ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА І ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГІЯ»

Автор(и)

  • О. А. Удод Донецький національний медичний університет
  • І. О. Трубка Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
  • В. С. Стулікова Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-37-4-106109

Ключові слова:

спеціальність «Стоматологія», вища освіта, практична підготовка, дистанційне навчання, державна атестація

Анотація

В умовах жорсткого карантину освітній процес у за-кладах вищої освіти нашої країни був переведений у дистанційний режим. Однак спеціальності, зокрема, «Стоматологія», які нерозривно пов'язані з навчан-ням здобувачів практичним навичкам, від володіння якими залежить їх професійна компетентність, ви-явились найбільш вразливими внаслідок унеможлив-лення практичної підготовки. У таких умовах велику вірогідність суттєво змінитися має порядок прове-дення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту, як етапу державної атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рів-ня за спеціальністю «Стоматологія», відносно конт-ролю практичних навичок. Демонстрація здобувача-ми стоматологічних маніпуляцій може бути прове-дена в індивідуальному режимі на тренажерах або моделях за допомогою відеоконференції у реальному часі або у віртуальному середовищі за наявності від-повідних комп’ютерних програм з імітацією певних маніпуляцій.

Посилання

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 червня 2019 року №879 «Про затвердження стандарту ви-щої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 липня 2003 року № 504 «Галузевий стандарт вищої освіти освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спе-ціальністю 7.110106 стоматологія напряму підготовки 1101 медицина».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31січня 2005 року №53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації сту-дентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина"».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 лютого 2019 року № 419 «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного держав-ного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання ре-зультатів».

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-28

Як цитувати

Удод, О. А., Трубка, І. О., & Стулікова, В. С. (2021). ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА І ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГІЯ». Вісник стоматології, 113(4), 106–109. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2020-37-4-106109

Номер

Розділ

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ІСТОРІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають