McDonald F.. Diseases associated with mandibular third molar teeth. Br Dent J. 2018. Vol. 224, No 6. P. 434–440. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2018.216.

McArdle L.W., Jones J., McDonald F. Characteristics of disease related to mesio-angular mandibular third molar teeth. Br J Oral Maxillofac Surg. 2019. Vol. 57, No 4. P. 306–311. https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2019.02.002.

Vranckx M., Fieuws S., Jacobs R., Politis C. Prophylactic vs. symptomatic third molar removal: effects on patient postoperative morbidity. Journal of Evidence Based Dental Practice. 2021. Vol. 21, No 3. e101582. https://doi.org/10.1016/j.jebdp.2021.101582.

Momin M., Albright T., Leikin J., Miloro M., Markiewicz M.R. Patient morbidity among residents extracting third molars: does experience matter? Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology. 2018. Vol. 125, No 5. P. 415–422. https://doi.org/10.1016/j.oooo.2017.12.006.

Henriksson C.H., Andersson M., Moystad A. Hypodontia and retention of third molars in Norwegian medieval skeletons: dental radiography in osteoarchaeology. Acta Odontol Scand. 2019. Vol. 77, No 4. P. 310–314.

Ouassime K., Rachid A., Amine K., Ousmane B., Faiçal S. The wisdom behind the third molars removal: A prospective study of 106 cases. Ann Med Surg (Lond). 2021. Vol. 68. e102639. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2021.102639.

Sigron G.R., Pourmand P.P., Mache B., Stadlinger B., Locher M.C. The most common complications after wisdom-tooth removal: part 1: a retrospective study of 1,199 cases in the mandible. Swiss Dent J. 2014. Vol. 124, No 10. P. 1042–1056.

Lutz JC., Cazzato R., Le Roux, M.K., Bornert F. Retrieving a displaced third molar from the infratemporal fossa: case report of a minimally invasive procedure. BMC Oral Health. 2019. Vol. 19. e149 https://doi.org/10.1186/s12903-019-0852-z

Tay Y.B.E., Loh W.S. Extensive subcutaneous emphysema, pneumomediastinum, and pneumorrhachis following third molar surgery. Int J Oral Maxillofac Surg. 2018. Vol. 47, No 12. P. 1609–1612. https://doi.org/10.1016/j.ijom.2018.04.023.

Ghaeminia H., Nienhuijs M.E., Toedtling V., Perry J., Tummers M., Hoppenreijs T.J., Van der Sanden W.J.M., Mettes T.G. Surgical removal versus retention for the management of asymptomatic disease-free impacted wisdom teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2020. Vol. 5. CD003879. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003879.pub5

He Y., Chen J., Huang Y., Pan Q., Nie M. Local Application of Platelet-Rich Fibrin During Lower Third Molar Extraction Improves Treatment Outcomes. J Oral Maxillofac Surg. 2017. Vol. 75, No 12. P. 2497–2506. https://doi.org/10.1016/j.joms.2017.05.034.

Zhu J., Zhang S., Yuan X., He T., Liu H., Wang J., Xu B. Effect of platelet-rich fibrin on the control of alveolar osteitis, pain, trismus, soft tissue healing, and swelling following mandibular third molar surgery: an updated systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2021. Vol. 50, No 3. P. 398–406. https://doi.org/10.1016/j.ijom.2020.08.014.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-15

Як цитувати

Мар’ян-Йовбак, В., & Йовбак, С. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВИДАЛЕННЯ РЕТЕНОВАНИХ ТА НАПІВРЕТЕНОВАНИХ ТРЕТІХ ВЕЛИКИХ КУТНІХ ЗУБІВ. Вісник стоматології, 123(2), 175–182. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-48-2.31