ОСОБЛИВОСТІ МІНЕРАЛІЗУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ РОТОВОЇ РІДИНИ У ДІТЕЙ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕМАЛІ

Автор(и)

  • Н.Л. Чухрай Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Е.В. Безвушко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • О.В. Колесніченко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Т.Ю. Лисак Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • І.С. Дубецька-Грабоус Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-46-4.16

Ключові слова:

діти, ротова рідина, мікрокристалізація, мінералізувальний потенціал, резистентність емалі

Анотація

Ротова рідина, як природнє біологічне середовище, відіграє важливу роль у життєдіяльності тканин зуба, зокрема емалі, за рахунок підтримання гомеостазу порожнини рота. Мінералізувальна функція ротової рідини є основною для забезпечення вторинної мінералізації емалі після прорізування зубів. В основі регуляції обмінних процесів в емалі зуба в нормі лежать механізми, які забезпечують стан постійної динамічної рівноваги складу емалі та ротової рідини, який підтримується на необхідному рівні завдяки рівновазі двох процесів – розчиненню кристалів гідроксиапатиту емалі та їх утворення. Ротова рідина може кристалізуватися з утворенням рисунків, які відрізняються у залежності від ступеню активності каріозного процесу. Мікрокристалізація ротової рідини має індивідуальні особливості і може змінюватись під впливом різних факторів та віку. Особливої уваги заслуговують дослідження мікрокристалізації ротової рідини у залежності від рівня резистентності емалі. Метою нашого дослідження – вивчення особливостей мікрокристалізації та мінералізувального потенціалу ротової рідини у залежності від рівня резистентності емалі. Методи дослідження. Дослідження кристалоутворення та мінералізувального потенціалу ротової рідини проводилось у 581 дитини 5-16-річного віку м. Львова (279 хлопців та 302 дівчат). Морфологічні властивості ротової рідини оцінювали за типами кристалів. Оцінку мінералізувального потенціалу ротової рідини виражали середнім балом у залежності від типів виявлених кристалів. Діти поділялись на групи із карієсрезистентною, умовнорезистентною та карієссприйнятливою емаллю, у залежності від рівня резистентності емалі. Результати опрацьовані статистично із використанням критерію Стьюдента. Наукова новизна. У результаті проведених досліджень виявлено, що серед дітей з І типом кристалоутворення 72,41±8,30 % осіб мали карієсрезистентну емаль, тоді як у 6,91±4,71 % дітей емаль виявилась сприйнятливою до карієсу, тобто при цьому типі кристалоутворення є найбільш сприятливі умови для формування карієсрезистентної емалі. Натомість серед дітей з кристалами ІІІ типу лише 10,71±5,84 % мали карієсрезистентну емаль, 14,28±6,61 % – умовнорезистентну, а для більшої частини характерна каріссприйнятлива емаль. Встановлено, що мінералізувальний потенціал ротової рідини у дітей з карієсрезистентною емаллю становить, в середньому, 4,30±0,28 бала (дуже високий), а у дітей з умовнорезистентною емаллю – високий (3,59±0,37 бала), що свідчить про високу мінералізувальну здатність ротової рідини у дітей цих вікових груп. Натомість у дітей, у яких емаль є сприйнятливою до карієсу середнє значення мінералізувального потенціалу ротової рідини складає 1,91±0,52 бала, що відповідає низькому рівню. Значення мінералізувального потенціалу у дітей із карієсрезистентною емаллю в 2,25 раза вище порівняно із дітьми з карієссприйнятливою емаллю. У дітей із карієсрезистентною та умовнорезистентною емаллю середнє значення мінералізувального потенціалу ротової рідини у всіх вікових групах відповідає високому рівню. Висновки. Мікрокристалізуюча функція ротової рідини має індивідуальні особливості і залежить від віку та рівня резистентності емалі. Найбільш сприятливе кристалоутворення установлено у дітей 9-16 років, яке проявляється значним збільшенням кристалів ІІ та І типів. У активний період прорізування постійних зубів, тобто в 5-8 років, виявлена перевага кристалів III та ІІ типів та найнижчі значення мінералізувального потенціалу, що свідчить про знижену мінералізувальну функцію ротової рідини у дітей у цей віковий період. Виявлено, що серед дітей з І типом кристалоутворення 72,41±8,30 % осіб мали карієсрезистентну емаль, тоді як у 6,91±4,71 % дітей емаль виявилась сприйнятливою до карієсу, що обумовлює формування карієсрезистентної емалі при цьому типі кристалоутворення. Встановлено, що значення мінералізувального потенціалу у дітей із карієсрезистентною емаллю в 2,25 раза перевищує значення мінералізувального потенціалу ротової рідини у осіб, у яких емаль є карієссприйнятливою. Отримані результати дослідження обґрунтовують необхідність проведення профілактичних заходів, направлених на формування резистентності емалі до карієсогенних факторів.

Посилання

Безвушко Е.В. Вплив профілактичних міроприємств на деякі показники ротової рідини и резистентність емалі. Вісник стоматології. 2010. № 1. С. 74-77.

Данильців Л.О., Рожко М.М., Назарук Р.М. Особливості мікрокристалізації ротової рідини в 15-річних підлітків із різним психоемоційним станом. Терапевтика. 2022. № 3(1). С. 30-34. doi: 10.31793/2709-7404.2022.3-1.30.

Каськова Л. Ф., Марченко К. В. Показники рH, мікрокристалізації ротової рідини та тесту емалевої резистентності у дітей із зубощелепними аномаліями. Український стоматологічний альманах. 2011. № 5. С. 64–66.

Клітинська О.В., Зорівчак Т.І., Шетеля В.В. Карієсрезистентність – критерій стоматологічного статусу дітей та підлітків. Український журнал медицини, біології та спорту. 2021 Том 6, № 2 (30). С. 13-19.

Лесіцький М.Ю. Особливості мікрокристалізації ротової рідини у дітей із зубощелепними аномаліями. Вісник стоматології. 2021. № 115 (2). С. 63-68.

Леус П.А. Клинико-экспериментальное исследование патогенеза, патогенетической консервативной терапии и профилактики кариеса зубов: автореф. дис… д-ра мед наук: 14.01.11. Москва, 1977. 30 с.

Смоляр Н.І., Федорів Я.М., Завойко Л.М. та ін. Методичні рекомендації по статистичній обробці. Львів, 1995. 17 с.

Назарян Р.С., Ткаченко М.В. Властивості ротової рідини у дітей, хворих на муковісцидоз. Медицина сьогодні і завтра. 2016. № 1 (70). С. 81-85.

Пат. 121657 Україна, МПК А 61 В 1/24. Спосіб визначення структурно-функціональної резистентності емалі зубів у дітей / Смоляр Н.І., Чухрай Н.Л.; заявник і патентовласник Львівський нац. мед. ун-т імені Данила Галицького. № u201706580; заявл. 26.06.17 ; опубл. 11.12.17, Бюл. № 23.

Мінцер О.П., Ткаченко Ю.В., Слободской Р.Б., Литвиненко О.С. Перспективи дослідження кристалогенезу ротової рідини в доказовій ортодонтії. Медична інформатика та інженерія. 2011. № 4. С. 38-41.

Шпуліна О.О., Алієва І.М. Мікрокристалізація ротової рідини та перспективи її вивчення у профілактичній стоматології (огляд літератури). Український морфологічний альманах. 2012. № 3. Т. 10. С. 177-182.

Чухрай Н.Л. Вікові особливості мікрокристалізації ротової рідини у дітей. Клінічна стоматологія. 2013. № 3,4. С. 37.

Чухрай Н.Л. Дослідження показників фосфорно-кальцієвого обміну в ротовій рідині дітей з різними рівнями резистентності емалі. Вісник стоматології. 2019. № 1(106), Т.31. С. 79-83.

Чухрай Н.Л. Структурні особливості ротової рідини у дітей в різний віковий період. Вісник стоматології. 2014. № 2. С. 70-74.

Смоляр Н.І., Чухрай Н.Л. Порівняльна оцінка ураженості карієсом постійних зубів у дітей із використанням індексів НІК, ICDAS та якості їх стоматологічного здоров'я за критеріями EGOHID. Український стоматологічний альманах. 2016 № 1 (Том 2). С. 84-89. 16. Abou Neel EA, Aljabo A., Strange A.,

Ibrahim S., Coathup M., Young A.M., et al. Demineralizationremineralization dynamics in teeth and bone. International Journal of Nanomedicine. 2016;11:4743-4763.

Farooq I., Bugshan A. The role of salivary contents and modern technologies in the remineralization of dental enamel: a narrative review. F1000Research. 2021. № 9. Р. 171. doi: 10.12688/f1000research.22499.3.

Dmytro V.K., Petro A.H., Anna B.V., Svitlana O. R., Dmytro D.K., Anna O.H., Serhii G.Z. Features of the course of enamel biomineralization processes in various anatomical areas of the tooth. Wiadomości Lekarskie, 2020. V.LXXIII (5). P. 864-867.

Сhukhray N.L., Mashkarynetz O.O., Chemerys Kh.H., Musij-Sementsiv Kh.H Relationship between oral liquid pH, dental caries and enamel resistance in children. Світ медицини та біології. 2019. № 1(67). С. 107-111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-15

Як цитувати

Чухрай, Н., Безвушко, Е., Колесніченко, О., Лисак, Т., & Дубецька-Грабоус, І. (2023). ОСОБЛИВОСТІ МІНЕРАЛІЗУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ РОТОВОЇ РІДИНИ У ДІТЕЙ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕМАЛІ. Вісник стоматології, 121(4), 92–98. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-46-4.16

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають