РОЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ЧЕРВОНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА

Автор(и)

  • О.О. Поліщук Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
  • В.Я. Скиба Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • К.В. Литовкин ДУ «Інститут стоматології та челюстно-лицевої хірургії НАМН України»
  • О.В. Скиба Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-45-3.6

Ключові слова:

червоний плоский лишай, слизова оболонка, порожнина рота, поліморфізм.

Анотація

Червоний плоский лишай слизової оболонки ротової порожнини є хронічним аутоімунним захворюванням, яке характеризується рецидивуючим і хронічним затяжним перебігом, та вражає до 1,5 % світової популяції людства, переважно жінок середнього та літнього віку. Етіологія та патогенез червоного плоского лишаю слизової оболонки ротової порожнини остаточно не з'ясовані; розвитку захворювання можуть сприяти різні фактори, у тому числі генетична схильність, фактори довкілля, фізіологічні, ендокринні, психологічні, інфекційні фактори та імунні порушення. Дослідження генетичної детермінанти даного захворювання свідчать про асоціацію поліморфізмів деяких генів з ЧПЛ СОРП. В наш час найбільше вивчений зв'язок ЧПЛ СОРП з поліморфізмом генів, що кодують фактори некрозу пухлини, інтерферон, інтерлейкіни, деякі ферменти, рецептори, а також генів-представників деяких інших сімейств. Психологічні фактори, такі як стрес, депресія та тривога, сприяють розвитку шкірних уражень при червоному плоскому лишаї. Виявлено значне підвищення експресії серотоніну в біопсії шкіри пацієнтів із червоним плоским лишаєм порівняно з контролем, при цьому інтенсивність експресії корелювала з тяжкістю депресії/ тривожності. Таким чином, поліморфізм генів може відігравати важливу роль у схильності до червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота та у патогенезі даного захворювання. У той же час більшість досліджень можна вважати попередніми, оскільки в них розглядають поодинокі поліморфізми та поодинокі гени без урахування взаємодій з іншими генами та факторами, хоча червоний плоский лишай без сумніву є багатофакторною та полігенною патологією. Досліджувані популяції найчастіше моноетнічні, чисельність груп пацієнтів невелика, а методика дослідження відносно проста, переважно це дослідження «випадок-контроль». Також далеко не завжди досліджується функціональність досліджуваних поліморфізмів. У зв'язку з цим у майбутніх дослідженнях слід враховувати комбінований ефект кількох генів, проводити мультирегіональні дослідження, а також досліджувати зв'язок SNP із конкретною функцією.

Посилання

Al-Mohaya, M.A., Al-Harthi, F., Arfin, M., & Al-Asmari, A. TNF-α, TNF-β and IL-10 gene polymorphism and association with oral lichen planus risk in Saudi patients. J Appl Oral Sci. 2015. № 23(3), Р. 295-301 doi: 10.1590/1678-775720150075

Shu-Lai, Lu., Xiang-Min, Qi., Gang, Dong., Shu- Lan, Chen., Da-Wei, Guo, Yun-Long Wang, & Pi-Shan Yang Clinical characteristics and analysis of familial oral lichen planus in eight Chinese families, 2016. № 12(4). Р. 2281–2284 DOI: 10.3892/etm.2016.3597.

Akhoondzadeh Haqiqi, M., Pourmoshir, N., & Hosseini Bereshneh, A. (2016). Clinical and Genetic Aspects of Oral Lichen Planus. International Journal of Biomedical and Advance Research, 7(6), 251–256. doi. org/10.7439/ijbar.v7i6.3269

Al-Mohaya, M.A., Al-Otaibi, L., Al-Harth,i F., Al Bakr, E., Arfin, M., & Al-Asmari, A. Association of genetic polymorphisms in interferon-γ, interleukin-6 and transforming growth factor-β1 gene with oral lichen planus susceptibility. BMC Oral Health. 2016. № 20, V.16(1) Р. 76 doi.org/10.1186/s12903-016-0277-x

Antonicelli, R., Olivieri, F., Cavallone, L., Spazzafumo, L., Bonafè, M., Marchegiani, F., Cardelli, M., Galeazzi, R., Giovagnetti, S., Perna, G.P., & Franceschi, C. Tumor necrosis factor-alpha gene -308G>A polymorphism is associated with ST-elevation myocardial infarction and with high plasma levels of biochemical ischemia markers. Coron Artery Dis. 2005. № 16(8). P. 489-93.

Axéllбю T., & Rundquist, L. Oral lichen planus – a demographic study. Community Dent Oral Epidemiol. 1987. № 15(1). P. 52-62.

Azab, N.A., Abd, El Salam, L., Ahmed, E., El Sharkawy, M., El Sharkawy, A., & El Asheiry, S.G. Interferon gamma and interleukin 8 gene polymorphisms in patients with hepatitis C virus related oral lichen planus. Arch Oral Biol. 2018. № 96. P. 189-194.

Bai, J., Jiang, L., Lin, M., Zeng, X., Wang, Z., & Chen, Q. Association of polymorphisms in the tumor necrosis factor-alpha and interleukin-10 genes with oral lichen planus: a study in a chinese cohort with Han ethnicity. J Interferon Cytokine Res. 2009. № 29(7). P. 381-388.

Bai, J.,Lin, M., Zeng, X., Zhang, Y., Wang, Z., Shen, J., Jiang, L., Gao, F., & Chen, Q. (2008). Association of polymorphisms in the human IFN-gamma and IL-4 gene with oral lichen planus: a study in an ethnic Chinese cohort. J Interferon Cytokine Res,28(6), 351-358.

Bai, J, Zhang, Y, Lin M Zeng, X, Wang, Z, Shen J, Jiang L, Gao, F, & Chen, Q. Interleukin-18 gene polymorphisms and haplotypes in patients with oral lichen planus: a study in an ethnic Chinese cohort. Tissue Antigens. 2007. № 70(5). P. 390-397.

Dan, H, Liu, W, Zhou, Y, Wang, J, Chen, Q, & Zeng, X. Association of interleukin-8 gene polymorphisms and haplotypes with oral lichen planus in a Chinese population. Inflammation. 2010. № 33(2):76-81.

Du, J, Chen, Y, Shi, Y, Liu, T, Cao, Y, Tang, Y, Ge, X, Nie, H, Zheng C, & Li, YC. 1,25-Dihydroxyvitamin D Protects Intestinal Epithelial Barrier by Regulating the Myosin Light Chain Kinase Signaling Pathway. Inflamm Bowel Dis. 2015 № 21(11):2495-506.

Du, J., Li, R., Yu, F., Yang, F., Wang, J., Chen, Q., Wang, X., Zhao, B., & Zhang, F. Experimental study on 1,25 (OH)2 D3 amelioration of oral lichen planus through regulating NF-κB signaling pathway. Oral Dis. 2017 № 23(6):770-778.

Fujita, H., Kobayashi, T., Tai, H., Nagata, M., Hoshina, H., Nishizawa, R., Takagi, R., & Yoshie, H. Assessment of 14 functional gene polymorphisms in Japanese patients with oral lichen planus: a pilot case-control study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2009 № 38(9):978-983. 15. Gueiros, L.A., Arão, T., Souza, T., Vieira, CL., Gomez, R.S., Almeida, O.P., Lodi, G., & Leão, J.C. IL17A polymorphism and elevated IL17A serum levels are associated with oral lichen planus. Oral Dis. 2018 № 24(3):377-383.

Gupta, S., Nigam, K., Srivastav, R.K., Ahmad, M.K., Mahdi, A.A., & Sanyal, S. Genetic polymorphism of tumor necrosis factor alpha (TNF-α) and tumor necrosis factor beta (TNF-β) genes and risk of oral pre-cancer and cancer in North Indian population. Oral Maxillofac Surg. 2022. № 26(1):33-43.

Gupta, S., Nigam, K., Srivastav, R.K., Ahmad, M.K., Mahdi, A.A., & Sanyal, S. Genetic polymorphism of tumor necrosis factor alpha (TNF-α) and tumor necrosis factor beta (TNF-β) genes and risk of oral pre-cancer and cancer in North Indian population. Oral Maxillofac Surg. 2022. № 26(1):33-43.

Holmstrup, P., Plemons, J., & Meyle, J. Nonplaque- induced gingival diseases. J Clin Periodontol. 2018. № 45 Suppl 20:S28-S43.

Ioannides, D., Vakirlis, E., Kemeny, L., & et al. European s1 guidelines on the management of lichen planus: a cooperation of the European dermatology forum with the European academy of dermatology and venereology. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020. № 34. Р.1403–1414.

Jiang, C., Yao, H., Cui, B., Zhou, Y., Wang, Y., & Tang, G. Association of interleukin 12A gene polymorphisms with oral lichen planus in Chinese population. J Oral Pathol Med. 2015. № 44(8). Р.602-606.

Kurmuş, G.I., Gönül, M., Canpolat, F., Yılmazer, D., & Cankurtaran, E.Ş. Serotonin Expression in Lichen Planus Lesions and Its Relationship with Depression/ Anxiety. Ann Dermatol. 2019. № 31(2). Р. 146-153.

Lu, R., Zhang, J., Sun, W., Du, G., & Zhou, G. Inflammation-related cytokines in oral lichen planus: an overview. J Oral Pathol Med. 2015. № 44(1). Р.1-14.

Lu, R., Zhang, J., Sun, W., Du, G., & Zhou, G. Inflammation-related cytokines in oral lichen planus: an overview. J Oral Pathol Med. 2015. № 44(1). Р. 1-14.

Medler, J., & Wajant, H. Tumor necrosis factor receptor-2 (TNFR2): an overview of an emerging drug target. Expert Opin Ther Targets. 2019. № 23(4). Р. 295-307).

Sesti, L.F., Crispim, D., Canani, L.H., Polina, E.R., Rheinheimer, J., Carvalho, P.S., Gross, J.L., & Santos, K.G. The -308G>a polymorphism of the TNF gene is associated with proliferative diabetic retinopathy in Caucasian Brazilians with type 2 diabetes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015. № 29. Р. 56(2):1184-90.

Shi, Q., Zhang, T., Huo, N., Huang, Y., Xu, J., & Liu, H. Association between polymorphisms in interleukins and oral lichen planus: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2017. № 96(11). Р.e6314.

Stone, S.J., McCracken, G.I., Heasman, P.A., Staines, K.S., & Pennington, M. Cost-effectiveness of personalized plaque control for managing the gingival manifestations of oral lichen planus: a randomized controlled study. J Clin Periodontol. 2013. № 40(9). Р.859-867. 28. Sugermann, P.B., Savage, N.W., Seymour, G.J., & Walsh, L.J. Is there a role for tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) in oral lichen planus? J Oral Pathol Med. 1996. № 25(5). Р. 219-24.

Zhou, Y., & Vieira, A.R. Association between TNFα – 308 G/A polymorphism and oral lichen planus (OLP): a meta-analysis. J Appl Oral Sci. 2018. № 5(26). Р. e20170-184.

Zhu, Z.D., Ren, X.M., Zhou, M.M., Chen, Q.M., Hua, H., & Li, C.L. Salivary cytokine profile in patients with oral lichen planus. J Dent Sci. 2022. № 17(1). Р. 100-105.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-13

Як цитувати

Поліщук, О., Скиба, В., Литовкин, К., & Скиба, О. (2022). РОЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ЧЕРВОНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА. Вісник стоматології, 120(3), 34–38. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-45-3.6

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають