ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ СТОМАТОЛОГІЯ

Автор(и)

  • О.А. Удод Донецький національний медичний університет
  • Г.С. Вороніна Донецький національний медичний університет
  • С.І. Драмарецька Донецький національний медичний університет
  • Т.В. Дієва Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика
  • Є.В. Дієв Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-44-2.7

Ключові слова:

вища стоматологічна освіта, практична підготовка здобувачів, симуляційні центри, університетські клініки.

Анотація

Процес реформування вітчизняної охорони здоров’я, у тому числі стоматологічної допомоги, викликав необхідність відповідних перетворень у до- та післядипломній вищій медичній та стоматологічній освіті. У нових умовах положення Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія щодо практичної підготовки здобувачів втрачають перспективи бути реалізованими повною мірою. Прийняті нормативні акти не вирішують численних проблем взаємовідносин стоматологічних кафедр медичних університетів та закладів охорони здоров’я у статусі КНП. Невизначеними до кінця залишаються функції науково-педагогічних працівників щодо клінічної роботи, яку вони мають виконувати у ході практичних занять зі здобувачами. Такий стан актуалізує пошук шляхів оптимізації практичної підготовки здобувачів вищої стоматологічної освіти. Одним з шляхів можна вважати створення у закладах вищої освіти поліфункціональних симуляційних стоматологічних центрів, в яких здобувачі мають опрацьовувати практичні навички на моделях, тренажерах та фантомах. Водночас такі центри необхідно забезпечувати новітнім обладнанням, інструментами та матеріалами, що за обмеженого фінансування виглядає складним завданням, зокрема, для переміщених закладів. У разі відкриття університетських клінік важливо передбачити надання стоматологічної допомоги з залученням здобувачів на безоплатній для пацієнтів основі. Однак лише чверть усіх закладів вищої освіти, що здійснюють відповідну підготовку, мають у своїй структурі університетські клініки. Висновок. В умовах реформованої системи стоматологічної допомоги шляхи оптимізації практичної підготовки здобувачів за спеціальністю Стоматологія полягають у функціонуванні у закладах вищої освіти симуляційних стоматологічних центрів та університетських клінік, в яких стоматологічна допомога за участі здобувачів має надаватися на безоплатній основі.

Посилання

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2168-19#Text

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 р. № 1337. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1337-2020- %D0%BF#Text 3. Про затвердження Типового положення про університетську клініку вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти) : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06.07.2015 р. № 408. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1104-15#Text

Вороненко Ю. В., Мазур І. П., Павленко О. В. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2020 рік : довідник. Кропивницький : Поліум, 2021. 101 с.

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 червня 2019 р. № 879. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/ vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221- Stomatolohiya-mahistr.20.01.22.pdf

Примірний навчальний план підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 221 «Стоматологія» кваліфікації освітньої «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог». URL: http://cmc.inmeds.com.ua/gallery/Navchalni_plany/ lyst_moz_26-07-16.pdf

Бойцанюк С. І., Чорній Н. В., Залізняк М. С. Симуляційне навчання як спосіб формування практичних навичок під час підготовки лікаря-стоматолога. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 2017. № 4. С. 11–14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-26

Як цитувати

Удод, О., Вороніна, Г., Драмарецька, С., Дієва, Т., & Дієв, Є. (2022). ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ СТОМАТОЛОГІЯ. Вісник стоматології, 119(2), 39–44. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-44-2.7

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>