ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ХВОРИХ ПІСЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ НА ФОНІ ПАТОЛОГІЇ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • В.С. Поліщук Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • С.С. Поліщук Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-45-3.9

Ключові слова:

стоматологія, лікування, адентія, зубна імплантація, клінічні прояви, загоєння, щелепно- лицева ділянка, патологія гепатобіліарної системи.

Анотація

Мета дослідження. Дослідити особливості перебігу післяопераційного періоду при зубній внутрішньокістковій імплантації при патології гепатобіліарної системи. Матеріали та методи. В процесі роботи було проведено обстежено 23 хворих, котрим було встановлено внутрішньокісткові зубні імплантати фірми Mega Gen. Вік пацієнтів коливався в межах 19-42 років. Досліджувані пацієнти були поділені на 2 групи: перша – контрольна (11 пацієнтів) – без патології гепатобіліарної системи; друга – дослідна (12 пацієнтів) включала хворих, які мали порушення гепатобіліарної системи. Чоловіки та жінки складали рівну кількість по групах. Усім хворим досліджували прояв болі, гіперемії, набряку на 3, 7, 10, 14 добу після оперерації, які оцінювали в балах за спеціальною шкалою. Пацієнти після операції отримували стандартне лікування. Результати. Роблячи аналіз отриманих показників клінічного прояву болі, гіперемії, набряку помітна їх більш позитивна динаміка у групи пацієнтів без патології гепатобіліарної системи, а також слід відмітити їх синхронність. Зокрема на 7 день в першій (контрольній) групі хворих після зубної імплантації реєструвалися прояви набряку у 44,8% випадків, а у пацієнтів другої групи – у 74,3% випадків, а вже на 14 день – в першій групі хворих після зубної імплантації прояв набряку зменшився до 24,2% випадків, а у пацієнтів другої групи до 42,4% випадків. Така динаміка прояву набряку в ділянці оперативного втручання при зубній імплантації свідчить про більш позитивну динаміку одужання пацієнтів, у котрих немає патології гепатобіліарної системи. Висновки. Клінічні прояви загоєння післяопераційної рани при зубній імплантації залежить від супутньої патології, зокрема гепатобіліарної системи, яка подовжує загоєння на 3-4 дні. Клінічні ознаки прояву загоєння мають достовірно позитивну динаміку у пацієнтів без патології гепатобіларної системи (р<0,05). При патології гапатобіліарної системи в післяопераційному періоді доцільно проводити її корекцію.

Посилання

Добровольська В.О. Сучасний погляд на ускладнення в дентальній імплантації. Клінічна стоматологія. 2019. № 3. С. 43-51.

Поліщук С.С, Скиба В.Я., Левицький А.П., Шувалов С.М. Експериментальне дослідження впливу квертуліну на процеси загоєння травматичних пошкоджень слизової оболонки порожнини роту щурів при порушенні функції гепатобіліарного тракту. Инновации в стоматологии. 2015. № 4 (10). С. 9-16.

Іщенко П.В. Борисенко А.В. Застосування субперіостальної імплантації в сучасній стоматології. Сучасна стоматологія. 2018. № 4. С. 93.

Павленко О.В. Застосування фармакологічного супроводу та магнітно-лазерної терапії в пацієнтів з генералізованим пародонтитом і дентальною імплантацією. Сучасна стоматологія. 2013. № 2. С. 40–46.

Савчук О.В., Краснов В.Ю., Юрженко А.В., Азоді Фар С. Прогнозування успішності стоматологічної імплантації в пацієнтів з дефектами зубних рядів на тлі хронічного генеразізованого пародонтиту. Сучасна стоматологія. 2021. № 5. С. 64-66.

Проць Г.Б., Пюрик В.П. Сучасні підходи до хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит із використанням дентальних імплантатів. Клiнiчна стоматологія. 2017. № 4. С. 4-10.

Демкович А.Є., Дмітрієв М.О., Поліщук С.С., Якимчук М.М. Сучасні методи лікування перімплантиту. Клінічна стоматологія. 2020. № 1 (30). С. 43-51.

Черненко В.М., Любченко О.В. Можливість використання методики безпосередньої імплантації з негайним навантаженням з використанням остео- пластичних матеріалів (огляд літератури). Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. 2017. № 5 (4). С. 995 – 1005.

Шнайдер С.А., Асмолова А.О., Асмолова К.О. Віддалені ускладнення дентальної імплантації: роль якості лицьового скелету. Вісник стоматологія. 2018. № 2. С. 47-50.

Polishchuk S.S., Skyba V.Ya., Davydenko I.S. et al. Histological changes of bone tissue in the perforation defect site of the rat mandibule when using hepatoprotector in odstructive hepatitis. World of medicine and biology. 2020. Vol. 16, № 2 (72). P. 193-198.

Radnai M. Stress in the mandible with splinted dental implants caused by limited fl exure on mouth opening: an in vitro study. Int. J. Exper. Dent. Sci. 2012. № 1. P. 8–13.

Skyba V.Ya., Polishchuk S.S., Davydenko I.S. et al. Dynamics of morphometric bone changes in the site of mandibular perforation defect in rats with toxic hepatitis and use of hepatoprotector. World of medicine and biology. 2020. Vol. 16, № 2 (72). P. 198-203.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-13

Як цитувати

Поліщук, В., & Поліщук, С. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ХВОРИХ ПІСЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ НА ФОНІ ПАТОЛОГІЇ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ. Вісник стоматології, 120(3), 51–56. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-45-3.9

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають