ІНДЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТУ У ХВОРИХ ІЗ УСКЛАДНЕНОЮ ВИРАЗКОВОЮ ХВОРОБОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Автор(и)

  • Х.Б. Бурда Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-43-1.1

Ключові слова:

тканини пародонту, генералізований пародонтит, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, стресова реакція, кровотеча, перфорація, пародонтальні індекси

Анотація

Аналіз досліджень останніх років доводить стійкий зв’язок між розвитком захворювань пародонту і системних захворювань організму. Особливостям клінічного перебігу генералізованого пародонтиту у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки присвячено ряд досліджень, водночас відомості про стан тканин пародонту при її ускладненнях є поодинокими. Мета дослідження – вивчення стану тканин пародонту в осіб із виразковою хворобою дванадцятипалої кишки та її ускладненнями. Матеріали і методи. Для вирішення поставленої мети та завдань дослідження обстежено 131 хворого на генералізований пародонтит віком від 20 до 70 років. Усіх хворих було поділено на чотири групи: 1 групу склали 46 хворих із виразковою хворобою дванадцятипалої кишки, ускладнену кровотечею; 2 групу становили 18 пацієнтів із виразковою хворобою дванадцятипалої кишки, ускладнену перфорацією виразки; у 3 групу увійшли 29 хворих із загостренням виразкової хвороби дванадцятипалої кишки; 4 групу склали 38 хворих на генералізований пародонтит без виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Оцінка стану тканин пародонта проводилася за вивченням пародонтальних та гігієнічних індексів. З метою встановлення наявності, інтенсивності та локалізації запального процесу проводили пробу Шиллера-Писарєва, гігієнічний стан порожнини рота оцінювали за допомогою індексу Федорова-Володкіної, об’єктивізацію пародонтального статусу проводили за пародонтальними індексами: індексом кровоточивості ясенних сосочків (PBI), пародонтальним індексом A.L. Russel, папілярно-маргінальноальвеолярним індексом (PMA) в модифікації Parma. Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз проведеного індексного оцінювання виявив поганий рівень гігієнічного стану ротової порожнини в осіб із виразковою хворобою дванадцятипалої кишки та її ускладненнями. Це проявлялось розвитком запальних та більшою мірою запально-дистрофічних уражень тканин пародонту, про що свідчили показники пародонтальних індексів. Висновки. У пацієнтів в із виразковою хворобою дванадцятипалої кишки та її ускладненнями найбільшу стресову реакцію спричиняє гостра кровотеча. Підвищення стресового стану, порушення обмінних процесів організму через низку патофізіологічних змін призводять до посилення запально-дистрофічних змін і в тканинах пародонту.

Посилання

Заболотний Т.Д., Борисенко А.В., Пупiн Т.I. Запальні захворювання пародонта. Львів : ГалДент, 2013. 233 с.

Белоклицкая Г.Ф., Савченко Н.В., Дзицюк Т.И. Стоматологические проявления в ротовой полости у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Український стоматологічний альманах. 2010. № 2. С. 66–67.

Гонта З.М., Шилівський І.В., Немеш О.М. Сучасні патогенетичні концепції розвитку генералізованого пародонтиту. Огляд літератури. Імплантологія Пародонтологія Остеологія. 2021. № 2-3. С. 50–55.

Проданчук А.І., Кіюн І.Д., Кройтор М.О. Захворювання пародонта і соматична патологія. Буковинський медичний вісник. 2012. № 2(62). С. 164–168.

Nemesh O., Honta Z., Slaba O., Shylivskyi I. Pathogenetic mechanisms of comorbidity of systemic diseases and periodontal pathology. Wiadomosci Lekarskie. 2021. № 5. С. 1262–1267.

Білоус І.В., Левицький В.А., Білоус О.Т. Адаптаційний синдром як загальна неспецифічна нейроендокринна реакція організму на стрес. Галицький лікарський вісник. 2011. № 3. С. 111–116.

Marko J. Periodontal emotional stress-syndrom. Periodont. 2006. № 47. С. 67–70.

Заболотний Т.Д., Гонта З.М., Слаба О.М. Вплив психосоматичних порушень на розвиток захворювань пародонта. Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. 2007. № 2. С. 69–71.

Дурягіна Л.Х., Косенко К.М., Вербенко В.А. Ефективність комплексної терапії і профілактики захворювань пародонта у віддалені терміни спостереження за даними психологічного обстеження пацієнтів. Вісник стоматології. 2013. № 3. С. 24–29.

Матвійчук Х.Б. Особливості комплексного лікування генералізованого пародонтиту з урахуванням адаптаційно-стресової реакції у хворих із ускладненою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки : автореф. дис... канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія». Львів, 2015. 19 с.

Манащук Н.В., Чорній Н.В., Шманько В.В. Взаємозв’язок патології пародонта та патології шлунково-кишкового тракту. Клінічна стоматологія. 2011. № 1-2. С. 23–27.

Чайковська І.В. Механізми розвитку патологічних змін у тканинах пародонта у пацієнтів при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Питання експериментальної та клінічної медицини. 2012. № 16. С. 175–180.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-29

Як цитувати

Бурда, Х. (2022). ІНДЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТУ У ХВОРИХ ІЗ УСКЛАДНЕНОЮ ВИРАЗКОВОЮ ХВОРОБОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ. Вісник стоматології, 118(1), 2–7. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-43-1.1

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ