ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА КЛІНІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРЯМИХ ФОТОКОМПОЗИЦІЙНИХ ВІДНОВЛЕНЬ БІЧНИХ ЗУБІВ

Автор(и)

  • О. А. Удод Донецький національний медичний університет
  • М. В. Кібішаурі Донецький національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-31-35

Ключові слова:

бічні зуби, порожнини, скіс емалі, пряме відновлення, фотокомпозит, клінічна оцінка

Анотація

Для прямого відновлення зубів з фотокомпозитів по-рожнини препарують відповідно до низки вимог.
Мета роботи. Порівняльна оцінка клінічного стану прямих відновлень бічних зубів з фотокомпозиційних матеріалів, виконаних з різним формуванням порож-нин та країв емалі.
Матеріали та методи. Обстежено 157 пацієнтів, у яких виконали 157 прямих фотокомпозиційних віднов-лень на жувальних поверхнях бічних зубів з приводу неускладненого карієсу. У пацієнтів 1 групи порож-нини у 47 зубах (29,9 %) препарували з прямовисними стінками, в осіб 2 групи у порожнинах 52 зубів (33,1 %) формували прямовисні стінки зі скосом емалі, у пацієнтів 3 групи порожнини у 58 зубах (37 %) препа-рували з нависаючими краями, а скіс створювали піс-ля укріплення емалі фотокомпозитом. Відновлення оцінювали у 6 та 12 місяців за низкою критеріїв, у тому числі за допомогою дентального мікроскопа.
Результати дослідження. Через 6 місяців найгірші показники були отримані в осіб 1 групи, загалом, було 14 порушень у 10 відновленнях (21,3 %). У пацієнтів 2 групи було 5 порушень у 3 відновленнях (5,8 %), в осіб 3 групи – 3 дефекти в 1 відновленні (1,7%). У 12 міся-ців в осіб 1 групи виявили 17 порушень у 9 відновлен-нях (24,3 %), 2 групи – 12 порушень у 6 відновленнях (12,2 %), 3 групи – 7 порушень у відновленнях (5,3 %). Без порушень у цей термін було, відповідно, 28 реста-врації (59,6 %), 43 (82,7 %) та 54 відновлення (93,1 %).
Висновок. За рахунок створення скосів укріплених фотокомпозитом країв емалі, досягнута висока ефе-ктивність відновлення бічних зубів.

Посилання

Kassebaum J. Global burden of untreated caries: a systematic review and metaregression / J. Kassebaum, E. Bernabe, M. Dahiya // J. Dent. Res. – 2015. – №94(5). – Р. 650-658.

Чухрай И. Г. Ошибки и осложнения, возникаю-щие при изготовлении реставраций из композиционных ма-териалов / И. Г. Чухрай, Н. В. Новак, Е. И. Марченко // Сов-ременная стоматология. – 2014. - №1. – С. 20-25.

Усевич Т. Л. Клиническое материаловедение в стоматологии / Т. Л. Усевич. – М.: Феникс, 2015. – С. 320.

Николаев А. И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А. И. Николаев, Л. М. Цепов. – [9-е изд.] – М.: МЕДпресс-информ, 2017. – С. 928.

Удод О. А. Удосконалені підходи до прямого від-новлення зубів фотокомпозитами / О. А. Удод, О. Б. Роман // Colloquium-journal. – 2020. – №20(72). – С. 40-44.

Михальченко А. В. Сравнительная эффектив-ность свойств современных композиционных материалов / А. В Михальченко, С. В. Дьяченко, Д. Ю. Дьяченко // Вол-гоградский научно-медицинский журнал. – 2018. – №4. – С. 36-43.

Жукова Е. С. Сравнительная оценка краевого прилегания композиционных пломбировочных материалов при различной адгезивной подготовке твердых тканей зуба / Е. С. Жукова, С. И. Токмакова, О. В. Бондаренко // Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2017. – №10(19). – С. 181-183.

Лахтін Ю. В. Клінічна оцінка реставрацій при різ-ному дизайні емалевого краю каріозних порожнин 1 класу за Блеком / Ю. В. Лахтін, Ю. В. Сміянов // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – №1(148). – С. 335-339.

Шидакова А. У. Использование операционного микроскопа при проведении эстетической реставрации зу-бов / А. У. Шидакова, К. М. Хохлова, А. С. Зотова // Бюлле-тень медицинских интернет-конференций. – 2017. – №11. – С. 1620.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Удод, О. А., & Кібішаурі, М. В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА КЛІНІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРЯМИХ ФОТОКОМПОЗИЦІЙНИХ ВІДНОВЛЕНЬ БІЧНИХ ЗУБІВ. Вісник стоматології, 113(4), 31–35. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-38-4-31-35

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ РОЗДІЛ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають