ОЦІНКА СТАНУ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ У ДІТЕЙ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ В СВIТЛІ НОВОГО ІНДЕКСУ ВООЗ – SIGNIFICANT INDEX OF CARIES

Автор(и)

  • Н.Л. Чухрай Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
  • С.Є. Лещук Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2019-32-2-54-57

Ключові слова:

карієс, діти, бронхіальна астма, SІС, КПВ

Анотація

Прогнозування та оцінка ризику виникнення карієсу зубів у дітей є актуальною проблемою сучасної стоматології. Ін-декси інтенсивності карієсу є найбільш точним предикто-ром ризику розвитку карієсу зубів. Бронхіальна астма на-лежить до найбільш поширених алергологічних захворювань дитячого віку. У обстежених дітей з бронхіальною астмою віком визначено інтенсивність карієсу постійних зубів за індексом (КПВ), а також визначено та оцінено найвищий рівень інтенсивності карієсу постійних зубів (SIC). Виявле-но нерівномірний розподіл карієсу постійних зубів та про-аналізовано показники найвищої інтенсивності карієсу по-стійних зубів у обстежених дітей . Встановлено суттєвий підйом SІС постійних зубів у дітей з бронхіальною астмою з 7 до 12 років.

Посилання

Хоменко Л. О. Наукове обґрунтування профілактичної стратегії збереження стоматологічного здоров’я дітей м. Києва / Хоменко Л.О., Остапко О.І. // Східноєвропейський журнал громад-ського здоров’я. – 2010. –№ 1 (9). – С. 250–251.

Безвушко Е. В. Профілактика карієсу зубів у дітей, які проживають у несприятливих умовах довкілля / Е. В. Безвушко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. Вип. 3, т. 2. – С. 338–342.

Смоляр Н. І. Оцінка стану твердиx тканин зубів у дітей шкільного віку в світлі нового індексу ВООЗ – Significant Index of Caries / Н. І. Смоляр, Н. Л. Чухрай // Вісник стоматології. – 2015. – № 1. – С. 82–88.

Мачулина Н.А. Клиническая картина и методи диагно-стики изменений органов полости рта у детей с респираторними

аллергозами: автореф. дис. на соискание ученой степения канд. мед. наук: спец.14.01.21 «Стоматология» / Н.А. Мачулина – Пермь, – 2001. – 20 с.

Алескерова С. М. Состояние твердих тканей зубов у больних бронхиальной астмой / С. М. Алескерова // Вісник про-блем біології і медицини – 2011. – Вип. 2, Т. 3 (86). – С. 224 – 227.

Адмакин О. И. Стоматологический статус детей 12-летнего возраста, страдающих аллергической патологией / О. И. Адмакин // Стоматология. – 2007. – № 2. – С. 80-85.

Вольхина В.Н. Клинико-лабораторная характеристика состояния полости рта и профилактика стоматологических заболе-ваний у детей с бронхиальной астмой: автореф. дис. на соискание ученой степения канд. мед. наук: спец. 14.01.21. Стоматология» / В. Н. Вольхина. – Екатеринбург, 2000. – 24 с.

Assessment of significant caries index and oral hygiene status in a 15-year-old student in Kerman, 2012 / M. Torabi-Parizi, А. Eskandarizadeh, М. Razifar [et al.] // J. Oral Health Oral Epidemiol. Winter & Spring 2014; Vol. 3, No. 1 – Р. 16-20. http://johoe.kmu.ac.ir/index.php/johoe/article/view/88

Bratthal D. Introducing the Significant Caries Index together with a proposal for a new oral health goal for 12-year-olds // Int. Dent. J. - 2000. - Vol. 50, № 6. - P.378–384.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31

Як цитувати

Чухрай, Н., & Лещук, С. (2021). ОЦІНКА СТАНУ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ У ДІТЕЙ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ В СВIТЛІ НОВОГО ІНДЕКСУ ВООЗ – SIGNIFICANT INDEX OF CARIES. Вісник стоматології, 107(2), 54–57. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2019-32-2-54-57

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>