СТАН КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ ОСТЕОПАТІЇ

Автор(и)

  • О.О. Гудар’ян
  • Д. О. Чередник

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.26

Ключові слова:

пародонтит, патологія пародонта, швидкопрогресуючий генералізований пародонтит, цукровий діабет, маркери кісткового метаболізму.

Анотація

Діагностика стану кісткового метаболізму у хворих на генералізований пародонтит, обтяженого цукровим діабетом 2 типу є важливим етапом у комплексі лікувально-профілактичних заходів при даній патології. Мета дослідження. Створення доказово-діагностичних критеріїв для оцінки і прогнозування тяжкості перебігу хвороби генералізованого пародонтиту при діабетичній остеопатії на основі вивчення варіабельності кісткового ремоделювання. Матеріал і методи дослідження. З метою відбору однорідних груп було проведено клініко-рентгенологічне дослідження 166 хворих на генералізований пародонтит, асоційованих та не асоційованих із цукровим діабетом 2 типу. Вік пацієнтів був у діапазоні від 30-50 років (у середньому 42,5+-2,34 року). Серед них було 99 (59,6 %) жінок і 67 (40,4 %) чоловіків. Ступінь тяж- кості генералізованого пародонтиту був верифікований згідно із загальноприйнятими клініко-рентгенологічними критеріями, викладеними в сучасних та вітчизняних класифікаціях: у 76 (45,8 %) хворих виявлений хронічний генералізований пародонтит та у 90 (54,2 %) хронічний швидкопрогресуючий пародонтит. Контрольну групу складали 19 майже здорових добровільних донорів аналогічного віку (у середньому 41,5+-2,7 років) і статі без ендокринної патології, зі здоровим пародонтом і інтактними зубами. Результати дослідження та їх обговорення. Оцінка показників індексу хаунсфільда та маркерів кісткового метаболізму у різних груп хворих на генералізований пародонтит при цукровому діабеті 2 типу при середньостатистичному опрацюванні продемонструвала, що вони перебувають у прямій кореляційній залежності від тяжкості й перебігу генералізованого пародонтита, стадії компенсації, тяжкості та тривалості цукрового діабету. Висновки. Особливість клінічного перебігу генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу, обтяженого діабетичним остеопорозом, обумовлена і проявляється зниженням в кісткових структурах пародонту процесів остеосинтезу і підвищенням інтенсивності остеорезорбції. Особливістю прояву швидкопрогресуючого і хронічного генералізованого пародонтиту при діабетичній остеопатії і без системної патології є наростання, незалежних від клінічної картини захворювання, ознак активації остеопорозу та зниження остеосинтезу. Для верифікації активності остеосинтезу і остеорезорбції в пародонтальних тканинах, предиктивну цінність мають: діагностика різної направленості і інтенсивності кісткового ремоделювання за рівнями кількісного вмісту в сироватці крові рівнів маркерів кісткового метаболізму.

Посилання

Amassi B. Y., Dakheel R. S. Oral hygiene practice of adult diabetic patients and their awareness about oral health problems related to diabetes. Journal of Dentistry and Oral Hygiene. 2017. № 9 (2). Р. 8–14.

Баліцька О. Ю., Габор Г.Г. Активність гуморальної ланки адаптивної імунної системи у хворих на хронічний генералізований пародонтит і цукровий діабет 2 типу. Клiнiчна стоматологія. 2019. № 3. С 62-67.

Баліцька О. Ю., Бондаренко Ю. І., Габор Г. Г. Активність процесів пероксидації ліпідів у хворих на хронічний генералізований пародонтит і цукровий діабет 2 типу. Вісник наукових досліджень. 2018. № 3. С. 98–101.

Кузь І.О., Шешукова О.В., Максименко А.І., Писаренко. А. Порівняльна оцінка лікувально-профілактичних заходів у комплексній терапії запальних захворювань пародонта дітей із цукровим діабетом. Вісник стоматології. 2022. № 1 (118). С. 89-96. DOI https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-43-1.16

Різник Ю.Б., Різник С. С. Індексна оцінка стану тканин пародонта у хворих на цукровий діабет II типу. Сучасна стоматологія. 2019. № 5. С. 42-44. DOI: 10.33295/1992-576X-2019-5-42

Германчук С.М. Морфобіохімічні зміни у тка- нинах пародонта при експерементальному цукровому діабеті. Український журнал медицини, біології та спорту. 2018. Том 3, № 4 (13). С. 13- 19.

Мащенко І.С., Гудар’ян О.О. Оцінка мінеральної щільності кісткової тканини кісткових структур пародонту, мінерального обміну і кісткового метаболізму у хворих на генералізований пародонтит. Вісник стоматології. 2012. № 2. С. 53-58.

Buysschaert M., Tshongo Muhindo C., Alexopoulou O., Rahelic D., Reychler H., Preumont V. Oral hygiene behaviours and tooth-loss assessment in patients with diabetes: A report from a diabetology centre in Belgium. Diabetes Metab. 2017 Jun; 43 (3): 272-4. doi: 10.1016/j.diabet.2016.08.003.

Glascoe A., Brown R., Robinson G., Hailu K. Periodontics and Oral-Systeric Relationships: Diabetes. J Calif Dent Assoc. 2016 Jan; 44 (1): 29-34. PMID: 26897902.

Hayashi J. et al. Effects of periodontal treatment on the medical status of patients with type 2 diabetes mellitus: a pilot study. BMC Oral Health. 2017. P. 654-660. doi: 10.1186/s12903-017-0369-2

Makoto Nomura, Atsuo Amano. Relationship of serum advanced glycation end products with deterioration of periodontitis in type 2 diabetes patients. Journal of Periodontology. 2006. Vol. 77, № 1. P. 15- 20.

Preshaw P. M., Bissett S. M. Periodontitis: oral complication of diabetes. Endocrinol Metab Clin North Am. 2013, Dec. Vol. 42, № 4. P. 849-867.

Salman S., Khan K., Salman F., Hameed M. Effect Of Non- Surgical Periodontal Treatment On Glycemic Control Among Type 2 Diabetes Mellitus Patients With Periodontitis. J. Ayub Med Coll Abbottabad. 2016. Vol. 28 (4). P. 442-445.

Simpson T.C. et al. Treatment of periodontal disease for glycaemic control in people with diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2015. Vol. 4. P. 221-227.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-05

Як цитувати

Gudarian, O., & Cherednyk, D. (2023). СТАН КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ ОСТЕОПАТІЇ. Вісник стоматології, 122(1), 160–166. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.26

Номер

Розділ

ОРТОДОНТІЯ