СТАН ТВЕРДИХ ТКАНИН ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.1

Ключові слова:

діти, карієс, тимчасові зуби, зубощелепні аномалії

Анотація

Стан твердих тканин тимчасових зубів суттєво впливає на розвиток зубощелепної системи дитини. Каріозні ураження жувальних та апроксимальних поверхонь тимчасових зубів, передчасне видалення є причинами не лише формування зубощелепних аномалій та деформацій, але й порушення функцій жування та мови, що призводить до зниження самооцінки і порушення адаптації дитини в соціумі та є негативним фактором при формуванні її особистості. Усе це обумовлює необхідність проведення профілактичних заходів та своєчасного лікування карієсу молочних зубів. Мета дослідження. Вивчення поширеності та інтенсивності карієсу тимчасових зубів у дітей із зубощелепними аномаліями. Матеріал та методи дослідження. Для оцінки стану твердих тканин зубів обстежено 720 дітей віком 6-12 років м. Львова. Оцінку ураженості карієсом тимчасових зубів проводили згідно наступних показників: поширеності (у %) та інтенсивність карієсу за показником кп. Характер прикусу оцінювали за класифікаціями Енгля Е. (1889) та Калвеліса Д.А. Наукова новизна. У даному дослідженні було вивчено ураженість карієсом тимчасових зубів у дітей із зубощелепними аномаліями. Встановлено, що, в середньому, поширеність та інтенсиність карієсу тимчасових зубів у дітей із ЗЩА достовірно вищі порівняно із дітьми без ЗЩА. У результаті аналізу індексу інтенсивності карієсу поверхонь зубів виявлено, що, в середньому, на одну дитину із ЗЩА припадає 6,73 поверхні зуба, тоді як на одну дитину без ЗЩА – 4,29 поверхні зуба. На одну дитину із ЗЩА припадає, в середньому, 0,98 тимчасового зуба з ускладненим карієсом, тоді як на одну дитину без ЗЩА – на 78,18 %. Кількість передчасно видалених тимчасових зубів, в середньому, складало 0,26 тимчасового зуба, на одну дитину із ЗЩА та 0,07 зуба на одну дитину без ЗЩА. Висновки. Таким чином, отримані дані свідчать, що існує взаємозв’язок між наявністю карієсу тимчасових зубів та формуванням зубощелепних аномалій у дітей у ранньому та пізньому змінному прикусі, а також необхідності мотивації батьків до збереження стоматологічного здоров'я дітей. Схильність дитини до карієсу тимчасових зубів, може свідчити і про можливу схильність до формування зубощелепних аномалій в силу наявності порушення мінерального обміну в цілому організмі, зокрема в екосистемі порожнини рота, що обумовлює актуальність подальших досліджень.

Посилання

Безвушко Е.В. Епідеміологічні показники карієсу зубів у дітей Львівської області / Е.В. Безвушко, Н.Л. Чухрай, Н.М. Крупник // Новини стоматології. 2007. № 1(50). 48-51.

Дорошенко С.І., Савонік С.М. Поширеність зубощелепних аномалій у дітей віком 4-17- ти років. Сучасна стоматологія. 2020. № 5. С. 70-72.

Епідеміологічні дослідження та моніторинг стоматологічної захворюваності у дітей України / А.О. Янчук., В.Я. Скиба, І.П. Катеринчук, С.О. Кузніченко, О.В. Скиба. Світ медицини та біології. 2019. № 2(68). С. 154-158.

Заяць О.Р., Ожоган З.Р. Поширеність зубощелепних аномалій у дітей Івано-Франківської області. Сучасна стоматологія. № 1. 2020. С. 68-72.

Каськова Л.Ф. Вплив антенатальних та постнатальних факторів ризику на показники карієсу тимчасових зубів / Л.Ф. Каськова, А.В. Шепеля // Український стоматологічний альманах. 2009. № 5. С. 42-46.

Каськова Л.Ф., Марченко К.В. Показники карієсу зубів у дітей із зубощелепними аномаліями. Вісник ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”. 2010. Т.10, вип.3. С. 24-27.

Лесіцький М.Ю. Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку/ Лесіцький М.Ю., Фур М.Б., Машкаринець О.О.// Вісник стоматології. 2020. № 2. С. 61-66.

Мельник В.С., Горзов Л.Ф. Поширеність і структура зубощелепних аномалій у дітей початкових класів м. Ужгорода. Український стоматологічний альманах. 2019. № 2. С. 29-32.

Оцінка ефективності методів професійної гігієни порожнини рота під час ортодонтичного лікування / Д.Р. Головко, О.С. Головко, А.В. Марченко, Т.А Хміль (2020). – Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 20(3), 47-50. https://doi.org/10.31718/2077-1096.20.3.47.

Савичук О.В. Показники активності карієсу тимчасових зубів у дітей-мешканців ІІ зони радіаційного забруднення / О.В. Савичук, Ю.П. Немирович // Науковий вісник національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 2008. № 2. С. 168.

Смоляр Н.І. Порівняльна оцінка захворюваності карієсом зубів дітей м. Львова / Н.І. Смоляр, Е.В. Безвушко, Н.Л. Чухрай // Вісник стоматології. 2006. № 3. С. 77-81.

Ураженість карієсом тимчасових зубів у дітей інтернатних закладів із зубощелепних аномалій / Н. Чухрай, Е. Безвушко, О. Колесніченко // Вісник стоматології, 2022. 120(3), 123–129.

Чухрай Н.Л. Карієс молочних зубів y дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Український стоматологічний альманах. 2010. № 2, Т.2. С. 57-60.

Ярова С.П., Саноян В.В. Современные концепции лечения начального кариеса зубов. Запорожский медицинский журнал. 2018. Том 20, No 2(107), С. 280-284.

Методичні рекомендації по статистичній обробці / [уклад. Смоляр Н. І., Федорів Я.М., Завойко Л. М. та ін]. – Львів, 1995. 17 с.

Фур М.Б. Стан твердих тканин зубів у дітей з ортодонтичною патологією зі шкіл інтернатного типу, які мешкають в гірському регіоні // М.Б. Фур // Третя науково – практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» : Матеріали конференції. – Україна, м. Трускавець, 4-7 жовтня 2016 року. – К., 2016. С. 409 – 411.

Analysis of the correlation between malocclusion, bad oral habits,and the caries rate in adolescent / Wang Z., Feng J., Wang Q., Yang Y., Jinping X. // Transl Pediatr 2021; 10(12): 3291-3300 | https://dx.doi.org/10.21037/tp.

Enamel resistance in children with malocclusions / Smolyar N., Lesitskiy M., Bezvushko E., Fur M., Gordon-Zhura G. // Georgian Medical News. – 2020. № 9. P. 37–40.

Kolawole K.A., Folayan M.O. Association between malocclusion, caries and oral hygiene in children 6 to 12 years old resident in suburban Nigeria // BMC Oral Health. 2019. № 19. P.262.

Marsh PD. In sickness and in health-what does the oral microbiome mean to us? An ecological perspective. Adv Dent Res. (2018) 29:60–5. doi: 10.1177/0022034517735295.

Pattern of Malocclusion in Orthodontic Patients in South-Eastern Region of Nepal / Acharya A., Bhattarai B., George D., Bhagat T. // Orthodontic Journal of Nepal. 2017. № 1,Vol. 7. Р. 7-10.

Prevalence of Malocclusion among Female Schoolchildren Aged 12-15 Years: Saudi Arabia / Ameera Al., Navin A., Mansour K., Sultan S. // Journal of International Oral Health. 2019. Volume 11, Issue 2. P. 86-91.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-02

Як цитувати

Смоляр, Н., & Лесіцький, М. (2023). СТАН ТВЕРДИХ ТКАНИН ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ. Вісник стоматології, 122(1), 2–8. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.1

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають