ЗМІНА МІНЕРАЛІЗУЮЧОЇ ТА ЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЙ СЛИНИ У ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

Автор(и)

  • О.І. Годованець Буковинський державний медичний університет
  • Д.Г. Романюк Буковинський державний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-45-3.19

Ключові слова:

вагітні жінки, слина, мінералізуючий потенціал, секреторний імуноглобулін, карієс зубів.

Анотація

Мета дослідження. Встановити динаміку змін захисної та мінералізуючої функцій слини у вагітних жінок у різні триместри вагітності. Методи дослідження. Проведено огляд та лабораторні дослідження ротової рідини 210 вагітних жінок, у котрих визначалися рівень кальцію, фосфат-іонів уніфікованими методами за допомогою діагностичних наборів «Філісід-діагностика» та вміст sIgА методом радіальної імунодифузії у І, ІІ та ІІІ триместрах вагітності. Статистично оцінили ступінь вірогідності одержаних результатів. Наукова новизна. Спостерігається поступове зростання рівня sIgA у ротовій рідині жінок зі збільшенням терміну вагітності, зокрема вміст імуноглобуліну збільшувався на 15,09 % у ІІ триместрі та на 47,17 % – у ІІІ триместрі порівняно з даними І триместру вагітності. Виявлено тенденцію до зниження загального рівня Са у ротовій рідині жінок зі збільшенням терміну вагітності, а саме: на 9,76 % у ІІ триместрі та на 12,5 % – у ІІІ триместрі відносно даних І триместру вагітності. Коливання рівня фосфат-іонів були такими: збільшення показника на 7,42 % у ІІ триместрі вагітності з подальшим його зменшенням на 12,77 % відносно даних ІІ триместру та на 4,98 % щодо вихідних даних. На тлі помірного зниження загального рівня Са у ротовій рідині вагітних жінок зі збільшенням терміну вагітності, вміст вільного іонізованого Са зменшувався значно сильніше, зокрема на 21,92 % у ІІ триместрі та на 50,85 % у ІІІ триместрі порівняно з даними І триместру вагітності. При цьому співвідношення вільний/зв’язаний Са змінювалося з 2:1 до 1:1, що свідчить про несприятливі умови для активного перебігу процесів ремінералізації емалі та є ознакою карієсогенної ситуації в ротовій порожнині. Висновки. Встановлено зниження мінералізуючого потенціалу ротової порожнини, що прогресує зі збільшенням терміну вагітності, а також зміни у місцевих захисних реакціях, що характеризуються зростанням рівня sIgA, що свідчить про погіршення карієсогенної та пародонтогенної ситуацій у ротовій порожнині вагітних, що призводить до підвищення інтенсивності каріозного процесу та уражень тканин пародонта.

Посилання

Заяць Т.І., Жуковська Л.О. Профілактика стоматологічних захворювань. Новий світ-2020. 2020. 321 с.

Hemadi A.S., Huang R., Zhou Y., Zou J. Salivary proteins and microbiota as biomarkers for early childhood caries risk assessment. Int J Oral Sci [Internet]. 2017[cited 2021 Feb 19]. № 9 (11). Available from: https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5775330/pdf/ijos201735a. pdf doi: 10.1038/ijos.2017.35

Primasari A., Octiara E., Yanti N. Risk factor of secretory immunoglobulin A and salivary lysozyme level in children aged under 3 years to severe early childhood caries. IOP Conf Ser: Earth Environ Sci [Internet]. 2019 [cited 2021 Jan 22]. № 305:012001. Available from: https://iopscience. iop.org/article/10.1088/1755-1315/305/1/012001/pdf doi: 10.1088/1755-1315/305/1/012001

Bоrsting T., Venkatraman V., Fagerhaug T.N., Skeie M.S., Stafne S.N., Feuerherm A.J., et al. Systematic assessment of salivary inflammatory markers and dental caries in children: an exploratory study. Acta Odontol Scand. 2022. № 80(5). Р. 338-45. doi: 10.1080/00016357.2021.2011400

Зомбор К.В. Патогенетичне обґрунтування диференційної профілактики карієсу зубів у дітей при різному мінеральному складі питної води [автореферат]. Одеса. 2017. 20 с.

Каськова Л.Ф., Уласевич Л.П. Динаміка вмісту кальцію і фосфору в ротовій рідині у дітей дошкільного віку з гіпертрофією аденоїдів з урахуванням проведення профілактичних протикаріозних заходів. Український стоматологічний альманах. 2017. № 1. С. 70-74.

Черепюк О.М. Корекція порушень мінерального обміну у ротовій рідині дітей хворих на карієс тимчасових зубів. Вісник проблем біології і медицини. 2019. № 1(2). С. 341-345. doi: 10.29254/2077-4214-2019-2-1- 150-341-345.

Рожко М.М., Ерстенюк Г.М., Годованець О.І. Роль мікроелементного забезпечення організму дитини у розвитку карієсу зубів при дифузному нетоксичному зобі. Галицький лікарський вісник. 2015. № 4(1). С. 153-156.

Ballestín S.S., Campos M.I.G., Ballestín J.B., Luesma Bartolomé M.J.L. Is Supplementation with Micronutrients Still Necessary during Pregnancy? A Review. Nutrients [Internet]. 2021[cited 2022 Feb 08]. № 13(9).Р. 3134. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/PMC8469293/pdf/nutrients-13-03134. pdf doi: 10.3390/nu13093134

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-13

Як цитувати

Годованець, О., & Романюк, Д. (2022). ЗМІНА МІНЕРАЛІЗУЮЧОЇ ТА ЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЙ СЛИНИ У ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ. Вісник стоматології, 120(3), 113–116. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-45-3.19

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають