ТРІЩИНИ ТА ПЕРЕЛОМИ ЗУБІВ ЯК НАСЛІДОК НЕПРАВИЛЬНОГО ВИБОРУ МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ

Автор(и)

  • О.В. Бульбук
  • О.І. Бульбук
  • М.М. Рожко
  • Б.Л. Пелехан
  • Л.І. Пелехан

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.21

Ключові слова:

дефекти твердих тканин зуба, реставрація, ускладнення, тріщини зубів, переломи зубів.

Анотація

Мета дослідження. Вивчити та проаналізувати проблему утворення тріщин та переломів зубів в наслідок неправильного вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів. Методи дослідження. Відповідно до поставленої мети та сформованих завдань дослідження було проведено ряд клінічних та експериментальних досліджень. Клінічне дослідження було спрямоване на вивчення та аналіз ускладнень, що виникають після стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів. Експериментальне дослідження включало в себе механіко-математичне моделювання контактної взаємодії реставрації з тканинами зуба. Об’єктом дослідження був напружено-деформований стан композиції «зуб-пломба» або «зуб-вкладка» з урахуванням контактної взаємодії твердих тканин зуба з пломбою (вкладкою). Досліджували поведінку кусково-однорідної пружної композиції під дією жорсткого штампу, яка моделює поведінку відновленого зуба під дією жувального навантаження. Наукова новизна. На підставі механіко-математичного моделювання контактної взаємодії реставрації з тканинами зуба нами встановлено, що для забезпечення міцності товщина стінки пошкодженого зуба повинна задовольняти умову h ≥ 0,175D. Із зменшенням товщини стінки коронки, у тканинах зуба виникають більші кільцеві напруження, темпи зростання кільцевих напружень підвищуються при зростанні коефі- цієнта Пуассона реставраційного матеріалу, і тим стрімкіше, чим більша величина дефекту. Обгрунтовано, що великі осьові напруження, які виникають у нелікованих зубах із дефектами твердих тканин зуба, призводять до їхніх переломів. Побудована механіко-математична модель контактної взаємодії реставрації з твердими тканинами зуба справджується у випадках більшого оклюзійного навантаження, що сприймає сама реставрація. Чим більший об’єм дефекту, тим більш чутлива відновлена структура до фізико-механічних характеристик реставрації, тим важливіший вибір матеріалу. Доведено, що старіння реставраційного матеріалу призводить до збільшення еквівалентних напружень у тканинах зуба, знижуючи міцність реставрації. Проведені нами дослідження, дозволяють констатувати, що помилки на етапі вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів призводять до клінічних ситуацій із несприятливим прогнозом для таких зубів аж до їхньої втрати.

Посилання

Angambakkam R PK, Hagay S, Malli SN. Diagnosis of Vertical Root Fractures by Cone Beam Computed Tomography in Root Filled Teeth with Confirmation by Direct Visualization- A Systematic Review and Meta- Analysis. Journal of Endodontics.2021;47(1). DOI: 10.1016/j.joen.2021.04.022.

Geurtsen W, Schwarze T, Günay H. Diagnosis, therapy, and prevention of the cracked tooth syndrome. See comment in PubMed Commons below Quintessence Int. 2003;(34):409-417.

Suksaphar, W. et al. (2017) ‘Survival rates against fracture of endodontically treated posterior teeth restored with full-coverage crowns or resin composite restorations: a systematic review’, Restorative Dentistry & Endodontics, p. 157. doi: 10.5395/rde.2017.42.3.157.

Бульбук ОВ. Клініко-експериментальне обґрун- тування ортопедичного лікування пацієнтів із дефек- тами твердих тканин зубів [дисертація]. Івано-Фран- ківськ: 2019. 199 с.

Geurdsen W, Schwarze T, Günay H: Diagnosis, therapy and prevention of the cracked tooth syndrome, Quintessence Int 34:409, 2003. 6. Endodontics: Colleagues for Excellence [Internet]. Chicago: AAE; summer 2008. Available from: https://www. aae.org/specialty/wpcontent/uploads /sites/2/2017/07/ ecfesum08.pdf

Wilson N, Lynch CD, Brunton PA, Hickel R, Meyer- Lueckel H, Gurgan S et al. Criteria for the replacement of restorations: Academy of Operative Dentistry European Section. Oper Dent. 2016;41 S7:S48-57. https://doi. org/10.2341/15-058-O

Bulbuk, O., Velychkovych, A., Mazurenko, V., Ropyak, L., Pryhorovska, T. Analytical estimation of tooth strength, restored by direct or indirect restorations. Engineering Solid Mechanics, 7(3), 193-204. DOI: 10.5267/j.esm.2019.5.004

Рожко ММ, Попович ЗБ, Куроєдова ВД. Стома- тологія: підручник : У 2 кн. – Кн. 1. К.: ВСВ «Меди- цина»; 2013. 872 с.

Рожко ММ, редактор. Комплекс алгоритмів для підготовки до атестації випускників за спеціальністю «Стоматологія». Івано-Франківськ: Видавництво ІФНМУ; 2017. С. 264.

Борисенка АВ, редактор. Стоматологічні захво- рювання: терапевтична стоматологія. К.: ВСВ «Меди- цина»; 2017. 664 с.

Біда ОВ, Струк ВІ, Забута ЮІ. Аналіз стану стоматологічного здоровя та рівня зубного про- тезування населення України. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. 2013;22(1):370-371.

Германчук СМ, Забуга ЮІ. Результати клінічних досліджень заміщення дефектів коронок зубів ортопе- дичними конструкціями. Вісник проблем біології та медицини. 2012; 2(4):229-231.

Zarow MD, Arcangelo C, Paolone G, Paniz G, Felipe L. EndoProsthodontics – Guidelines for the clinical practice. Chicago: Quintessence Int; 2016.

Shats’kyi ІP, Ropyak Ya, Makoviichuk MV. Strength optimization of a two-layer coating for the par-ticular local loading conditions [Text]. Strength of Materials. 2016;48(5):726–730. doi: 10.1007/ s11223-016-9817-5

Bulbuk O, Bulbuk O, Rozhko M. A New Cavity Classification LOV/DD: An Original Hypothesis. Dent Hypotheses 2020;11:24-7

Pelekhan B, Dutkiewicz M, Shatskyi I, Velychkovych A, Rozhko M, Pelekhan L. Analytical Modeling of the Interaction of a Four Implant-Supported Overdenture with Bone Tissue. Materials. 2022; 15(7):2398. https://doi.org/10.3390/ma15072398

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-05

Як цитувати

Бульбук, О., Бульбук, О., Рожко, М., Пелехан, Б., & Пелехан, Л. (2023). ТРІЩИНИ ТА ПЕРЕЛОМИ ЗУБІВ ЯК НАСЛІДОК НЕПРАВИЛЬНОГО ВИБОРУ МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ. Вісник стоматології, 122(1), 129–135. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.21

Номер

Розділ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають