ДИНАМІКА ЦИРКУЛЮЮЧИХ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ У КРОВІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ЗА РІЗНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ

Автор(и)

  • Ю.Ю. Яров Донецький національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2021-42-4.6

Ключові слова:

генералізований пародонтит, циркулюючі імунні комплекси, реактивність організму

Анотація

Метою дослідження є вивчення динаміки циркулюючих імунних комплексів різних розмірів (мЦІК, сЦІК, вЦІК) у крові хворих на генералізований пародонтит із нормо-, гіпер- і гіпореактивністю організму. Матеріали та методи дослідження. Обстежено 216 пацієнтів (82 чоловіки та 134 жінки) у віці від 45 до 55 років із діагнозом генералізований пародонтит ІІ, ІІІ ступеня тяжкості у хронічному перебігу. Залежно від стану реактивності організму хворі були поділені на три групи: 1) пацієнти з нормореакцією (132 особи, або 61%); 2) пацієнти з гіперреакцією (46 осіб, або 21%); 3) пацієнти з гіпореакцією (38 осіб, або 18%). Хворим на генералізований пародонтит ІІ, ІІІ ступенів тяжкості після ініціальної терапії за показаннями проводили клаптеву операцію. Забір крові проводили після хірургічного втручання на 1-у, 4-у, 6-у та 9-у добу вранці натщесерце з ліктьової вени обсягом 10 мл. Вміст циркулюючих імунних комплексів визначали радіоімунним методом. Наукова новизна. У пацієнтів із генералізованим пародонтитом після хірургічного втручання за нормореактивності організму визначається напруження імунітету (підвищується рівень циркулюючих імунних комплексів усіх розмірів у крові) з нормалізацією показників до кінця спостереження. Динаміка вмісту циркулюючих імунних комплексів різної маси за нормореактивності організму мала якісно однакову картину та характеризувалася їх збільшенням із досягненням максимуму на 6-ту добу. До кінця спостережень вміст всіх груп циркулюючих імунних комплексів повертався до початкових значень (р>0,05). У пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі гіперреактивності організму мала місце дисфункція імунітету, яка характеризувалася різким падінням рівня циркулюючих імунних комплексів усіх розмірів у крові після хірургічного втручання з подальшими коливаннями їх вмісту та дисбалансом до кінця спостережень. Рівень усіх вивчених циркулюючих імунних комплексів упродовж усього терміну спостереження був достовірно вищим порівняно з початковими значеннями та з такими значеннями за нормореактивності (р<0,05). У пацієнтів із генералізованим пародонтитом за гіпореактивності організму визначали порушення імунітету, які характеризувалися початковим зниженням, потім вірогідним підвищенням рівня циркулюючих імунних комплексів усіх розмірів у крові. На 9-ту добу вміст циркулюючих імунних комплексів у крові хворих цієї групи був проміжним за величиною: вищим, ніж за нормореактивності організму, та нижчим, ніж за гіперреактивності. Висновки. Корекція змінених циркулюючих імунних комплексів у хворих на генералізований пародонтит за порушеної реактивності організму з приведенням до значень за нормореактивності розглядається як умова оптимізації та стабілізації процесу у тканинах пародонта.

Посилання

Petrushanko T.O., Popovych I.Y., Bojchenko O.M. The special features of comprehensive treatment of patients with generalized parodontitis in the background of coronary heart diseases. Wiadomosci Lekarskie. 2018. Vol. LXXI. № 5. P. 954–959.

Pathogenetic of experimental gingivitis progression under the influence of lipopolysaccharide / I.I. Sokolova, M.I. Skydan, A.P. Levitskiy, Y.A. Slynko. Світ медицини та біології. 2019. № 1(67). C. 187–190.

Schenkein H.A. Host responses in maintaining periodontal health and determining periodontal disease. Periodontology 2000. 2006. Vol. 40. P. 77–93.

Dixon D.R., Bainbridge B.W., Darveau R.P. Modulation of the innate immune response within the periodontium. Periodontology 2000. 2004. Vol. 35. P. 53–74.

Kantarci A., Hasturk H., Van Dyke Т.Е. Hostmediated resolution of inflammation in periodontal diseases. Periodontology 2000. 2006. Vol. 40. P. 144–163.

Імунологічні аспекти генералізованого пародонтиту (огляд літератури) / Н.М. Савєльєва, І.І. Соколова, С.І. Герман, Т.В. Томіліна. Вісник наукових досліджень. 2018. № 2. С. 110–115.

Ефективність застосування NBF Gingival Gel у лікуванні пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом / Т.О. Петрушанко, Т.М. Мошель, О.В. Ганчо, І.Ю. Попович, Т.Д. Бублій, Н.О. Боброва. Запорожский медицинский журнал. 2018. Т. 20. № 2(107). С. 216–220.

Марковська І.В., Соколова І.І., Марковська О.В. Основні біохімічні показники місцевого імунітету та рН в ротовій рідині щурів за умов впливу електромагнітного випромінювання змінним електричним полем низької частоти. East European Scientific Journal. 2018. Vol. 12(40). № 2. P. 29–33.

Kinane D.F., Shiba H., Hart T.C. The genetic basis of periodontitis. Periodontology 2000. 2005. Vol. 39. P. 91–117.

Razzouk S. Regulatory elements and genetic variations in periodontal diseases. Archives of Oral Biology. 2016. Vol. 72. P. 106–115.

Шнайдер С.А., Гінжул І.В. Стан імунологічної реактивності організму у пацієнток з генералізованим пародонтитом і генералізованим пародонтитом на тлі раку молочної залози. Вісник стоматології. 2019. № 2(107). Т. 32. С. 33–38.

Біда В.І., Германчук С.М. Зміни в тканинах пародонта у хворих на цукровий діабет. Актуальні проблеми сучасної медицини: вісник Української медичної стоматологічної академії. 2017. Т. 17. Вип. 1(57). С. 288–292.

Ушкодження механізмів периферичної толерантності у пацієнтів з хронічним запаленням пародонту / М. Чеснікєвіч-Гузік, В. Юрчинські, П. Пелка, Й. Питко-Полончик, Б. Лостер. Імплантологія, пародонтологія, остеологія. 2019. № 4(56). С. 56–61.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-29

Як цитувати

Яров, Ю. (2021). ДИНАМІКА ЦИРКУЛЮЮЧИХ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ У КРОВІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ЗА РІЗНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ. Вісник стоматології, 117(4), 38–42. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2021-42-4.6

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ