ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ ТА ОБСЯГУ ІМПЛАНТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ У МОЛОДОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Є.І. Семенов Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • О.М. Сенніков Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • Г.М. Сеннікова Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • В.А. Лабунець Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • О.В. Лабунець Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • Т.В. Дієва Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»
  • С.А. Шнайдер Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-44-2.11

Ключові слова:

дентальні імплантати, дефекти зубних рядів, потреба та забезпеченість.

Анотація

В ході роботи було проведено порівняльний аналіз поширеності, топографії, структури дефектів зубних рядів молодого населення м. Одеси ті м. Івано-Франківска і на основі цих даних науково – обґрунтована потреба цієї групи населення в дентальних імпланта- тах в якості опор незнімних ортопедичних конструкцій. Також на осмотрі стоматологічних оглядів було вивчено забезпеченість в цьому виді допомоги. Матеріали та методи. Згідно з рекомендаціями ВООЗ були сформовані наступні вікові групи: 15–19, 20–24, 25–29 років. Кількість обстежених у кожній віковій групі складала 70 осіб. При обстеженні в обстежувані групи включались тільки соматичні особи які не мали протипоказань до проведення дентальної імплантації. Всього було обстежено 420 осіб в м. Івано- Франківську і м. Одесі вікової групи обстеження. Отримані результати перераховувались на 1000 чоловік населення. Результати та їх обговорення. При аналізі отриманих даних проглядаються наступні закономірності: більш велика кількість осіб у всіх вікових категоріях, які не мають дефектів зубних рядів, серед жителів м. Одеси. У жителів м. Івано-Франківська у всіх вікових групах було виявлено значно більшу загальну кількість дефектів, ніж серед жителів м. Одеси. Також звертає на себе тай факт, що серед жителів м. Одеси у віковій групі 15–19 років відсутні дистально-необмежені дефекти, в той же час, серед жителів м. Івано- Франківська цей показник склав 57,1 осіб. У жителів м. Одеси молодого віку не має дефектів протяжністю в 4 зуби, в той же час у жителів м. Івано-Франківська у віковій групі 25–29 років таких було 100 осіб на 1000 чоловік населення. З 210 обстежених осіб молодого віку мешканців м. Одеси ортопедичні конструкції з опорою на дентальні імплантати мали 9 осіб (їм було встановлено 16 імплантатів). Серед жителів м. Івано-Франківська з 210 обстежених ортопедичні конструкції з опорою на дентальні імплантати мали 7 осіб (їм було встановлено 12 імплантатів). На основі отриманих даних, потреба молодого населення м. Одеси в імплантатах становить 9,7 % від загальної потреби. Серед жителів м. Івано-Франківська – 4 % від потреби. На підставі проведених досліджень було зроблено наступні висновки: 1. Було виявлено значно більшу кількість дефектів у жителів м. Івано-Франківська у всіх вікових групах молодого населення порівняно з жителями м. Одеси. 2. Молоде населення м. Одеси з ціллю виготовлення незнімних ортопедичних конструкцій з опорою на дентальні імплантати має потребу в встановленні 2364 імплантатів на 1000 чоловік, а в м. Івано-Франківську – 4171, при цьому забезпеченість дентальними імплантатами серед жителів м. Одеси становить 9,7 % від потреби, а серед жителів м. Івано-Франківська – 4 %.

Посилання

Хватова В. А. Диагностика и лечение нарушений функциональной окклюзии: руководство. Нижний Новгород, 1996. 276 с.

Сидоренко Л. П., Вдовенко Л. П., Ожоган З. Р. Особливості клінічної картини у осіб молодого ріку і з малими дефектами зубних рядів. Дентальні технології, 2006. 3. С. 2–6.

Окклюзия и клиническая практика / под ред. И. Климберга, Р. Джагера; пер. с англ. М. М. Антоник. М. : МЕД проесс-информ, 2006. 200 с.

Захарова Г. Є. Зміни структури оклюзійної поверхні зубних рядів внаслідок втрати перших постійних молярів. Сучасна стоматологія. 2007. № 3 (39). С. 132–137.

Жегулович З. Е. Клинический анализ функционального состояния жевательного аппарата с применением Axioquick – recorder. Современная стоматология. 2008. № 1. С. 196–200.

Дмитренко І. А., Ожоган З. Р. особливості стану зубо-щелепної системи у хворих із середніми і великими дефектами зубних рядів. Український стоматологічний альманах. 2014. 4. С. 27–31.

Заблоцкий Я. В. Новая философия ортопедического лечения включенных дефектов зубных рядов несъемными протезами с использованием имплантатов. Часть II. Отсутствие двух и более зубов. Современная стоматология. 2003. № 3. С. 85–94.

Кулаков А. А., Лосев Ф. Ф., Гветадзе Р. Ш. Зубная имплантация. М. : МИА, 2006. 152 с.

Матвеева А. И., Агеенко А. М., Канатов В. А. и др. Показания и противопоказания к ортопедическому лечению дефектов зубных рядов с применением имплантатов (обзор). Стоматология. 1989. № 6. С. 76–79.

Лабунець В. А. Розробка наукових основ планування стоматологічної ортопедичної допомоги на сучасному етапі і розвитку : автореф. дис. ... д. мед. наук: 14.01.22. Київ. 2000. 37 с.

Заблоцький Я. В. Поширеність та структура дефектів зубних рядів у населення м. Львова та Львівської області / Я. В. Заблоцький, Н. М. Дидик // Вісник стоматології. – 2005. – № 4. – С. 77–87.

Лабунец В. А., Диева Т. В., Семенов Е. И. и др. Распространенность, интенсивность, структура, тенденции развития малых включенных дефектов зубных рядов у лиц молодого возраста и их ослонений. Вісник стоматології. 2013. № 1. С. 93–100.

Стоматологические обследования: основные методы. Женева ВОЗ, 1989. – 62 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-26

Як цитувати

Семенов, Є., Сенніков, О., Сеннікова, Г., Лабунець, В., Лабунець, О., Дієва, Т., & Шнайдер, С. (2022). ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ ТА ОБСЯГУ ІМПЛАНТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ У МОЛОДОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Вісник стоматології, 119(2), 60–65. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-44-2.11

Номер

Розділ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>