ОСОБЛИВОСТІ СВОЄЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПУХЛИНОПОДІБНИХ НОВОУТВОРЕНЬ НА АЛЬВЕОЛЯРНИХ ПАРОСТКАХ ЩЕЛЕП (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)

Автор(и)

  • О. В. Ашаренкова Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-60-63

Ключові слова:

епуліс, клініка, симптоми, диферен-ційна діагностика

Анотація

Обізнаність у питаннях етіології, клініки та симп-томатики пухлиноподібних новоутворень альвеоляр-ного паростка щелеп дозволить лікареві-стоматологу провести вірну диференційну діагнос-тику, своєчасно поставити діагноз, уникнути помил-ки під час вибору тактики лікування та усуне ризики розвитку подальших ускладнень.
У клінічному випадку при об'єктивному обстеженні хворого з фіброзним епулісом виявлено щільно елас-тичне пухлиноподібне новоутворення діаметром 1 х 2 см, розташоване на вестибулярній поверхні альвеоля-рного відростка верхньої щелепи в проекції кореня 21-го зуба, що має чіткі межі, широку основу. Поверхня його з незначною горбистістю, червоного кольору, безболісне при пальпації, що не має ознак кровоточивості. Відзначена реактивна слизова обо-лонка в навколишніх тканинах.

Посилання

Бернадский Ю. И. Основы хирургической стома-тологии / Бернадский Ю. И. – Киев, «Вища школа », 1984. – С. 311-315.

Тимофеев А. А. Руководство по челюстно-лицевой и хирургической стоматологии / Тимофеев А. А. –

Киев, 2002. – С. 212-217.

Потехин М. В. Распространенность эпулиса на амбулаторном хирургическом приеме в отдельно взятых районах города Волгограда / М. В. Потехин // Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины. Материалы 75-й открытой научно-практической конферен-ции молодых ученых и студентов с международным уча-стием. – 2017. – 254 с. 4. Соколов С. Н. Необходимость своевременной ди-агностики и лечения предраковых заболеваний в стоматоло-гии / С. Н. Соколов // Аспирантские чтения. Материалы докладов конференции с международным участием Моло-дые учёные – медицине. – 2011. – С. 272-274.

Ралович И. С. Фиброзный эпулис как проявление опухолевидного процесса пародонта на фоне хронической травмы / И. С. Ралович, Т. Н. Модина // Клиническая стома-тология. – 2016. – №2(78). – С. 38-41.

Олейникова Н. М. Периферическая гигантокле-точная гранулема (клинический случай) / Н. М. Олейникова, Ж. К. Жиналиева, П. В. Никифоров // Бюллетень медицин-ских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150). – 2014. –Том 4. – № 12. – С. 1365 – 1367.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Ашаренкова, О. В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ СВОЄЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПУХЛИНОПОДІБНИХ НОВОУТВОРЕНЬ НА АЛЬВЕОЛЯРНИХ ПАРОСТКАХ ЩЕЛЕП (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК). Вісник стоматології, 113(4), 60–63. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-60-63

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНИЙ РОЗДІЛ