ГІГІЄНІЧНИЙ СТАН ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ З ОРТОДОНТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Автор(и)

  • О.А. Удод Донецький національний медичний університет
  • С.І. Драмарецька Донецький національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-45-3.20

Ключові слова:

діти, порожнина рота, гігієна, ортодонтична патологія.

Анотація

Мета дослідження. Клінічна оцінка гігієнічного стану порожнини рота у дітей з ортодонтичною патологією до початку та під час лікування незнімними конструкціями. Методи дослідження. У 67 дітей віком від 14 до 17 років з патологією прикусу та патологією прикусу у сполученні зі скупченістю фронтальних зубів, а також без будь-якої ортодонтичної патології, розподілених, відповідно, на три групи, за гігієнічними індексами OHI-S та Федорова-Володкіної вивчали вихідний стан гігієни порожнини рота, через тиждень після навчання гігієнічним заходам та через місяць після початку лікування незнімними ортодонтичними конструкціями. Наукова новизна. За наявності у дітей патології прикусу у сполученні зі скупченістю фронтальних зубів задовільний рівень гігієни порожнини рота, досягнутий шляхом навчання раціональним гігієнічним заходам перед початком лікування, у місячний термін нівелюється та знижується до незадовільного рівня за рахунок впливу даної ортодонтичної патології та незнімної апаратури, яка була застосована у ході лікування, що вимагає систематичного навчання гігієні порожнини рота щомісяця. Висновки. Таким чином, результати проведеного дослідження показали, що, з одного боку, навчання дітей з ортодонтичною патологією раціональній гігієні порожнини рота повинно враховувати особливості, які виникають під час лікування незнімною апаратурою, з іншого ж боку, слід зважати на погіршення стану гігієни порожнини рота у дітей протягом одного місяця лікування. Ці обставини спонукають до продовження пошуків щодо забезпечення за таких клінічних умов оптимальних гігієнічних заходів.

Посилання

Заяць Т. І., Жуковська Л. О. Профілактика стоматологічних захворювань : навч. посіб. Львів : Новий Cвіт, 2020. 322 с.

Профілактика стоматологічних захворювань / Л. Ф. Каськова та ін. ; за ред. проф. Л. Ф. Каськової. Харків : Факт, 2011. 392 с.

Pudentiana R. R. et al. Knowledge of Oral and Dental Health Impacts the Oral Hygiene Index Simplified (OHI-S) of Primary School Children. Indian J Forensic Med Toxicology. 2021. Т. 15. №. 4. P. 2179-2183. Retrieved from :

Гевкалюк Н. О., Пинда М. Я., Пудяк В. Є. Головні аспекти гігієни порожнини рота як основа профілактики стоматологічних захворювань. Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією акад. І. Ф. Прокопенка. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. С. 106-109.

Попович З. Б., Рожко М. М. Основні принципи профілактики стоматологічних захворювань. Терапевтика. 2021. Т. 2. №. 2. С. 35-39.

Marsh P. D., Zaura E. Dental biofilm: ecological interactions in health and disease. Journal of clinical periodontology. 2017. Т. 44. С. 12-22. doi: 10.1111/ jcpe.12679

Чухрай Н. Л. та ін. Гігієна порожнини рота у дітей із зубощелепними аномаліями. Вісник стоматології. 2019. Т. 107. №. 2. С. 62-65.

Fasoulas A. et al. Detection of dental plaque with disclosing agents in the context of preventive oral hygiene training programs. Heliyon. 2019. Т. 5. №. 7. С. e02064. Retrieved from : https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019. e02064

Pachevska A. V. et al. Clinical and laboratory assessment the levels of oral hygiene, total protein, hydrogen sulfide and nitrogen metabolites in oral fluid in the development of inflammatory complications during orthodontic treatment of children. Wiad Lek. 2019. Т. 72. №. 5. P. 744-747.

Мельник В. С., Горзов Л. Ф., Білищук Л. М. Профілактика стоматологічних захворювань : навч. посіб. Вид. 3-тє, перероб., доп. Ужгород : ФОП Данило С. І., 2020. 140 с.

Улитовский С. Б., Орехова Л. Ю. Определение качества гигиены полости рта при наличии брекет-системы на зубах. Пародонтология. 2008. № 3 (48). С. 52-54.

Усачев В. В. и др. Сравнительная оценка эффективности средств гигиены полости рта, содержащих комплекс триклогард и растительные экстракты, у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении с применением несъемной дуговой аппаратуры. Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Том 7. № 1. С. 334-336.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-13

Як цитувати

Удод, О., & Драмарецька, С. (2022). ГІГІЄНІЧНИЙ СТАН ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ З ОРТОДОНТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ. Вісник стоматології, 120(3), 117–122. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-45-3.20

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>