УРАЖЕНІСТЬ КАРІЄСОМ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ

Автор(и)

  • Н.Л. Чухрай Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Е.В. Безвушко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • О.В. Колесніченко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • М.Б. Фур Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • О.-Х.А. Бяла Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-45-3.21

Ключові слова:

діти, карієс тимчасових зубів, зубощелепні аномалії.

Анотація

Карієс зубів та зубощелепні аномалії відносяться до основних стоматологічних захворювань та характеризуються достатньо високою поширеністю серед дитячого населення. Відсутність лікування карієсу зубів, зокрема молочних, та його ускладнень у дітей може бути причиною запальних процесів у тканинах періодонта та передчасного видалення зуба. При цьому можливе порушення формування тканин постійних зубів, зміщення їх зачатків з наступним аномалійним прорізуванням та формуванням зубощелепних аномалій. Така ситуація обумовлює вивчення стану стоматологічної захворюваності у дітей інтернатних закладів, частина яких знаходиться у віддалених населених пунктах, де стоматологічна допомога є важкодоступною, або ж навіть, неможливою, а ортодонтичне лікування таких дітей взагалі залишається поза увагою лікаря-ортодонта. Тому визначення стоматологічної захворюваності у дітей є актуальною проблемою сучасної стоматології, вирішення якої буде слугувати основою обґрунтування профілактичних заходів. Мета дослідження – вивчення поширеності та інтенсивності карієсу тимчасових зубів у дітей із інтернатних закладів із зубощелепними аномаліями. Методи дослідження. Для оцінки стану твердих тканин зубів обстежено 528 дітей із ЗЩА, які проживають та навчаються у школах – інтернатах м. Львова та с. Стрілки, м. Самбора, с. Жовтанці Львівської області, та склали основну групу. Наукова новизна. Визначено, що поширеність карієсу зубів у дітей інтернатних закладів становить 70,30±2,27 % при інтенсивності 4,92±0,29 зуба, у групі контролю – 63,79±4,46 % та 4,30±0,17 зуба, відповідно. Виявлено, що поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей з інтернатних закладів із зубощелепними аномаліями є достовірно вищою у порівнянні з дітьми без ЗЩА. Встановлені вищі значення інтенсивності карієсу тимчасових зубів у дітей інтернатних закладів із зубощелепними аномаліями у порівнянні із дітьми без ЗЩА, що може свідчити про те, що наявність зубощелепних аномалій у дітей є вагомим фактором ризику розвитку каріозного процесу. При аналізі поширеності карієсу тимчасових зубів по віку в інтернатних закладах різних населених пунктів виявлено абсолютний стовідсотковий показник у семирічних дітей с. Жовтанці та с. Стрілки та дещо нижчу поширеність у дітей м. Самбора (96,55±3,39 %) та м. Львова (94,44±3,82 %), що відповідає високому рівню захворюваності карієсом згідно критеріїв ВООЗ. Висновки. Отримані результати дослідження свідчать, що у дітей інтернатних закладів із ЗЩА поширеність та інтенсивність карієсу тимчасових зубів є достовірно вищими порівняно з дітьми без ЗЩА, р˂0,001. У дітей інтернатних закладів із ЗЩА з різних населених пунктів, показник “кпˮ є достовірно вищим у порівнянні з аналогічним показником у дітей без ЗЩА.

Посилання

Безвушко Е.В., Чухрай Н.Л., Крупник Н.М. Епідеміологічні показники карієсу зубів у дітей Львівської області. Новини стоматології. 2007. № 1(50). С. 48-51.

Дубецька І.С. Особливості клінічного перебігу та профілактики карієсу молочних зубів: автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія». Львів, 2007. 19с.

Гончарик И.Г., Фадеева Р.А., Геевский В.Ю., Литвина И.Ю. Взаимосвязь зубочелюстных аномалий и интенсивности кариеса зубов у детей. Институт стоматологии. 2018. № 4(81). С. 30-31.

Каськова Л.Ф., Марченко К.В. Показники карієсу зубів у дітей із зубощелепними аномаліями. Вісник ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”. 2010. Т.10, вип.3. С. 24-27.

Каськова Л.Ф., Шепеля А.В. Вплив антенатальних та постнатальних факторів ризику на показники карієсу тимчасових зубів. Український стоматологічний альманах. 2009. № 5. С. 42-46;

Лесіцький М.Ю., Фур М.Б., Машкаринець О.О Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку. Вісник стоматології. 2020. № 2. С. 61-66;

Нарепеха О. Т., Дубецька-Грабоус І. С. Стан твердих тканин тимчасових зубів у дітей інтернатних закладів. Український стоматологічний альманах. 2016. № 3. С. 100–103.

Савичук О.В., Немирович Ю.П. Показники активності карієсу тимчасових зубів у дітей-мешканців ІІ зони радіаційного забруднення. Науковий вісник національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 2008. № 2. С. 168;

Смоляр Н.І., Безвушко Е.В., Чухрай Н.Л. Порівняльна оцінка захворюваності карієсом зубів дітей м. Львова. Вісник стоматології. 2006. № 3. С. 77-81.

Чухрай Н.Л. Стан твердих тканин зубів у дітей 5-7-ти річного віку м. Львова. Вісник стоматології. 2010. № 1(70). С. 69-73.

Чухрай Н.Л. Карієс молочних зубів y дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Український стоматологічний альманах. 2010. № 2, Т.2. С. 57-60.

Методичні рекомендації по статистичній обробці / [уклад. Смоляр Н. І., Федорів Я. М., Завойко Л. М. та ін]. Львів, 1995. 17 с.

Фур М. Б. Стан твердих тканин зубів у дітей з ортодонтичною патологією зі шкіл інтернатного типу, які мешкають в гірському регіоні. Третя науково – практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» : Матеріали конференції. – Україна, м. Трускавець, 4-7 жовтня 2016 року. – К., 2016. С. 409 – 411.

Фур М. Б. Ураженість карієсом постійних зубів у дітей із зубощелепними аномаліями з інтернатних закладів. Вісник стоматології. 2017. № 3. С. 52-58.

Smolyar N., Lesitskiy M., Bezvushko E., Fur M., Gordon-Zhura G Enamel resistance in children with malocclusions. Georgian Medical News. 2020. № 9. P. 37–40;

Acharya A., Bhattarai B., George D., Bhagat T. Pattern of Malocclusion in Orthodontic Patients in South-Eastern Region of Nepal. Orthodontic Journal of Nepal. 2017. № 1,Vol. 7. Р. 7-10.

Ameera A. l., Navin A., Mansour K., Sultan S. Prevalence of Malocclusion among Female Schoolchildren Aged 12-15 Years: Saudi Arabia. Journal of International Oral Health. 2019. V. 11, Issue 2. P. 86-91.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-13

Як цитувати

Чухрай, Н., Безвушко, Е., Колесніченко, О., Фур, М., & Бяла, О.-Х. (2022). УРАЖЕНІСТЬ КАРІЄСОМ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ. Вісник стоматології, 120(3), 123–129. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-45-3.21

Номер

Розділ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>