НАКОПИЧЕННЯ ГЛІКОЗАМІНГЛІКАНІВ ТА ОКСИПРОЛІНУ У КОЛІННОМУ СУГЛОБІ ЩУРІВ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТІВ З ГУМІНОВИМИ РЕЧОВИНАМИ

Автор(и)

  • К.А. Семенов Дніпровський державний медичний університет МОЗ України
  • Л.М. Степченко Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
  • Д.К. Семенов Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-44-2.2

Ключові слова:

лабораторні щури, гумінові речовини, накопичення глікозаміногліканів та оксипроліну

Анотація

Мета. Виявлення найбільш ефективного способу введення препаратів на основі гумінових речовин для активації накопичення глікозаміногліконів та оксипроліну в структурах колінного суглоба у лабораторних щурів. Матеріали методи. Експериментальне дослідження провели на 30 статевозрілих лабораторних самцях щурів. Тварини було розподілено на 6 груп: 1 – інтактний контроль, 2 – з питною водою «Гумілід АС-10» 5 мг/кг + щоденне втирання мазі 0,3 г «Гуміфарм», 3 – з питною водою «Гумілід АС-10» 5 мг/кг + електрофорез із 0,3 г мазі «Гуміфарм», 4 – з питною водою «Гумілід АС-10» 5 мг/кг, 5 – щоденне втирання мазі 0,3 г «Гуміфарм», 6 – електрофорез із 0,3 г мазі «Гуміфарм». Втирання або електрофорез із маззю здійснювали на лівий колінний суглоб. На 21 день щурів виводили з експерименту під тіопенталовим наркозом, виділяли ліві колінні суглоби, готували гомогенати, в яких проводили визначення глікозамінгліканів та оксипроліну. Наукова новизна. В експерименті на лабораторних тваринах доведена ефективність комбінованого способу введення препаратів, що містять гумінові речовини, без порушення цілісності тканин для активації накопичення глікозаміногліканів та оксипроліну в структурах колінного суглоба щурів. Результати. Проведене експериментальне дослідження встановило максимальне накопичення глікозамінгліканів у колінних суглобах лабораторних щурів після перорального введення Гумілід АС-10 у поєднанні з місцевим нанесенням мазі Гуміфарм шляхом втирання або електрофорезу. Рівень глікозамінгліканів після цих способів введення препаратів збільшився на 54,1 та 46,7 % відповідно. Тільки пероральне запровадження тваринам «Гумілід АС-10» підвищило цей показник у колінному суглобі на 16,0 %. Застосування лише місцевого введення препаратів сприяло збільшенню глікозамінгліканів у колінному суглобі щурів на 24,8 (втирання) та 29,3 % (електрофорез). Накопичення оксипроліну в колінних суглобах щурів після різних способів введення гумінових речовин мало такий самий характер. Рівень оксипроліну збільшився у тканині суглоба на 60,6 % після перорального введення + втирання мазі, на 47,5 після перорального введення + елетрофорез з маззю, на 12,1 % після перорального введення, на 40,7 % після втирання мазі та на 40,6 % після електрофорезу з маззю. Висновок. Найбільш доцільним способом активації накопичення глікозаміногліконів та оксипроліну в структурах колінного суглоба у лабораторних щурів під впливом гумінових речовин є пероральне введення «Гумілід АС-10» у поєднанні з місцевим використанням мазі «Гуміфарм» шляхом втирання або електрофорезу.

Посилання

Кляйнрок М. Функциональные нарушение двигательной части жевательного аппарата. Львов : «Гал-Дент». 2015. 256 с.

Остеоартроз: консервативная терапия : монография / Хвистюк А. Н. и др.; под ред. Н. А. Коржа. Харьков : Золотые страницы, 2007. 424 с.

Гуминовые вещества: свойства, строение, образование / Попов А. И. / под ред. Е. И. Ермакова. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. 248 с.

Семенов К. А., Деньга О. В., Горохивский В. Н. Роль генетических исследований в диагностике заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Клінічна хірургія. 2018. № 5. С. 51–54. doi.org/10.26779/2522 -1396.2018.05.51

Семенов К. А., Гаврилин П. Н., Семенов Д. К. Сравнительный анализ способов введения препаратов хондропротекторного действия у лабораторных животных. Вісник стоматології, № 1, Т. 31 – 2019. – С. 7–11. URL: http://www.visnyk.od.ua/

Шараев П. Н. Метод определения свободного и связанного оксипролина в сыворотке крови. Лабораторное дело. 1981. № 5. С. 283–285.

Шараев П., Пешков В., Соловьева Н., Широкова Т., Зворыгина Н., Солопаев А., Алексеева Н. Метод определения гликазаминогликанов в биологических жидкостях. Лабораторное дело. 1987. 5. С. 330–332.

Шнайдер С. А., Левицкий А. П. Экспериментальная стоматология. Одесса : КП ОГТ, 2017. 168 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-26

Як цитувати

Семенов, К., Степченко, Л., & Семенов, Д. (2022). НАКОПИЧЕННЯ ГЛІКОЗАМІНГЛІКАНІВ ТА ОКСИПРОЛІНУ У КОЛІННОМУ СУГЛОБІ ЩУРІВ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТІВ З ГУМІНОВИМИ РЕЧОВИНАМИ. Вісник стоматології, 119(2), 9–13. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-44-2.2

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ