РОЛЬ РОТОВОЇ РІДИНИ В РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Автор(и)

  • І.О. Кузь
  • О.В. Шешукова
  • А.І. Максименко
  • О.А. Писаренко

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-48-2.27

Ключові слова:

слина, цитокіни, цукровий діабет, діти, гінгівіт

Анотація

Слина – єдина біологічна рідина з унікальним набором дослідницьких можливостей, які передбачають неінвазивний, багаторазовий і майже необмежений за обсягом забір матеріалу. У найближчі кілька років прогнозуються досягнення в області діагностики захворювань щелепно-лицевої ділянки з урахуванням властивостей слини. Ротова рідина складається зі змішаної слини, тобто суміші секретів трьох пар великих і безлічі дрібних залоз порожнини рота і органічних домішок. Мінеральні і органічні компоненти визначають властивості і функції ротової рідини. Тому виявлення кількісних і якісних змін ротової рідини, особливо у дітей, дозволяє визначити їх роль у формуванні патологічних процесів. Більш того, деякі показники слини є чутливими індикаторами серйозних системних захворювань і станів організму. Навіть короткочасні і незначні хімічні та метаболічні порушення в організмі, які супроводжують загальносоматичні патологічні стани, здатні змінювати реологічні властивості слини. Раннє виявлення захворювання відіграє важливу роль в успішності його лікування. Якщо захворювання діагностувати раніше, то й шанси на його успішне лікування збільшаться. Цукровий діабет І типу (ЦД) – це системне захворювання, здатне викликати різноманітні ускладнення. ЦД також, як відомо, впливає на гомеостаз порожнини рота. Експертна група з діагностики та класифікації ЦД визначила пародонтит як один із патологічних станів, що часто зустрічається в осіб із ЦД. Метою дослідження було з’ясувати вплив ротової рідини на розвиток захворювань тканин пародонту у дітей на фоні цукрового діабету 1 типу. Методи дослідження. Аналіз включав узагальнення та систематизацію літературних даних по даній тематиці. Наукова новизна. Узагальнення та аналіз літературних даних щодо ролі ротової рідини в розвитку захворювань пародонту у дітей, хворих на цукровий діабет. Вивчення причинно-наслідкових зв′язків ендокринної та стоматологічної патології. Це в подальшому дозволить удосконалити лікувально-профілактичні заходи в дитячій стоматології і призведе до поліпшення якості життя таких пацієнтів. Висновки. Адекватні знання про слину та її роль у забезпеченні здоров'я ротової порожнини дуже важливі. Деякі показники слини є чутливими індикаторами серйозних системних захворювань і станів організму. Раннє виявлення хвороби відіграє важливу роль в успіху її лікування.

Посилання

Ferizi L., Dragidella F., Spahiu L., Begzati A., Kotori V. The Influence of Type 1 Diabetes Mellitus on Dental Caries and Salivary Composition. International journal of dentistry. 2018. № 5. Р.780-791. URL: https://doi.org/10.1155/2018/5780916.

Ferizi L., Bimbashi V., Kelmendi J. Association between metabolic control and oral health in children with type 1 diabetes mellitus. BMC oral health. 2022. № 22(1). Р. 502-511. URL: https://doi.org/10.1186/s12903-022-02555-x.

Антощук Р.Я. Цукровий діабет: етіологія захворювання. Молодий вчений. 2016. № 6 (33). С. 277-280.

Roblegg E., Coughran A., Sirjani D. Saliva: An allrounder of our body. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik. 2019. № 142. Р. 133–141. URL: https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2019.06.016.

Boroumand M., Olianas A., Cabras T., Manconi B., Fanni D., Faa G., Desiderio C., Messana I., Castagnola M. Saliva, a bodily fluid with recognized and potential diagnostic applications. Journal of separation science, 2021. № 44(19). Р. 3677–3690. URL: https://doi.org/10.1002/jssc.202100384.

Pedersen A. M. L., Sørensen C. E., Proctor G. B., Carpenter G. H., Ekström J. Salivary secretion in health and disease. Journal of oral rehabilitation. 2018. № 45(9). Р. 730–746. URL: https://doi.org/10.1111/ joor.12664.

Dawes C., Wong D. T. W. Role of Saliva and Salivary Diagnostics in the Advancement of Oral Health. Journal of dental research. 2019. № 98(2). P. 133–141. URL: https://doi.org/10.1177/0022034518816961.

Lamy E., Capela-Silva F., Tvarijonaviciute A. Research on Saliva Secretion and Composition. BioMed research international. 2018. № 7. Р. 63-72. URL: https://doi.org/10.1155/2018/7406312.

Nonaka T., Wong D. T. W. Saliva Diagnostics. Annual review of analytical chemistry (Palo Alto, Calif.). 2022. № 15(1). Р. 107–121. URL: https://doi.org/10.1146/annurev-anchem-061020-123959.

Zalewska A., Waszkiewicz N., López-Pintor R. M. The Use of Saliva in the Diagnosis of Oral and Systemic Diseases. Disease markers. 2019. № 9. Р. 95-103. URL: https://doi.org/10.1155/2019/9149503.

Woźniak M., Paluszkiewicz C., Kwiatek W. M. Saliva as a non-invasive material for early diagnosis. Acta biochimica Polonica. 2019. № 66(4). P.383–388. URL: https://doi.org/10.18388/abp.2019_2762.

Seidi S., Rezazadeh M., Alizadeh R. Miniaturized sample preparation methods for saliva analysis. Bioanalysis. 2019. № 11(2). Р. 119–148. URL: https://doi.org/10.4155/bio-2018-0160.

Krahel A., Hernik A., Dmitrzak-Weglarz M., Paszynska, E. Saliva as Diagnostic Material and Current Methods of Collection from Oral Cavity. Clinical laboratory. 2022. № 68(10). Р. 12-24. URL: https://doi.org/10.7754/ Clin.Lab.2022.211224.

Uchida H., Ovitt, C. E. Novel impacts of saliva with regard to oral health. The Journal of prosthetic dentistry. 2022. № 127(3) Р. 383–391. https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2021.05.009

Maksymenko A. I., Sheshukova O. V., Kuz I. O., Lyakhova N. A., Tkachenko I. M. The level of interleukin-18 in the oral fluid in primary school children with chronic catarrhal gingivitis and type 1 diabetes mellitus. Wiadomosci lekarskie. 2021. № 74(6). Р. 1336–1340.

Sheshukova O. V., Kuz I. O., Kostenko V. O., Akimov O. Y. Maksymenko A. I., Pysarenko O. A., Lyakhova N. A. Functioning of NO-cycle in the oral fluid in children of primary school age with type 1 diabetes mellitus in the treatment of chronic catarrhal gingivitis. Wiadomosci lekarskie. 2022. № 75(3). Р. 654–658.

Котельбан А.В., Годованець О.І., Коваль Г.Д., Камишний О.М. Особливості експресії мРНК IJ 1-1 fi, ІЛ-17А та ІЛ-10 епітелію ротової порожнини дітей, хворих на цукровий діабет. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2017. № 13 (1). С. 56-60.

Kuz IO, Akimov OYe, Kostenko VO, Sheshukova OV, Maksymenko AI, Pysarenko OA. Functioning of NO-cycle in the saliva of children with type I diabetes mellitus. Problems of Endocrine Pathology. 2021. № 78(4). Р. 34-39. URL: https://doi.org/10.21856/j-PEP.2021.4.0.

Tabatabaei F., Mahjoub S., Alijanpour M., Moslemnejad A., Gharekhani S., Yavarzade F., Khafri S. Evaluation of the Relationship between Salivary Lipids, Proteins and Total Antioxidant Capacity with Gingival Health Status in Type-1 Diabetic Children. Journal of dentistry (Shiraz, Iran). 2021. № 22(2). Р. 82–89. URL: https://doi.org/10.30476/DENTJODS.2020.84180.1075.

Котелъбан А.В. Оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету. Клінічна стоматологія. 2017. № 1. С. 39-44.

Manjushree R., Anandakrishna L., Prasad Ks. K., Shetty A. K. Evaluation of Salivary Components and Dental Plaque in Relation to Dental Caries Status in Type 1 Diabetes Mellitus. International journal of clinical pediatric dentistry. 2022. № 15(2). Р. 121–S125. URL: https://doi.org/10.5005/jp-journals-10005-2325.

Кузь І.О., Шешукова О.В., Акімов О.Є., Костенко В.О., Максименко А.І., Писаренко О.А. Активність маркерних ферментів поляризації макрофагів у ротовій рідині дітей з цукровим діабетом 1 типу в динаміці лікування хронічного катарального гінгівіту. Вiсник проблем біології і медицини. 2021. № 4 (162). С. 315-319.

Сотскова Ю.В., Марченко І.Я., Ступак О.П., Ткаченко І.М. Мікробіоценоз порожнини рота у хворих на хронічний генералізований катаральний гінгівіт на тлі цукрового діабету 1 типу. Вісник проблем біології і медицини. 2016. № 2 (127). С. 270-273.

Vinod K. S., Madathil L. P., Shetty P., Kaur H., Patel M., Gouraha A. Salivary and Serum Aspartate Aminotransferases and Alanine Aminotransferases in Insulin-Dependent Diabetes Mellitus and Normal Children: A Comparative Study. Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry. 2018. № 8(3). Р. 229–234. URL: https://doi.org/10.4103/jispcd.JISPCD_60_18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-15

Як цитувати

Кузь, І., Шешукова, О., Максименко, А., & Писаренко, О. (2023). РОЛЬ РОТОВОЇ РІДИНИ В РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ. Вісник стоматології, 123(2), 154–160. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-48-2.27

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ