ДІАГНОСТИЧНА ІНФОРМАТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОН- СПЕЦИФІЧНОЇ ЕНОЛАЗИ КРОВІ ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ ПРИ ТРАВМАТИЧНІЙ НЕЙРОПАТІЇ ТРІЙЧАСТОГО НЕРВА

Автор(и)

  • О.Я. Мокрик
  • С.В. Уштан
  • Н.І. Лещишин
  • М.Р. Назаревич

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.18

Ключові слова:

нейрон-специфічна енолаза, лабораторна діагностика, трійчастий нерв, травматична нейропатія, легка черепно-мозкова травма, перелом виличної кістки.

Анотація

Як свідчать дані фахової літератури, визначення нейрон-специфічної енолази (НСЕ) в лікворі та/або сироватці крові дає змогу оцінити ступінь механічного та/або ішемічного пошкодження нейронів. Враховуючи вище зазначене, ми поставили за мету встановити діагностичну інформативність дослідження вмісту НСЕ у крові як маркера ушкодження периферичних гілок трійчастого нерва у хірургічних хворих із поєднаною травмою середньої зони обличчя. У клінічні спостереження було задіяно 50 хворих із поєднаною травмою середньої зони обличчя – легкою черепно- мозковою травмою (ЧМТ) – струсом чи легким забоєм головного мозку й множинними переломами вилицевих кісток та дуг, які супроводжувались травматичною нейропатією другої гілки трійчастого нерва (підочно- ямкового, виличного) різного ступеня тяжкості. Пацієнти були поділені на дві клінічні групи. Першу клінічну групу склав 31 хворий із струсом головного мозку, серед них у 14 пацієнтів діагностовано легку нейропатію (невропраксію) підочноямкового й виличного нервів, а у 17 – нейропатію цих нервів середнього ступеня тяжкості (аксонотмезис). У другу клінічну групу увійшло 19 хворих із легким забоєм головного мозку. В них були наявні клініко- функціональні ознаки нейропатії гілок верхньощелепного нерва середнього ступеня тяжкості. Ступінь ушкодження нервів та редукцію клініко-функціональної симптоматики нейропатії виявляли інструментально шляхом електроодонтометрії ікла верхньої щелепи та вимірювання електропотенціалів шкіри обличчя на стороні ушкодження виличної кістки, у сироватці крові визначали вміст НСЕ. Дослідження проводили під час госпіталізації хворих, на 7-у та 14-у доби післяопераційного періоду. Встановлено, що визначення НСЕ у крові хірургічних хворих при травматичній нейропатії трійчастого нерва має діагностичну інформативність (діагностичну чутливість та специфічність) при середньому ступені ушкодження, коли надмірно зростає концентрація цього нейронального фермента. Легка черепно-мозкова травма (струс головного мозку) не впливає на ці показники. На тлі клінічної маніфестації легкого забою головного мозку та при його неврологічних ускладненнях (арахноїдиті) зменшується специфічність, діагностична ефективність та прогностична значущість дослідження НСЕ як "чутливого" маркера оцінки характеру ушкодження периферичних гілок трійчастого нерва.

Посилання

Григорьев Е.В., Гришанова Т.Г., Будаев А.В., Дербенева О.А. Нейронспецифические белки – маркеры энцефалопатии при тяжелой сочетанной травме. Медицина невідкладних станів. 2010, № 2(27). URL: http:// www.mif-ua.com/archive/issue-12820/.

Joseph B., Pandit V., Zangbar B. Secondary brain injury in trauma patients: the effects of remote ischemic conditioning // J Trauma Acute Care Surg. 2015. Vol. 78, № 4. P. 698–703.

Pandey A., Shrivastava A.K., Saxena K. Neuron Specific Enolase and C–reactive Protein levels in stroke and its subtypes: correlation with degree of disability // Neurochem Res. 2014. Vol. 39, № 8. P. 1426–1432.

Ведунова М.В., Терентьева К.А., Щелчкова Н.А. Диагностическое значения определения концентрации нейротрофических факторов и нейронспецифической енолазы в крови новорожденных с нарушениями ЦНС // Современные технологии в медицине. 2015. Т. 7, № 2. С. 25–32.

Сорокіна О.Ю., Буряк Т.О. Нейрон-специфічна енолаза як маркер пошкодження нервової тканини у хворих з тяжкою термічною травмою // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. 2015. № 4. С. 76–82.

Mercier E., Zarychanski R., Archambault P., Lamontagne F. Predictive value of neuron-specific enolase for prognosis in patients with moderate or severe traumatic brain injury: a systematic review and meta-analysis // Can Med Ass J Open. 2016. Vol. 3, № 4. P. 371–382.

Gelderblom M., Daehn T., Schattling B. Plasma levels of neuron specific enolase quantify the extent of neuronal injury in murine models of ischemic stroke and multiple sclerosis // Neurobiol dis. 2013. № 59. P. 177–182.

Pypa L.V., Svistilnik R.V., Moskovko G.S. Neuron specific enolase as a possible indocator of neuron damage in children with acute meningitis // Запорожский медицинский журнал. 2018. Т. 20, № 3 С. 354–358.

Hirokazu H. Production of the neuron-specific enolase in astrocytes, but not in neurons, under the neuronal inflammation. Seikagaku. 2017 Apr.; 89(2): 241-3.

Камилов Х.М., Касимова М.С., Хамраева Г.Х. Cпецифический маркер нейродегенерации при диагностике оптических невритов // Офтальмология. 2015. Т. 12, № 2. С. 25–30.

Seddon HJ. A Classification of Nerve Injuries. Br Med J. 1942 Aug 29;2(4260):237-9.

Бернадский Ю.И. Травматология и восстановительная хирургия черепночелюстно-лицевой области: Учеб. пособие для студентов мед. вузов, курсантов, врачей фак. (акад.) последиплом. образования врачей, практ. Врачей – хирургов, стоматологов, травматологов / Ю.И. Бернадский, 2003. – 444 с.

Сирак С.В. Клинико-анатомическое обоснование лечения и профилактики травм нижнеальвеолярного нерва, вызванных выведением пломбировочного материала в нижнечелюстной канал [дисертація]. Москва: Центр. науч.-исслед. ин-т стомат; 2006. 287 с.

Королюк И.П. Медицинская информатика: учебник. 2 изд., перераб. и доп. Самара: Офорт; 2012. 244 с.

Погоріла А.В., Ходаківський О.А., Шінкарук- Диковицька М.М. Динаміка активності нейрон-специфічної енолази та титрів білка s100 у сироватці крові хворих на ятрогенно компресійно-токсичне ураження нижнього альвеолярного нерву за різної лікувальної тактики. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2018; 22 (1): 112 – 119.

Назаревич М.Р, Огоновський Р.З, Погранична Х.Р. Удосконалення діагностики та лікування сенсорних порушень середньої зони обличчя у хворих з ізольованими переломами дна очниці. Клінічна стоматологія. 2018;(3):60-9.

Baroni S., Rapisarda A., Gentili V., Burattini B., Moretti G., Sarlo F. CSF neuron-specific enolase as a biomarker of neurovascular conflict severity in drug-resistant trigeminal neuralgia: a prospective study in patients submitted to microvascular decompression. Neurol Sci. 2022 Dec 23. doi: 10.1007/s10072-022-06573-z.

Zhong Ch., Lin D., Liu Y., Wu Ch. A retrospective study of the correlation between herpes zoster neuralgia and the serum neuron-specific enolase level in the largest dermatological hospital in Zhejiang province, China. Front Immunol. 2022 Oct 6;13:972536.

Thelin E., Jeppsson E., Frostell A., Svensson M., Mondello S., Bellander M., Nelson W.D. Utility of neuronspecific enolase in traumatic brain injury; relations to S100B levels, outcome, and extracranial injury severity. Critical Care. 2016; 20:285.

Sun Y., Wang Sh., Gan Sh., Niu X., Yin B., Bai G. et al. Serum Neuron-Specific Enolase Levels Associated with Connectivity Alterations in Anterior Default Mode Network after Mild Traumatic Brain Injury. J Neurotrauma. 2021 Jun 1;38(11):1495-1505.

Mercier E., Tardif P-Al., Cameron P. A, Émond M., Moore L., Mitra B., Ouellet M.-Ch. et al. Prognostic value of neuron-specific enolase (NSE) for prediction of postconcussion symptoms following a mild traumatic brain injury: a systematic review. Brain Inj. 2018; 32(1):29-40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-05

Як цитувати

Мокрик, О., Уштан, С., Лещишин, Н., & Назаревич, М. (2023). ДІАГНОСТИЧНА ІНФОРМАТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОН- СПЕЦИФІЧНОЇ ЕНОЛАЗИ КРОВІ ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ ПРИ ТРАВМАТИЧНІЙ НЕЙРОПАТІЇ ТРІЙЧАСТОГО НЕРВА. Вісник стоматології, 122(1), 105–112. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.18

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ