ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ

Автор(и)

  • Н.Л. Чухрай Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
  • М.Б. Фур Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
  • І.С. Дубецька-Грабоус Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
  • М.Ю. Лесіцький Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2019-32-2-62-65

Ключові слова:

діти шкіл-інтернатів, зубощелепні анома-лії, гігієна порожнини рота

Анотація

У статті представлені результати вивчення гігієнічного статусу 444 дітей шкіл-інтернатів із зубощелепними ано-маліями. Встановлено, що середнє значення індексу Грін-Вермільйона у обстежених дітей становить 1,93±0,06 ба-ла, що відповідає поганому рівню гігієни. Із 7 до 9 років гігі-єна порожнини рота дітей погіршується, про що свідчить збільшення даного показника з 1,99±0,07 бала до 2,09±0,06 бала. У обстежених дітей старшого віку відзначено пок-ращення гігієнічного стану порожнини рота. Так, у групі 15-річних дітей зафіксовано найнижче значення індексу гі-гієни – 1,72±0,06 бала. Встановлено, що у всіх вікових гру-пах наявність ортодонтичної патології суттєво впливає на стан гігієни порожнини рота. Найбільш високі значення ін-дексу гігієни виявлені у дітей з аномаліями прикусу – 2,59±0,01 бала, у порівнянні із дітьми з аномаліями зубних рядів (2,38±0,03 бала, р<0,001), і з аномаліями окремих зубів (1,89±0,01 бала, р< 0,001). Також, виявлена залежність між наявністю лікаря-стоматолога в інтернатному закла-ді та дотриманням правил гігієни порожнини рота, що вказує на важливу роль лікаря-стоматолога в санітарній освіті дітей у школах, особливо інтернатного типу.

Посилання

Даулетиярова Ж.Б. Гигиена полости рта при ортодон-тическом лечении / Ж.Б. Даулетиярова // Медицина. – 2013. – №2. – С. 71-73.

Дмитренко М. І. Реакція пародонта на скупченість зубів у дітей / М. І. Дмитренко // Вісник стоматології. – 2004. – № 3. – С. 60-61.

Effect of malocclusion severity on oral health–related quality of life and food intake ability in a Korean population / Sung-Hwan Choi, Jung-Suk Kim, Jung-Yul Cha, Chung-Ju Hwang // American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. – 2016. Vol. 149, – Issue 3. – P. 384-390.

Олейник Е.А. Скученное положение зубов – зона повы-шенного риска развития основных стоматологических заболеваний / Е.А. Олейник // Институт стоматологии. – 2007. – №3. – С. 62-63.

Суриков А.М. Оценка гигиенического состояния полос-ти рта ортодонтических пациентов / А.М. Суриков // Ортодонтия. – 2005. – №3. – С.17-20.

Каськова Л. Ф. Динамика показателей гигиены полости рта у детей с зубочелюстными аномалиями в процессе проведения профилактических мероприятий / Л. Ф. Каськова, Е. Э. Бережная, О. А. Карпенко // Стоматологическая наука и практика. – 2014. – №1. – С. 27-31.

Дмитрова А.Г. Распространенность и интенсивность ка-риеса зубов у детей раннего возраста в учреждениях для сирот / Дмитрова А.Г., Рогинский В.В., Горбатова Л.В. // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2011. т. Х, – № 2. – С.69-72.

Оценка стоматологического здоровья детей – сирот и де-тей, оставшихся без попечения родителей / Л. Н. Казарина, А.Е. Пурсанова, Л. К. Элларян [и др.] // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2011. – №2. – С. 67-68.

Методичні рекомендації по статистичній обробці [уклад. Смоляр Н. І., Федорів Я. М. , Завойко Л. М. та ін.]. – Львів. – 1995. – 17с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31

Як цитувати

Чухрай, Н., Фур, М., Дубецька-Грабоус, І., & Лесіцький, М. (2021). ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ. Вісник стоматології, 107(2), 62–65. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2019-32-2-62-65

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>