ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА В ДІТЕЙ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

Автор(и)

  • І.О. Кузь Полтавський державний медичний університет
  • О.В. Шешукова Полтавський державний медичний університет
  • А.І. Максименко Полтавський державний медичний університет
  • О.А. Писаренко Полтавський державний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-43-1.16

Ключові слова:

діти, цукровий діабет, гінгівіт, пародонтит, лікування

Анотація

Захворювання пародонта в дітей із цукровим діабетом І типу реєструються у 85% випадків, а саме: хронічний катаральний гінгівіт (63%), хронічний пародонтит (22%). Важливо підкреслити, що запальні процеси в дітей, які страждають на цукровий діабет, зазвичай протікають із частими загостреннями. У разі погіршення перебігу основного захворювання збільшуються запальні процеси у тканинах пародонта. Компенсований перебіг цукрового діабету позитивно позначається на тривалості ремісії запального процесу в пародонті. Вибір лікарських препаратів у разі захворювань пародонта залежить від ступеня вираженості запального процесу, набряклості, кровоточивості, наявності дефектів епітелію, стадії процесу та деструктивних порушень. На стоматологічному ринку з’являється все більше продукції, призначеної для якісного й ефективного догляду за порожниною рота. Зубні пасти, які мають у складі витяжки з лікарських трав, отримали велике визнання як серед фахівців, так і серед пацієнтів. Лікар цінує такі якості, як відсутність ефекту звикання до препарату, м’якість дії, неможливість передозування, комплексність позитивних ефектів, а пацієнт – гігієнічну і лікувальну дію, а також натуральність компонентів. Мета дослідження. Проаналізувати літературні дані щодо принципів вибору засобів та методів для лікування запальних захворювань пародонта в дітей із цукровим діабетом І типу у віковий період із 6 до 12 років. Методи дослідження. Проведено огляд вітчизняних та іноземних джерел щодо комплексної терапії запальних захворювань пародонта в дітей із цукровим діабетом. Вивчено проспективні та ретроспективні когортні дослідження, дослідження «випадок – контроль» та рандомізовані контрольовані клінічні випробування. Наукова новизна. Авторами було відібрано та проаналізовано різноманітні схеми лікування та профілактики запальних захворювань пародонта в дітей із цукровим діабетом, узагальнено відомості щодо патогенетичних ланок, на які вони впливають. Висновки. Аналіз отриманих результатів дослідження свідчить, що незважаючи на велику кількість лікувально-профілактичних заходів із застосуванням сучасних лікарських препаратів, які володіють антибактеріальними, антисептичними, антиоксидантними властивостями, які пригнічують активність NF-kB, забезпечують протизапальний, імуностимулюючий ефекти тощо, запальні захворювання пародонта в дітей із цукровим діабетом І типу є серйозною медико-соціальною проблемою. Отже, лікування та профілактика захворювань пародонта в дітей з ендокринною патологією вимагають підвищеної уваги як дитячих лікарів-стоматологів, так і педіатрів та ендокринологів.

Посилання

Хмиль Е.В., Хмиль Д.А., Каськова Л.Ф. Механизмы поражения тканей пародонта и слизистой оболочки ротовой полости у детей с сахарным диабетом. Актуальные проблемы стоматологии детского возраста и ортодонтии : сборник научных статей ІХ Региональной научно-практической конференции с международным участием по детской стоматологии / под ред. А. Антоновой. Хабаровск : Антар, 2019. С. 188–191.

Tabatabaei-Malazy O., Nikfar S. Drugs for the treatment of pediatric type 2 diabetes mellitus and related co-morbidities. Expert Opin Pharmacother. 2016. № 4. Р. 43–47.

Погляд на проблему цукрового діабету у дітей полтавського регіону / В.І. Похилько та ін. Сучасний мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування хворих на цукровий діабет : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Тернопіль, 2017. С. 72–74.

Шешукова О.В., Кузь І.О. Взаємозв’язок цукрового діабету I типу та захворювань пародонта у дітей. Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії. 2019. Т. 19. Вип. 4 (68). С. 130–135.

Удод О.А., Куліш А.С. Сучасні погляди на особливості стоматологічного статусу та стану ротової рідини у хворих на цукровий діабет. Вісник проблем біології і медицини. 2017. № 1 (135). С. 63–68.

Arheiam A., Omar S. Dental caries experience and periodontal treatment needs of 10- to 15-year old chidren with type 1 diabetes mellitus. Int. Dent. J. 2014. № 64 (3). Р. 150–154.

Maksymenko A.I., Sheshukova O.V., Kuz I.O. Dental status analysis in children with insulin-dependent diabetes mellitus. New trends and unresolved issues of preventive and clinical medicine: Conference proceedings, September 25–26, 2020. Lublin : Baltija Publishing, 2020. P. 1. P. 137–140.

Особливості клініки та лікування пародонтального синдрому в дітей, хворих на цукровий діабет : монографія / Л.Ф. Каськова та ін. Полтава : ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2016. 102 с.

The level of interleukin–18 in the oral fluid in primary school children with chronic catarrhal gingivitis and type I diabetes mellitus / A.I. Maksymenko et al. Wiadomości Lekarskie. 2021. № 74 (6). Р. 1336–1341.

Взаємозв’язок запальних захворювань тканин пародонта та соматичних захворювань у дітей. Огляд літератури / Л.О. Хоменко та ін. Новини стоматології. 2015. № 2. С. 90–94.

Каськова Л.Ф., Карпенко О.А., Андриянова О.Ю. Состояние гуморального иммунитета при пародонтальном синдроме у детей на фоне сахарного диабета. Актуальные проблемы стоматологии детского возраста и ортодонтии : сборник научных статей VII Региональной научно-практической конференции с международным участием по детской стоматологии. Хабаровск, 2017. С. 99–103.

Падалка А.І. Особливості лікування стоматологічної патології у дітей, хворих на цукровий діабет. Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. С.В. Пилипенка. Полтава : Астрая, 2018. С. 67–69.

Functioning of NO-cycle in the saliva of children with type 1 diabetes mellitus / I.O. Kuz et al. PEP. 2021. № 78 (4). Р. 34–39.

The efficacy and safety of a herbal toothpaste in reducing gingivitis: a double-blind, randomized, placebocontrolled, parallel allocation clinical trial / Jinfeng He et al. Еvidence-based complementary and alternative medicine. 2019. № 1. Р. 1–10.

Ismail A.F., Mcgrathb C.P., Yiu K.Y.C. Oral health of children with type 1 diabetes mellitus: A systematic review. Diabetes Research and Clinical Practice. 2015. № 108 (3). Р. 369–381.

Dental, periodontal and salivary conditions in diabetic children associated with metabolic control variables and nutritional plan adherence / C.Y. Díaz Rosas et al. European Journal of Paediatric Dentistry. 2018. № 19/2. P. 119–126.

Котельбан А.В. Оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету. Клінічна стоматологія. 2017. № 1. С. 39–44.

Годованець О.І., Котельбан А.В. Особливості перебігу хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету. Вісник стоматології. 2016. № 4. С. 60–65.

Применение противовоспалительных зубных паст в комплексном лечении заболеваний пародонта у больных сахарным диабетом / В.П. Кириллова и др. Проблемы стоматологии. 2017. Т. 13. № 3. С. 18–23.

Костура В.Л., Безвушко Е.В. Освітні знання та рівень гігієни порожнини рота у дітей з надмірною масою тіла. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2018. Т. 18. № 1. С. 234–240.

Засіб рослинного походження для лікування запальних захворювань пародонта / І.В. Стефанів та ін. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X Науково-практичної конференції, м. Харків, 21 травня 2018 р. Харків, 2018. С. 117–119.

Попович И.Ю., Расин М.С., Петрушанко Т.А. Системное воспаление низкой интенсивности как причина и следствие воспалительно-дистрофических болезней пародонта. Вісник проблем біології і медицини. 2017. Вип. 4. Т. 1 (139). С. 65–69.

Гасюк Н.В., Єрошенко Г.А. Характеристика поліморфних варіантів ядерного фактора транскрипції NF-kB1 як предикторів розвитку генералізованого пародонтиту. Галицький лікарський вісник. 2015. № 3. С. 51–53.

Ляшенко Л.І., Костенко В.О. NF-κB-опосередкований вплив NO-синтаз на вільнорадикальні процеси у тканинах пародонта за умов експериментального метаболічного синдрому. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2014. Т. 14. № 2. С. 140–143.

Изменение иммунологической реактивности и функционирование тиоловой системы антиоксидантной защиты на локальном и системном уровне при хроническом пародонтите и коморбидной патологии / А.Р. Горкунова и др. Аллергология и иммунология. 2014. Т. 15. № 3. С. 186–190.

Метью І.І., Хохленкова Н.В., Столпер Ю.М. Вибір основи-носія гелю «Алое-дентал» для застосування у стоматології. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2016. Т. 2. № 2. С. 19–24.

Іващенко О.Д. Визначення загального вмісту поліфенолів і антиоксидантної активності масляних екстрактів петрушки і м’яти перцевої. ХІV Менделєєвські читання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 2021. С. 11–14.

Максименко А.І. Вплив антиоксидантів на карієсогенність зубного нальоту. Матеріали ХXІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. С. 71.

Ступак О. П. Экспериментальная профилактика гингивита у крыс с сахарным диабетом 2 типа с использованием пасты черники. Вісник стоматології. 2015. № 4. С. 12–15.

Clinical efficacy of a 1% Matricaria chamomile L. mouthwash and 0.12% chlorhexidine for gingivitis control in patients undergoing orthodontic treatment with fixed appliances / G. Paula et al. Journal of Oral Science. 2016. № 58 (4). Р. 569–574.

Observed child and parent toothbrushing behaviors and child oral health / R.C. Brent et al. International Journal of Paediatric Dentistry. 2015. № 1. Р. 1–9.

Chlorhexidine mouthrinse as an adjunctive treatment for gingival health / P. James et al. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017. № 3. Р. 345–351.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-29

Як цитувати

Кузь, І., Шешукова, О., Максименко, А., & Писаренко, О. (2022). ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА В ДІТЕЙ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ. Вісник стоматології, 118(1), 89–96. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-43-1.16

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ