ЧАСТОТА ТА СТРУКТУРА ПЕРЕЛОМІВ НИЖ-НЬОЇ ЩЕЛЕПИ

Автор(и)

  • С.С. Поліщук Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
  • В.Я. Скиба Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • В.С. Поліщук Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
  • С.М. Шувалов Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
  • О.О. Поліщук Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
  • А.І. Даліщук Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-53-60

Ключові слова:

ретроспективний аналіз, травмати-чні переломи нижньої щелепи, етіологія, структура, частота, поєднана травма, супутня патологія

Анотація

Ретроспективний аналіз історій хвороб пацієнтів, що лікувалися у щелепно-лицевому відділенні міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Вінниці, на базі кафедри хірургічної стоматології та щелеп-но-лицевої хірургії ВНМУ ім. М.І.Пирогова, в період з 2010 по 2019 роки, показав частоту та структуру переломів нижньої щелепи, причини виникнення їх, складність та наявність поєднаної травми і супут-ньої патології. Серед пацієнтів з щелепно-лицевою патологією переломами нижньої щелепи було діагно-стовано у 2127 пацієнтів, що склало близько 8,96 %. Із переломів нижньої щелепи односторонні переломи нижньої щелепи зустрічалися у 1294 пацієнтів, що склало 60,8 % випадків, а двосторонні – 785 (36,9 %) потерпілих та множинні переломи нижньої щелепи зустрічалися у 48 (2,3 %) випадків. В структурі пере-ломів нижньої щелепи переважають ангулярні пере-ломи – 67,4 %, а також їх поєднання з ментальними – 41,8 % чи суглобовими – 36,1 %. Помітна тенденція до виникнення двобічних більш складних переломів. Зокрема часто зустрічаються поєднані травми при переломах нижньої щелепи, а також на фоні супут-ньої патології, що слід враховувати при складані пла-ну лікування таких пацієнтів.

Посилання

Безруков С. Г. Профілактика травматичного осте-омієліту нижньої щелепи / С. Г. Безруков, Г. Г. Роганов // Вісник стоматології. – 2012. – №4. – С. 67–71

Бернадский Ю. И. Травматология и восстанови-тельная хирургия челюстно-лицевой области / Бернадский Ю. И. – М.: Медицинская литература, 1999. – 444 с.

Гулюк А. Г. Профилактика осложнений консоли-дации при переломах нижней челюсти у больных со струк-турно-метаболическими изменениями костной ткани / А. Г. Гулюк, А. Э. Тащян, Л. Н. Гулюк // Вісник стоматології. – 2012. – № 2. – С. 65–71.

Нагірний Я. П. Якісний та кількісний склад мік-рофлори порожнини рота у хворих з травматичними пере-ломами нижньої щелепи / Я. П. Нагірний // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Т. 1, вип. 3. – С. 242–247.

Переломи нижньої щелепи: аналіз частоти виник-нення, локалізації та ускладнень / Д. С. Аветіков, К. П. Ло-кес, С. О. Ставицький [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3(3). – С. 62–64. 6. Поліщук С. С. Експериментальне дослідження впливу квертуліну на загоєння травматичних пошкоджень нижньої щелепи щурів / С. С. Поліщук // Вісник стоматоло-гії. – 2016. – № 3. – С. 17–22. 7. Поліщук С. С. Корекція психоемоційного стану у хворих з травмами щелепно-лицевої ділянки/ С. С. Поліщук // Вісник стоматології. – 2005. – № 1. – С. 50-56.

Рузін Г. П. Сучасні принципи медикаментозного лікування переломів нижної щелепи / Г. П. Рузін, О. І. Чи-рик // Український стоматологічний альманах. – 2013. – № 6. – С. 109–112.

Тимофєєв О.О. Щелепно-лицева хірургія / О.О.Тимофєєв. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. –752 с.

Травматичні переломи нижньої щелепи з 1995 по 2009 рр. : матеріали клініки кафедри / В. О. Маланчук, А. В. Копчак, М. А. Городійчук [та ін.] // Вісник стоматології. – 2015. – № 1. – С. 69–73.

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірур-гія ; у 2 т. – Т.2. / [Маланчук В. О., Логвіненко І. П., Малан-чук Т. О. та ін.] – К., ЛОГОС. – 2011. – 606 с.

Polishchuk S.S. Histological changes of bone tissue in the perforation defect site of the rat mandibule when using hepatoprotector in odstructive hepatitis / S.S. Polishchuk, V.Ya. Skyba, I.S. Davydenko [et al.] // World of medicine and biology. – 2020. – Vol. 16, № 2 (72). – P. 193-198.

Skyba V.Ya. Dynamics of morphometric bone changes in the site of mandibular perforation defect in rats with toxic hepatitis and use of hepatoprotector / V.Ya. Skyba, S.S. Polishchuk, I.S. Davydenko [et al.] // World of medicine and biology. – 2020. – Vol. 16, № 2 (72). – P. 198-203.

Van den Bergh B. Treatment and complications of mandibular fractures: a 10-year analysis / Van den Bergh B., Heymans M. W., Duvekot F. [et al.] // J. Craniomaxillofac. Surg. – 2012. – Vol. 40, № 4. – P. 108–111.

Verma S. Update on patterns of mandibular fracture in Tasmania, Australia / S. Verma, I. Chambers // Br. J. Oral Maxillofac. Surg. – 2015. – Vol. 53, № 1. – P. 74–77.

A study of mandibular fractures over a 5-year period of time: A retrospective study / A. Vyas, U. Mazumdar, F. Khan [et al.] // Contemp. Clin. Dent. – 2014. – Vol. 5, № 4. – P. 452–455.

Management of pediatric mandible fractures / E. M. Wolfswinkel, W. M. Weathers, J. O. Wirthlin [et al.] // Otolaryngol. Clin. North. Am. – 2013. – Vol. 46, № 5. – P. 791–806.

Yamamoto M. K. Evaluation of surgical retreatment of mandibular fractures / M. K. Yamamoto, R. P. D’Avila, J. G. Luz // J. Cranio maxillofac. Surg. – 2013. – Vol. 41, № 1. – P. 42–46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Поліщук, С., Скиба, В., Поліщук, В., Шувалов, С., Поліщук, О., & Даліщук, А. (2021). ЧАСТОТА ТА СТРУКТУРА ПЕРЕЛОМІВ НИЖ-НЬОЇ ЩЕЛЕПИ. Вісник стоматології, 113(4), 53–60. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-53-60

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНИЙ РОЗДІЛ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають