АНАЛІЗ НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Автор(и)

  • O.Е. Рейзвіх
  • В.С. Іванов
  • О.В. Дєньга
  • Д.О. Сухомейло
  • С.А. Шнайдер

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.6

Ключові слова:

військовий стан, стоматологічна допомога, діти.

Анотація

Актуальність. 24 лютого 2022 року в Україні введено військовий стан, який диктує всій системі охорони здоров’я нові підходи в роботі щодо надання медичної, зокрема стоматологічної, допомоги як Збройним Силам України, так і цивільному населенню. Проблема надання стоматологічної допомоги полягає ще й у тому, що українське населення (зокрема діти, жінки, особи похилого віку) перебуває у тяжкому емоційному та психологічному стані, що потребує посилення психологічної допомоги населенню. Такої допомоги особливо потребують: особи, які є внутрішньо переміщеними; особи, які перебувають у місцях проведення активних бойових дій; українські біженці. Особливої актуальності набуває питання надання стоматологічної допомоги дітям, її забезпечення та спроможності не тільки у військовий час,але й в післявоєнний період відбудови України. Мета дослідження. Провести аналіз та узагальнити досвід надання стоматологічної допомоги дітям у ДУ «ІСЩЛХ НАМН» в умовах військового стану. Матеріали та методи. Проведено аналіз організаційного забезпечення стоматологічної допомоги; відпрацьовані форми первинної облікової документації № 039-2/о та № 039-3/о за 2022 рік, форма № 20 (річна) затверджена Наказом МОЗ України № 378 від 10 липня 2007 р. Результати. З 22 лютого 2022 року ДУ «ІСЩЛХ НАМН» не припиняла своєї діяльності, надаючи всі види стоматологічної допомоги як дітям, так і дорослим пацієнтам, включаючи профілактику, діагностику, лікування, протезування та лікування в умовах загального знеболення. За 2022 р. співробітниками ДУ «ІСЩЛХ НАМН» стоматологічна допомога надана 16928 дітям, з них 9166 первинних. Висновки. Досвід організації надання стоматологічної допомоги дітям в умовах військового стану, з одного боку, висвітлив проблеми стоматологічної допомоги до початку повномасштабного вторгнення, а з іншого – дозволив удосконалити рекомендації щодо алгоритму роботи окремих відділень та установи в екстремальних умовах.

Посилання

Махінчук Н. Особливості державного регулювання системи стоматологічної допомоги населенню в Україні в умовах воєнного стану. Věda a perspektivy. 2022. № 8(15). С. 22-34. DOI: https://doi. org/10.52058/2695-1592-2022-8(15)-22-34

Міхеєва Л. В. Психічне здоров’я дітей в умовах війни. Особистість та суспільство в цифрову еру: психологічний вимір : (до 25-річчя Національного університету "Одеська юридична академія" та 175-річчя Одеської школи права) : матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Одеса, 24 черв. 2022 р.) [Електронний ресурс] / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», каф-ра психології. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2022. С. 152-156. URL: https://hdl. handle.net/11300/18037.

Канюра О.А., Біденко Н.В., Коленко Ю.Г., Філоненко В.В., Хрол Н.С., Шпак Д.Ю. Досвід надання стоматологічної допомоги в умовах військового стану. Сучасна стоматологія. 2022. № 3–4. С. 38-44 DOI: 10.33295/1992-576X-2022-3-38

Рачинский С. В., Шнайдер С. А., Лабунец В. А., Лабенец О. В., Диева Т. В. Заболеваемость и состояние стоматологической ортопедической помощи у допризывников и военнослужащих Украины. Вісник стоматології. 2019. № 4(109), Т 34. С. 57-61.

Стоматологія надзвичайних ситуацій з курсом військової стоматології. / Рузін Г. П., та ін. ; за ред. Г. П. Рузіна. Підручник. Видання друге. Вінниця: НОВА КНИГА, 2008.126 4 с.

Daniels J.S., Albakry I., Braimah R.O., Samara M.I., Albalasi R.A., Al-Rayshan S.M.A. Management of Maxillofacial Gunshot Injuries With Emphasis on Damage Control Surgery During the Yemen Civil War. Craniomaxillofac Trauma Reconstr. 2022 Mar; № 15(1). Р. 58-65. doi: 10.1177/19433875211012211.

Kummoona R. Missile War Injuries of the Craniofacial Region. J Craniofac Surg. 2020. Jul-Aug; № 31(5). Р. 1307-1311. doi: 10.1097/SCS.0000000000006571.

Ghantous Y., Bahouth H., Rachmiel A., Abdelraziq M., Joachim M.V., Abu-El-Na'aj I. The Face of War: Maxillofacial Patients in the Syrian Civil War. J Craniofac Surg. 2020. Jul-Aug; № 31(5). Р. 1330-1333. doi: 10.1097/SCS.0000000000006321.

Мельниченко О.А., Удовиченко Н.М., Ємченко В.І. Полеміка щодо співвідношення понять “стоматологічна допомога” та “стоматологічна послуга”. Харків : ХНМУ, 2019. С. 48–50. URL : http://repo.knmu.edu.ua/ handle/123456789/22913.

Листи до президента ГО «АСУ» голів деяких осередків. https://www.udenta.org.ua

Конституція України : Закон України Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Стаття 9. (Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 1. Ст.1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text.

Конституція України : Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; частина друга статті 38 (Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. № 4. Ст.19) https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2801-12#Text

Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни: Указ Президента України від 21 квітня 2022 р. № 266/2022. URL : https://ips.ligazakon. net/ document/U266_22 (дата звернення: 05.08.2022).

Наказом МОЗ України № 378 від 10 липня 2007 року Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1009-07#Text

Конвенція про захист цивільного населення під час війни. Женева. 12 серпня 1949 року. Поточна редакція від 08.02.2006. No 3413-ІV. URL: https://zakon. rada.gov.ua. Ст. 18,20

Комплексне надання стоматологічної допомоги у збройних силах україни у мирний та військовий час : навч. посібник для студентів стомат. ф-ту, інтернів, клінічних ординаторів, курсантів. / О. В. Возний, та ін. Запоріжжя : ЗДМУ, 2016. 102 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-04

Як цитувати

Рейзвіх O., Іванов, В., Дєньга, О., Сухомейло, Д., & Шнайдер, С. (2023). АНАЛІЗ НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ. Вісник стоматології, 122(1), 31–38. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.6

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>