ПОШИРЕНІСТЬ І СТРУКТУРА ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ РАЙОННИХ ЦЕНТРІВ ЗАКАРПАТТЯ

Автор(и)

  • В.С. Мельник Ужгородський національний університет
  • Л.Ф. Горзов Ужгородський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2019-33-3-38-42

Ключові слова:

діти, поширеність, зубощелепні ано-малії, прикус

Анотація

У статті представлені результати стоматологічно-го обстеження 1350 дітей і підлітків Закарпатської області. Результати проведеного дослідження свідчать, що поширеність зубощелепних аномалій у оглянутих складала 77 %. Із загального числа виявле-них зубощелепних аномалій 47 % склали діти і підліт-ки з аномаліями прикусу. Найнижчі показники час-тоти аномалій окремих зубів спостерігаються у ді-тей в період змінного прикусу – 14,3 %. Вивчення ча-стоти та поширеності зубощелепних аномалій до-зволять розробити комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення ортодонтичної допомоги дітям.
Мета дослідження. Визначити поширеність і стру-ктуру зубощелепних аномалій та потребу в ортодо-нтичному лікуванні у дітей і підлітків районних центрів Закарпаття.
Матеріали та методи. Проведено стоматологічне обстеження у дітей та підлітків районних центрів Закарпаття. Об'єктами обстеження були діти у віці 8-15 років. Дані клінічних спостережень фіксували в картах обстеження стану ротової порожнини. Всього було обстежено 1350 дітей та підлітків ра-йонних центрів Закарпаття, 612 хлопців (45,3 %) і 738 дівчат (54,7 %).
Результати дослідження та їх обговорення. Поши-реність зубощелепних аномалій у оглянутих дітей і підлітків висока (77,19±3,24 %) і характеризується віковою варіабельністю. Найнижчий рівень частоти зубощелепних аномалій характерний для періоду змінного прикусу.
При вивченні частоти зубощелепних аномалій серед дітей та підлітків встановлено, що з віком зміню-ється не тільки кількість аномалій, але і їх види.
При вивченні частоти зубощелепних аномалій серед дітей та підлітків встановлено, що з віком зміню-ється не тільки кількість аномалій, але і їх види.

Посилання

Лучинський М. А. Частота зубощелепних анома-лій та деформацій у дітей різних адаптивних типів Прикар-паття / М. А. Лучинський // Вісник соціальної гігієни та ор-ганізації охорони здоров'я України. – 2013. – № . – С. 3 -34.

Міськів А.Л. Структура зубощелепних аномалій у дітей Львівської області / А.Л. Міськів, Е.В. Безвушко // Acta medica Leopoliensia. – 2015. – Т. 2 , № 2. – С. -13.

Костенко Є.Я. Поширеність та структура зубоще-лепних аномалій у дітей Закарпатської області / Є.Я.Костенко, В.С.Мельник // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медицина. – 2016. – Вип. . ( 3) – С. 2-105.

Розповсюдженість зубощелепних аномалії та де-формацій, а також дефектів зубів та зубних рядів серед ді-тей шкільного віку м. Києва / С.І. Дорошенко, Є.А. Кульгін-ський, Ю. [та ін.] // Вісник стоматології. – 2009. – № 2. – С. 76-81.

Каськова Л.Ф. Поширенiсть зубощелепних ано-малiй та стан твердих тканин зубiв i тканин пародонта в дiтей - 6 рокiв / Л.Ф. Каськова, Н.М. Тараненко // Украї-нський стоматологiчний альманах. – 2005. – № . – С. - 54. 6. Бюллетень ВОЗ «Стоматологическое обследова-ние, основные методы». 3-е изд. – Женева, 1989. — 21с.

Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації [Dentognathic Anomalies and Deformation]. / [Фліс П.С., Лео-ненко Г.П., Філоненко В.В., Дорошенко Н.М.] – К.: ВСВ «Медицина», 2 . – 176 с.

Grainger R. M. Orthodontic Treatment Priority In-dex, Public Health Service Publication 1967. No. 1000, Series 2, No. 25, US Government Printing Office, Washington DC.

Daniels C. The development of the index of complexi-ty, outcome and need (ICON). / C. Daniels, S. Richmond // J Orthod. – 2000 Jun; – 27(2). – Р. 149-62.

Стентон Г. Медико-биологическая статистика / Г. Стентон. – Москва, Практика. – 1999. – С. 4 9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Як цитувати

Мельник, В., & Горзов, Л. (2021). ПОШИРЕНІСТЬ І СТРУКТУРА ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЇ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ РАЙОННИХ ЦЕНТРІВ ЗАКАРПАТТЯ. Вісник стоматології, 108(3), 38–42. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2019-33-3-38-42

Номер

Розділ

ОРТОДОНТИЧНИЙ РОЗДІЛ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають