КОРЕКЦІЯ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯСЕН ТА СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ПАРОДОНТИТУ НА ТЛІ ОРТОДОНТИЧНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗУБІВ

Автор(и)

  • С.С. Адамів
  • А.Е. Дєньга

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.7

Ключові слова:

експеримент, щури, ортодонтичне втручання, біохімічні показники.

Анотація

Зубощелепна система в процесі еволюції людини зазнала значних змін, які призвели до розвитку різних патологічних видів прикусу та аномалій положення зубів. На даний час використовуються різні види ортодонтичних конструкцій, у зв'язку з цим зростає актуальність питання про наслідки ортодонтичного лікування, таких як гіпертрофічний гінгівіт, тобто дослідження причин та частоти виникнення даного захворювання, а так само зведення до мінімуму його наслідків шляхом грамотного та своєчасного лікування. У підлітків стан слизової оболонки та її реакції на ортодонтичне лікування вимагають особливої уваги, оскільки морфофункціональні порушення, викликані аномаліями зубощелепної системи, самі по собі є потужними патогенетичними факторами, що зумовлюють ініціацію та розвиток запальних захворювань, у тому числі гінгівіту. Мета дослідження. Експериментальна оцінка на щурах, на тлі моделі перекисного пародонтиту та ортодонтичного переміщення зубів, змін біохімічних показників ясен та сироватки крові під дією розроблених лікувально- профілактичних заходів. Матеріали і методи дослідження. В експериментальній роботі використовували наступні препарати «Спіруліна, екстракт» (Примафлора, Україна) і «Кальцикер» (Індоко Ремедіс Лімітед, Індія). На основі Спіруліни готували мукозоадгезивний гель для порожнини рота. Досліди були проведено на 25 білих щурах лінії Вістар (самці, 5 місяців, маса 325 ± 18 г), яких поділили на 4 групи. При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп’ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Висновки. В умовах перекисного пародонтиту та додатковому ортодонтичному переміщенні зубів наявні інтенсивні процеси системного запалення, активації перекисного окислення ліпідів, а також запалення та посилення контамінації умовно-патогенної мікробіоти на яснах, розвиток дисбіозу на фоні зниження антимікробного та антиоксидантного захисту, також і рівня гіалуронової кислоти в порожнині роту дослідних щурів. Профілактичне застосування запропонованих препаратів на фоні модельованого перекисного пародонтиту з додатковим ортодонтичним переміщенням зубів надавало коригуючу дію на зміни в яснах та сироватці крові тварин. Найбільш ефективні результати спостерігалися після використання комплексної профілактики. Запропонований профілактичний комплекс ефективно знижував процеси запалення, перекисного окиснення ліпідів, розвиток умовно-патогенної мікробіоти, ступінь дисбіозу, стимулював неспецифічний антимікробний та антиоксидантний захист в порожнині рота, зберігав нормальний рівень гіалуронової кислоти в яснах.

Посилання

Ланг T.A., Сесик M. Как описывать статистику в медицине. Москва: Практическая медицина. 2016. 480.

Griffen A.L., Beall C.J., Campbell J.H., Firestone N.D., Kumar P.S, Yang ZK, et al. Distinct and complex bacterial profiles in human periodontitis and health revealed by 16S pyrosequencing. ISME. J. 2012. № 6. Р. 1176–1185. DOI: 10.1038/ismej.2011.191.

Ramamurthy J. Gopalasamy K. Prevalence Of Gingivitis In Patients Undergoing Orthodontic Treatment Of Ages 18-25 Years- A Retrospective Study. International Journal of Dentistry and Oral Science. 2020. № 7(12). Р. 1231–1235. DOI: 10.19070/2377-8075-20000243.

Shivakumar K., Chandu G., Shafiulla M. Severity of malocclusion and orthodontic treatment needs among 12-to 15-year-old school children of Davangere District, Karnataka, India. Eur J Dent. 2010. № 4. Р. 298–307.

Стальная И. Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты / И. Д. Стальная, Т. Г. Гаришвили // В кн.: Современные методы в биохимии. М.: Медицина, 1977. С. 66-68. 9

Королюк М.А., Иванова Д., Майорова И. Метод определения активности каталазы. Лабораторное дело. 1988. № 1. С. 16-18.

Левицкий А.П. Лизоцим вместо антибиотиков. Одесса: КП ОГТ, 2005. 74 с. 12

Ферментативный метод определения дисбиоза полости рта для скрининга про- и пребиотиков: методические рекомендации / А. П. Левицкий, и др. К.: ГФЦ, 2007. 23 с.

Левицький А. П., Почтар В. М., Макаренко О. А., Гридіна Л. І. Антиоксидантно-прооксидантний індекс сироватки крові щурів з експериментальним стоматитом і його корекція зубними еліксирами. Одеський медичний журнал. 2006. № 1 (93). С. 22 – 25. 14 10. Левицкий А.П., Стефанов А. В. Методы определения активности эластазы и ее ингибиторов: метод. рекомендации. К.: ГФЦ, 2002. 15 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-04

Як цитувати

Адамів, С., & Дєньга, А. (2023). КОРЕКЦІЯ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯСЕН ТА СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ПАРОДОНТИТУ НА ТЛІ ОРТОДОНТИЧНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗУБІВ. Вісник стоматології, 122(1), 39–44. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.7

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають