ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКОСТІ ОРТОДОНТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ ДЕФОРМАЦІЙ У ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНИМИ НЕЗРОЩЕННЯМИ ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ

Автор(и)

  • В.В. Філоненко
  • О.А. Канюра
  • М.Г. Крищук

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.11

Ключові слова:

вроджені незрощення губи та піднебіння, експериментально-теоретичні дослідження, амплітуда сили, деформація.

Анотація

Вроджені незрощення губи та піднебіння є найбільш розповсюдженими вродженими аномаліями розвитку. Дослідження по визначенню принципів дії ортодонтичних апаратів, що використовуються про лікування дітей з незрощення губи та піднебіння дозволяють обґрунтувати вибір необхідної конструкції у кожному клінічному випадку. Розробка та вивчення біомеханічних моделей деформівних середовищ, оцінка напружено-деформованого стану біомеханічних систем при силових навантаженнях є необхідною і актуальною. Мета роботи. Провести експериментально- теоретичні дослідження жорсткості чотирьох видів ортодонтичних пристроїв, що застосовуються в ортодонтичній практиці для стимулювання росту верхньої щелепи та виконати верифікацію величин силових реакцій в опорах ортодонтичних пристроїв в процесі їх деформування. Матеріали і методи. Проведені експериментально-теоретичні дослідження по визначенню жорсткості ортодонтичних пристроїв, що використовуються при лікування дітей з вродженими однобічними незрощеннями губи та піднебіння. Натурні експерименти по визначенню силових реакцій проводили на випробувальній установці TIRAtest 2300. Результати дослідження та їх обговорення. За результатами експериментальних випробувань зразків ортодонтичних пристроїв побудовані графіки залежності амплітуд сили від деформацій, які створені механізмом гвинтової передачі руху пристрою по визначеній траєкторії. Верифікацію експериментальних даних для величин силових реакцій проведено для геометричної моделі ортодонтичного пристрою типу І в залежності від вісьових переміщень штока кінематичного механізму. Імітаційну 3D модель зразка пристрою створено за даними цифрового сканування в STL форматі натурного об’єкту. Висновки. Встановлені конструктивно-технологічні параметри кінематичного механізму ортодонтичних пристроїв. Верифікація розподілу величин силових реакцій ортодонтичних пристроїв в процесі їх деформування дозволяє одержати нові дані про величини зовнішніх навантажень на кістки щелепи при лікуванні дітей з вродженими незрощеннями губи та піднебіння, що може бути методичною основою для проведення раціонального ортодонтичного лікування.

Посилання

Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку: нац. підр. / Л.М. Яковенко та ін.; за редакцією проф. Л.М. Яковенко. – Київ: ВСВ «Медицина», 2022. – 496 с.

Макєєв В.Ф., Неміш Т.Ю., Олійник Г.В. Ортодонтичні методи лікування хворих вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння. Львів: Кварт, 2013, 164 с.

Kiyoshi Tai, Jae Hyun Park, Masahiro Tanino, Yasumori Sato. Orthodontic Treatment of a Bilateral Cleft Lip and Palate Patient with Bilateral Tooth Transpositions and Congenitally Missing Teeth. Journal of Clinical Pediatric Dentistry. 2010. 35(2). Р. 225-232.

Sharma G. Orthodontic management of cleft lip and palate patients (Chapter 2). In: Ayşe G, editor. Current Treatment of Cleft Lip and Palate. 2020. Р. 19-33. Режим доступу: https://www.intechopen.com/books/ current-treatment-of-cleft-lip-and-palate DOI: 10.5772/ intechopen.90076.

Orthodontics. Dentognathic Anomalies and Deformations: textbook / P.S. Flis et al.; Edited by Professor P.S. Flis. Кyiv: AUS Medicine Publishing, 2015. 176 p.

Єщенко В.О. Напружено-деформований стан біомеханічних систем металоостеосинтезу: автореф. дис. … канд. тех. наук: 01.02.04. НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Київ, 2016. 32 с.

Маланчук В.О., Крищук М.Г., Копчак А.В. Імітаційне комп'ютерне моделювання в щелепно-лицевій хірургії. Київ: Асканія, 2013. 231 c.

Янішен І.В. Клінічно-орієнтовані технології забезпечення якості ортопедичного лікування: порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей акрилових пластмас холодної полімеризації. Вісник проблем біології і медицини. 2016. Вип. 1, Том 2 (127). С. 274-278.

ANSYS structural analysis guide: ANSYS release 12.1. / ANSYS, Inc.: is certified to ISO9001:2008. – South pointe 275 Technology Drive Canonsburg, PA 15317; ansysinfo@ansys.com; http://www.ansys.com; (T) 724-746-3304 (F) 724-514-9494.

Bathe K.-J. Finite element procedures in engineering analysis. – Publisher: Englewood Cliffs, N.J Prentice-Hall, 1982. 735 p.

Справочник по сопротивлению материалов / Г.С. Писаренко та ін. ред. Писаренко Г.С. – 2-е изд. – Киев: Наук. думка, 1988. 736 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-04

Як цитувати

Філоненко, В., Канюра, О., & Крищук, М. (2023). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКОСТІ ОРТОДОНТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ ДЕФОРМАЦІЙ У ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНИМИ НЕЗРОЩЕННЯМИ ГУБИ ТА ПІДНЕБІННЯ. Вісник стоматології, 122(1), 63–70. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.11

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ