МІСЦЕ ФІТОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА

Автор(и)

  • С.І. Богату Одеський національний медичний університет
  • Я.В. Рожковський Одеський національний медичний університет
  • Б.В. Приступа Одеський національний медичний університет
  • С.А. Шнайдер Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-45-3.3

Ключові слова:

гінгівіт, пародонтит, захворювання пародонта, фітотерапія, лікарські рослини.

Анотація

Однією з нагальних проблем сучасної стоматології є запальні захворювання пародонта. Останнім десятиліттям спостерігається негативна тенденція розповсюдження запальних захворювань пародонта серед осіб активного працездатного віку. В комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта використовуються синтетичні лікарські засоби, які мають велику кількість побічних реакцій. Тому одним з напрямків пошуку нових лікарських засобів є аналіз лікарських рослин та сировини, що містить біологічно активні речовин, які можуть впливати на різні ланки патогенезу запального процесу у тканинах пародонта та можуть бути використані у комплексному лікуванні гінгівіту та пародонтиту. Метою дослідження було проаналізувати особливості застосування лікарських рослин, лікарської рослинної сировини та фітопрепаратів у комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта та провести аналітичний пошук лікарських рослин та лікарської рослинної сировини для створення нових лікарських засобів для подальшого застосування у пародонтології за даними експериментальних, ретроспективних, клінічних та оглядових досліджень. Матеріали і методи. Дизайн дослідження носив ретроспективний характер з використанням пошукової системи Google Scholar (https://scholar. google.com/) та бази даних PubMed (https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/) із застосуванням відповідних ключових слів: «medicinal plants», «dentistry», «periodontitis» «gingivitis», «oral bacteria», «porphyromonas gingivalis» у різних комбінаціях. Пошук обмежувався рецензованими статтями, опублікованими в період із січня 2012 року до січня 2022 року. Результати дослідження. Аналіз наукової літератури показав, що для лікування запальних захворювань пародонта використовується велика кількість лікарських рослин та рослинної сировини, серед яких Aloe vera, Calendula officinalis, Magnolia officinalis, Salvia officinalis, Rosmarinus officinalis, Punica granatum Azadirachta indica, Glycyrrhiza glabra, Cinnamomum zeylanicum, Allium sativum, Propolis, Mikania laevigata, Mikania glomerate, Droserapeltata, Helichrysum italicum, Coptidis rhizome, Piper cubeba, Azadirachta indica, Syzygium Aromaticum, екстракти яких чинять антибактеріальний, протизапальний, антиоксидантний ефект,зменшують утворення зубного нальоту, зменшують прояви кровоточивості ясен. Висновок. Фітотерапія є потенційно ефективним конкурентом синтезованих лікарських засобів та може бути застосована як доповнення до процедур професійної гігієни порожнини рота в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта.

Посилання

Nazir M., Al-Ansari A., Al-Khalifa K., Alhareky M., Gaffar B., Almas K. (2020). Global Prevalence of Periodontal Disease and Lack of Its Surveillance. TheScientificWorldJournal. 2020. 2146160. https://doi. org/10.1155/2020/2146160

Зюзін В.О. Захворюваність населення України запальними захворюваннями пародонта, прогнозування та профілактика патологій в сучасних умовах. Український журнал медицини, біології та спорту. 2021. Т.6.№ 2 (30).С.125-132.

Слободяник М.В. Клініко-патогенетичні особливості перебігу захворювань пародонта у пацієнтів з набутими вадами серця: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.22. Київ, 2020. 23 с.

Янішен І.В., Гришанін Г.Г., Дюдіна І.Л., Перешивайлова І.О., Погоріла А. В. Молекулярно-генетичний метод діагностики пародонтиту. International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. 2017. № 6 (22).Т.5.С.48-51.

Богату С.І. Клініко-лабораторне обґрунтування лікування хронічного катарального гінгівіту у пацієнтів на тлі антихелікобактерної терапії: дис…канд. мед. наук: 14.01.22. Одеса, 2019. 261 с.

Случевська О.О., Павленко О.В., Мочалов Ю.О., Шупяцький І.М. Окремі аспекти поширеності важких форм генералізованого пародонтиту у населення України. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2021. № 4 (90). C. 19-24.

Димитрова А.Г. Распространенность и интенсивность заболеваний пародонта у студентов НМУ. Современная стоматология. 2015. № 3. С. 23-25.

Vaziri S., Mojarrab M., Farzaei M.H., Najafi F., Ghobadi A. Evaluation of anti-aphthous activity of decoction of Nicotiana tabacum leaves as a mouthwash: a placebo-controlled clinical study. J Tradit Chin Med. 2016. 36(2).P.160-4.

Hotwani K., Baliga S., Sharma K. Phytodentistry: use of medicinal plants. J Complement Integr Med. 2014. 11(4). P. 233-51. doi: 10.1515/jcim-2013-0015. PMID: 25153610.

Двуліт І.П Актуальність застосування фітопрепаратів як лікувально-профілактичних засобів у пародонтологічних хворих. Клінічна стоматологія. 2016. № 2. С. 8-13.

Cruz Martínez C., Diaz Gómez M., Oh M.S. Use of traditional herbal medicine as an alternative in dental treatment in Mexican dentistry: a review. Pharmaceutical biology. 2017. 55(1). P. 1992–1998. https://doi.org/10.108 0/13880209.2017.1347188

Kripal K., Kumar R.K.V., Rajan R.S.S., Rakesh M.P., Jayanti I., Prabhu S.S. Clinical effects of commerically available dentifrice containing Aloe vera versus Aloe vera with scaling and scaling alone: a randomized controlled clinical trial. Res J Pharm Biol Chem Sci. 2014. 5. P.508–516.

Karim B., Bhaskar D.J., Agali C., Gupta D., Gupta R.K., Jain A. Effect of Aloe vera mouthwash on periodontal health: triple blind randomized control trial. Oral Health Dent Manag. 2014. 13. P.14–19.

Namiranian H., Serino G. The effect of a toothpaste containing Aloe vera on established gingivitis. Swed Dent J. 2012. 36. P.179–185. 15. Safiaghdam H., Oveissi V., Bahramsoltani R., Farzaei M.H., Rahimi R. Medicinal plants for gingivitis: a review of clinical trials. Iranian journal of basic medical sciences. 2018. 21(10). P.978–991. https://doi. org/10.22038/IJBMS.2018.31997.7690.

Khairnar M.S., Pawar B., Marawar P.P., Mani A. Evaluation of calendula officinalis as an anti-plaque and anti-gingivitis agent. J Indian Soc Periodontol. 2013. 17. P.741–747.

Balappanavar A.Y., Sardana V., Singh M. Comparison of the effectiveness of 0,5% tea, 2% neem and 0,2% chlorhexidine mouthwashes on oral health: a randomized control trial. Indian J Dent Res. 2013. 24. P.26–34.

Sarin S., Marya C., Nagpal R., Oberoi S.S., Rekhi A. Preliminary clinical evidence of the antiplaque, antigingivitis efficacy of a mouthwash containing 2% green tea – a randomised clinical trial. Oral Health Prev Dent. 2015. 13. P197–203.

Фармацевтична академія. Шавлія: веб-сайт. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/44/ shavliya (дата звернення: 10.06.2022).

Narayanan N., Thangavelu L. Salvia officinalis in dentistry. Dental Hypotheses. 2015.6(1). P.27.

Smullen J., Finney M., Storey D.M,. Foster H.A. Prevention of artificial dental plaque formation in vitro by plant extracts. J Appl Microbiol 2012. 113. P.964-73.

Kharaeva Z.F., Mustafaev M.S., Khazhmetov A.V. et al. Anti-Bacterial and Anti-Inflammatory Effects of Toothpaste with Swiss Medicinal Herbs towards Patients Suffering from Gingivitis and Initial Stage of Periodontitis: from Clinical Efficacy to Mechanisms. Dent J (Basel). 2020.8(1). P.10. doi:10.3390/dj8010010

Ehrnhöfer-Ressler M.M., Fricke K., Pignitter M., Walker J.M., Walker J., Rychlik M., Somoza V. Identification of 1,8-cineole, borneol, camphor, and thujone as antiinflammatory compounds in a Salvia officinalis L. infusion using human gingival fibroblasts. Journal of agricultural and food chemistry. 2013. 61(14). P.3451–3459. https:// doi.org/10.1021/jf305472t.

Фармацевтична академія. Розмарин: веб- сайт. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/ article/1135/rozmarin (дата звернення: 10.06.2022).

Mahyari S., Mahyari B., Emami S.A., et al. Evaluation of the efficacy of a polyherbal mouthwash containing Zingiber officinale, Rosmarinus officinalis and Calendula officinalis extracts in patients with gingivitis: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Complement Ther Clin Pract. 2016. 22. P.93-98. doi:10.1016/j.ctcp.2015.12.001.

Valones M., Silva I., Gueiros L., Leão J.C., Caldas A.F., Jr & Carvalho A. Clinical Assessment of Rosemarybased Toothpaste (Rosmarinus officinalis Linn.): A Randomized Controlled Double-blind Study. Brazilian dental journal. 2019.30(2). P.146–151. https://doi. org/10.1590/0103-6440201902164.

Günther M., Karygianni L., Argyropoulou A., Anderson A.C., Hellwig E., Skaltsounis A.L., Al-Ahmad A. The antimicrobial effect of Rosmarinus officinalis extracts on oral initial adhesion ex vivo. Clinical Oral Investigations. 2022. 1-12.

Song W., Qiao X., Liang W.F., Ji S., Yang L., Wang Y. Efficient separation of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin from turmeric using supercritical fluid chromatography: From analytical to preparative scale. J Sep Sci. 2015. 38. P.3450–3453.

Pulikkotil S.J., Nath S. Effects of curcumin on crevicular levels of il-1β and ccl28 in experimental gingivitis. Aust Dent J. 2015. 60. P. 317–327.

Farjana H.N., Chandrasekaran S.C., Gita B. Effect of oral curcuma gel in gingivitis management – a pilot study. J Clin Diagn Res. 2014.8. P.Zc08–10.

Behal R., Gilda S.S., Mali A.M. Comparative evaluation of 01% turmeric mouthwash with 02% chlorhexidine gluconate in prevention of plaque and gingivitis: a clinical and microbiological study. J Indian Soc Periodontol. 2012.16. P.386–391.

Hellström M.K., Ramberg P. The effect of a dentifrice containing magnolia extract on established plaque and gingivitis in man: a six-month clinical study. Int J Dent Hygiene. 2014. 12. P.96–102.

Dalai D.R., Tangade P., Punia H., Ghosh S., Singh N., Yogesh Garg Y. Evaluation of anti-gingivitis efficacy of Punica granatum mouthwash and 02% chlorhexidine gluconate mouthwash through a 4 day randomized controlled trial. Arch Dent Med Res. 2016. 2. P.9–14.

Nóbrega R.M., Santos R.L., Coelho Soares R.S., Muniz Alves P., Medeiros A.C.D., Pereira J.V. A randomized, controlled clinical trial on the clinical and microbiological efficacy of Punica granatum Linn mouthwash. Pesqui Bras Odontopediatria Clin Integr. 2015. 15. P.301–308. 35. Sedigh-Rahimabadi M., Fani M., Rostami-Chijan M., Zarshenas M.M., Shams M. A traditional mouthwash (Punica granatum var pleniflora) for controlling gingivitis of diabetic patients: a double-blind randomized controlled clinical trial. J Evid Based Complementary Altern Med. 2017.22. P.59–67.

Somu C.A., Ravindra S., Ajith S., Ahamed M.G. Efficacy of a herbal extract gel in the treatment of gingivitis: a clinical study. J Ayurveda Integr Med. 2012. 3. P.85–90.

Kiany F., Niknahad H., Niknahad M. Assessing the effect of pomegranate fruit seed extract mouthwash on dental plaque and gingival inflammation. J Dent Res Rev. 2016. 3. P.117-23.

Eid Abdelmagyd H.A., Ram Shetty D.S., Musa Musleh Al-Ahmari D. M. Herbal medicine as adjunct in periodontal therapies- A review of clinical trials in past decade. Journal of oral biology and craniofacial research. 2019.9(3). P.212–217. https://doi.org/10.1016/j. jobcr.2019.05.001.

Kerdar T., Rabienejad N., Alikhani Y., Moradkhani S., Dastan D. Clinical, in vitro and phytochemical, studies of Scrophularia striata mouthwash on chronic periodontitis disease. Journal of ethnopharmacology. 2019. 239. P.111872. https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.111872

Vennila K., Elanchezhiyan S., Ilavarasu S. Efficacy of 10% whole Azadirachta indica (neem) chip as an adjunct to scaling and root planning in chronic periodontitis: a clinical and microbiological study. Indian J Dent Res. 2016.27(1). P.15–21.

Patel P.V., Shruthi S., Kumar S. Clinical effect of miswak as an adjunct to tooth brushing on gingivitis. J Indian Soc Periodontol. 2012. 16(1). P.84–88.

Pandita V., Patthi B., Singla A., Singh S., Malhi R., Vashishtha V. Dentistry meets nature – role of herbs in periodontal care: a systematic review. J Indian Assoc Public Health Dent. 2014. 1(3). P.148–156.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-13

Як цитувати

Богату, С., Рожковський, Я., Приступа, Б., & Шнайдер, С. (2022). МІСЦЕ ФІТОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА. Вісник стоматології, 120(3), 9–19. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-45-3.3

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>