ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДИК ДЛЯ ОТРИМАННЯ АУТОКЛІТИННИХ ТРАНСПЛАНТАТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-43-1.8

Ключові слова:

аутоклітинні трансплантати, Endoret – PRGF, аутоплазма, направлена регенерація, клітинна терапія

Анотація

Мета дослідження. Вивчити ефективність методик отримання плазми, збагаченої тромбоцитами, та провести порівняльний аналіз їх застосування для направленої тканинної регенерації. Методи дослідження. В основу роботи покладено аналіз доступних методик отримання плазми, збагаченої тромбоцитами, за вибором власного клінічного досвіду застосування техніки Endoret – PRGF (Human Technology, BTI, Іспанія), з метою раціонального забору, підготовки та формування аутоклітинних трансплантатів для направленої регенерації кісткової тканини нижньої щелепи, зумовленої втратою жувальної групи зубів. Наукова новизна. Вивченням і аналізом поданого наукового обґрунтування у проведеному огляді літературних джерел, щодо визначення пріоритетності методики отримання мезоконцентрату, беручи за матричну основу власний клінічний досвід трансплантації аутологічної «продукції» для направленої регенерації кісткової тканини, виготовленої за допомогою технології Endoret – PRGF, досягнуто відмітний результат, який відповідає основним принципам біомедицини та забезпечує механізми перебігу фізіологічних процесів нормальної кількісної та якісної морфології, зокрема й кісткової тканини, з її біологічними характеристиками, що і становить новизну дослідження в даній роботі. Висновки. Значного географічного поширення набула методика PRF (Рlatelet Rich Fibrin), яка впроваджена в усі сфери регенеративної медицини, проте результати клінічного застосування Протоколу не обґрунтовуються прогнозованими сталими значеннями її ефективності. Унікальність та ефективність техніки Endoret – PRGF характеризується чітким дотриманням усіх етапів отримання розділення на фракції плазми крові, виключаючи вміст лейкоцитарних клітин; застосування даних фракцій за своїм призначенням забезпечує відмінний результат тканинної регенерації.

Посилання

Разработка малоинвазивного способа подготовки костной ткани перед имплантацией с использованием биологического потенциала собственного организма / Н.М. Погосян и др. Научные ведомости. Серия «Медицина. Фармация». 2019. Т. 42. № 4. С. 470–477. DOI: 10.18413/2075-4728-2019-42-4-470-477.

PRF-Solution in Large Sinus Membrane Perforation with Simultaneous Implant Placement-Micro CT and Histological Analysis / H.M. Barbu et al. Membranes. June 2021. Vol. 11. № 6. Р. 1–13. DOI: 10.3390/membranes11060438.

Preparation of highly-concentrated autologous platelet-rich plasma for biomedical use / V. Chernyshenko et al. Ukr. Biochem. J. 2019. Vol. 91. № 2. P. 19–27. DOI: https://doi.org/10.15407/ubj91.02.

Шамардин В.В. Опыт применения A-PRF и i-PRF в повседневной практике врача-стоматолога на хирургическом амбулаторном приеме Стоматология. 2017. № 55. С. 27–28.

Барило О.С., Канішина Т.М., Білошицька А.В. Дослідження впливу фібрину, збагаченого тромбоцитами (Platelet Rich Fibrin, PRF), на регенерацію тканин пародонта в експерименті. Український стоматологічний альманах. 2017. № 2. С. 5–8.

Визначення інтенсивності больового синдрому та колатерального набряку при проведенні операції аугментації лунки видаленого зуба різними остеопластичними матеріалами / А.В. Бамбуляк та ін. Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії. 2021. Т. 21. № 2. С. 97–102. DOI: 10.31718/2077-1096.21.2.97.

Comparing the efficacy of dual Platelet-Rich Plasma (PRP) and Hyaluronic Acid (HA) therapy with PRP-alone therapy in the treatment of knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis / A.A.L. Aw et al. J. Exp. Ortop. 2021. Vol. 8. № 101. P. 1–15. DOI: 10.1186/s40634-021-00415-1.

A Call for Standardization in Platelet-Rich Plasma Preparation Protocols and Composition Reporting: A Systematic Review of the Clinical Orthopaedic Literature / J. Chahla et al. J. Bone Joint Surg. Am. 2017. Vol. 99-А. № 20. P. 1769–1779. DOI: 10.2106/JBJS.16.01374.

Чинники, що впливають на вміст та функціональні властивості тромбоцитів у плазмі, збагаченій факторами росту (PRGF Endoret) / В.А. Рибак та ін. Медицина невідкладних станів. 2017. № 1 (80). С. 159–167. DOI: 10.22141/2224-0586.1.80.2017.94469.

Клініко-рентгенологічні особливості ремоделювання аутологічних кісткових трансплантатів та ксеногенних кістково-заміщуючих матеріалів у пацієнтів з дефектами кісток лицевого черепу при застосуванні плазми збагаченої факторами росту / В.А. Рибак та ін. Вісник стоматології. 2018. № 3. С. 65–75. URL: https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9087.

Morphological features of bone tissue in “disuse atrophy” on the example of a segment of the human lower jaw: clinical experience of treatment / A.P. Oshurko et al. Biomedical and biosocial anthropology. 2021. № 42. P. 5–11. DOI: 10.31393/bba42-2021-01.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-29

Як цитувати

Ошурко, А. (2022). ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДИК ДЛЯ ОТРИМАННЯ АУТОКЛІТИННИХ ТРАНСПЛАНТАТІВ. Вісник стоматології, 118(1), 43–49. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-43-1.8

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ