БІОМЕХАНІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ВЕРТИКАЛЬНИХ КОНТРФОРСІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК СЕРЕДНЬОЇ ЗОНИ ОБЛИЧЧЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИХ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИХ МОДЕЛЕЙ

Автор(и)

  • Є. В. Шуминський Національний Медичний Університет імені О. О. Богомольця
  • М. Г. Крищук Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
  • А. В. Копчак Національний Медичний Університет імені О. О. Богомольця

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-72-77

Ключові слова:

скінченний елементний аналіз, серед-ня зона обличчя, Ле Фор, остеосинтез

Анотація

Комп’ютерне моделювання методом скінченних еле-ментів дозволяє краще зрозуміти параметри систе-ми фіксатор – кістка, оптимізувати лікувальну так-тику та прогнозування результатів при відновленні вертикальних контрфорсів кісток середньої зони об-личчя (КСЗО) після їх травматичних пошкоджень.
Мета. Порівняти напружено-деформований стан систем фіксатор-кістка на індивідуальних скінченно-елементних моделях при застосуванні різних способів відновлення контрфорсів КСЗО в умовах жувального навантаження.
Матеріали і методи. Визначити показники дефор-мації та напруження у 9 моделях КСЗО з відновлени-ми контрфорсами у випадку анатомічно точного спі-вставлення уламків (І гр.), відновлення за допомогою лише пластини (ІІ гр.) та із застосуванням кістково-го аутотрансплантату у поєднанні з пластиною (ІІІ гр.).
Результати. Середнє значення зміщення та напру-ження : І гр. – 0,15±0,03 мм та 27,3±13,1 МПа; ІІ гр. – 0,48±0,2 мм та 59,8±34,7 МПа; ІІІ гр. – 0,23 ± 0,09 мм та 41,6± 17МПа.

Висновки. Точна репозиція кісткових фрагментів на ділянці контрфорсів забезпечує жорсткість фіксації на рівні інтактної кістки. Заміщення дефектів кіст-ковими аутотрансплантатами дозволяє збільшити жорсткість фіксації в середньому в 2 рази та змен-шити напруження в елементах фіксації в середньому на 30 %.

Посилання

Retrospective Clinical Study of Maxillary Sagittal Fractures: Predictors of Postoperative outcome / Regmi K.P., Tu J., Ge S.[et al] // Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. – 2017. – Mar;75(3). – P. 576-583 – doi: 10.1016/j.joms.2016.11.012.

Басов К. А. ANSYS: Справочник для пользователя / Басов К. А. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 640 с.

Маланчук В. О. Імітаційне комп’ютерне моделю-вання в щелепно-лицевій хірургії / Маланчук В. О., Крищук М. Г., Копчак А. В. – К.: Видавничий дім «Асканія», 2013. – 231 с.

Worthington P. Advanced osseointegration surgery: applications in maxillofacial region / P. Worthington, P-I. Branemark // Quintessence Publishing Co, Inc, Carol Stream, Il-linois. – 1992. – P.18 – 20.

Хватова В.А. Клиническая гнатология / Хватова В.А. – М.:Медицина, 2005. – 296 с.

Гаврилов Е. И. Ортопедическая стоматология / Гаврилов Е. И., Оксман М. И. – М.: Медицина, 1978. – 464 с. 7. Pavlychuk T. Biomechanical evaluation of type p condylar head osteosynthesis using conventional small-fragment screws reinforced by a patient specific two-component plate / T. Pavlychuk, D. Chernogorskyi, Y. Chepurnyi [et al] // Head Face Med. 2020 Oct 19;16(1):25. doi: 10.1186/s13005-020-00236-0. PMID: 33076933; PMCID: PMC7574441.

Kanda Y. Investigation of the freely available easy-to-use software ‘EZR’ for medical statistics / Y. Kanda // Bone Marrow Transplant. – 2013. – №48. – P. 452 – 458.

Маланчук В. О. Особливості відтворення функці-ональних навантажень в імітаційних моделях кісток серед-ньої зони обличчя / В. О. Маланчук, Н. Г. Крищук, А.А. Ко-роткоручко // Український медичний часопис. – 2011. – №2 (82). – С . 102-105.

Ulusoy Ç, Dogan M. A new method for the treatment of unilateral posterior cross-bite: a three-dimensional finite ele-ment stress analysis study. Prog Orthod. 2018 Aug 27;19(1):31. doi: 10.1186/s40510-018-0227-z. PMID: 30146655; PMCID: PMC6110308.

McRae M. Midface fractures. / M. McRae, J. Frodel. // Facial Plast Surg. 2000;16(2):107-13. doi: 10.1055/s-2000-12572. PMID: 11802361.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Шуминський, Є. В., Крищук, М. Г., & Копчак, А. В. (2021). БІОМЕХАНІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ВЕРТИКАЛЬНИХ КОНТРФОРСІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК СЕРЕДНЬОЇ ЗОНИ ОБЛИЧЧЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИХ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИХ МОДЕЛЕЙ. Вісник стоматології, 113(4), 72–77. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-72-77

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНИЙ РОЗДІЛ