ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ЯК ШЛЯХ ДО ПОЛІПШЕННЯ ГІГІЄНІЧНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ

Автор(и)

  • О.І. Годованець Буковинський державний медичний університет
  • А.В. Котельбан Буковинський державний медичний університет
  • І.М. Марусей Буковинський державний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-84-87

Ключові слова:

гігієна ротової порожнини, мобільні додатки, санітарна стоматологічна освіта, Dental Care APP, Oral-B APP, CavityFree 3D, Sonicare for kids

Анотація

У час стрімкої гаджетизації дітей, в тому числі і дошкільного віку, мотиваційним кроком є залучення мобільних додатків для поліпшення кратності та якості гігієнічних навичок. На ринку представлені рі-зновікові, мультифункціональні мобільні додатки, такі як: Dental Care APP, Oral-B APP, CavityFree 3D, Sonicare for kids. Вони не тільки мають просвітниць-ку функцію, а й надають рекомендації при введені не-обхідних даних.
Мета дослідження. Оцінити рівень гігієни ротової порожнини дітей та поліпшити її шляхом застосу-вання спеціалізованих мобільних додатків.
Матеріали і методи дослідження. Нами проведено огляд різних мобільних додатків для операційних сис-тем Android та IOS, із функцією навчання санітарної стоматологічної грамотності, та вибрано найбільш ефективні. Задля визначення ефективності викорис-тання мобільних додатків із метою поліпшення гігіє-ни ротової порожнини ми визначали рівень гігієни за індексами Грін-Верміліона та Podshadley, Haley при першому візиті, через 1, 3 та 6 місяців у 73 дітей ві-ком 6 років, що проживають на Буковині. Ми сфор-мували 2 групи: основну – діти, які під час чищення зубів використовували мобільні додатки, та порівня-льну – діти, які під час чищення зубів не використову-вали мобільні додатки. Дітям обох груп дано рекоме-ндації щодо вибору засобів та предметів гігієни, про-ведено навчання гігієні.
Результати. Результати опитування вказують на недостатню увагу дітей до гігієни ротової порожни-ни: двічі на добу чистять зуби тільки половина рес-пондентів, зранку – кожна п’ята дитина обох груп. Перед сном доглядає за ротовою порожниною майже кожна третя дитина.
Аналіз гігієни ротової порожнини на момент обстеження показав низький рівень гігієни ротової порожнини. За отриманими нами даними індекса Грін-Верміліона в дітей основної та порівняльної груп виявлена задовільна гігієна ротової порожнини. Се-реднє значення гігієнічного індекса в дітей основної підгрупи через місяць застосування мобільних додат-ків під час чищення зубів становило 0,54±0,03 бали, що на 56,80 % нижче показників групи порівняння (p1˂0,05). Отримані результати вказують на добру гігієну ротової порожнини і утримуються на такому ж рівні і у віддалені терміни. У динаміці спостере-ження через 1 місяць за індексом Podshadley, Haley стан гігієни ротової порожнини в дітей основної групи був добрий і становив 0,47±0,03 балів. Вірогідна відмінність порівняно з вихідним станом та добрий рівень гігієни спостерігалися також у віддалені тер-міни.
Висновки. Упровадження в практику щоденного чи-щення зубів у дітей мотивуючих чинників, таких як мобільні додатки з функцією санітарного стомато-логічного навчання, дає можливість суттєво поліп-шити гігієну ротової порожнини, що підтверджу-ється вірогідно нижчими показниками гігієнічного ін-дексу у віддалені терміни.

Посилання

Біденко Н.В. Структура ураженості тимчасових зубів раннім карієсом. Український стоматологічний альма-нах. 2011;2:6-8.

Иванов В.С. Показатели заболеваемости кариесом зубов у детей разных стран мира за 1990-2010 годы (часть 1: Россия, Украина, Беларусь) / В.С. Иванов, О.В. Деньга, С. А. Шнайдер // Інновації в стоматології. – 2014. – №4. – С. 119-26.

Лосик И.М. Состояние твердых тканей зубов и ги-гиена полости рта детей дошкольного возраста / И.М. Лосик // Современная стоматология. – 2018. – №1. – С. 52-54.

Назарян Р.С. Показатели распространённости и интенсивности кариеса зубов у детей 6-7 лет Харьковского региона // Р.С. Назарян, Н.Н. Удовиченко, К.Ю. Спиридо-нова // Український стоматологічний альманах. – 2013. – №1. – С.93-96.

Якубова І.І. Ранній дитячий карієс. Стан проблеми в Україні / І.І. Якубова, В. А. Кузьміна // Современная сто-матология. –2017. – №1. – С. 48-54.

Marchetti G. Are snformation technologies capable of stimulating the use of dental floss by adolescents? A cluster randomized clinical trial / G. Marchetti, L. Reichert da Silva As-suncao, G.M. Soares, F.C. Fraiz // Oral Health Prev Dent. – 2020. – №18. – Р.427-432.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Годованець, О., Котельбан, А., & Марусей, І. (2021). ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ЯК ШЛЯХ ДО ПОЛІПШЕННЯ ГІГІЄНІЧНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ. Вісник стоматології, 113(4), 84–87. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-84-87

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ