МУКОГІНГІВАЛЬНА ПЛАСТИКА ЯК ПРОФІЛАКТИКА РЕЦЕСІЇ ЯСЕН У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ

Автор(и)

  • Н.П. Махлинець Івано-Франківський національний медичний університет
  • З.Р. Ожоган Івано-Франківський національний медичний університет
  • В.П. Пюрик Івано-Франківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2021-42-4.10

Ключові слова:

рецесія ясен, ортодонтичне лікування, вестибулопластика

Анотація

Мета дослідження. Підвищення ефективності комплексного лікування пацієнтів із патологічним прикусом та високоприкріпленими сполучнотканинними тяжами в ділянці ікл та премолярів за допомогою ортодонтичного та хірургічного лікування. Методи дослідження. Обстежено та проліковано 60 хворих із патологічним прикусом та порушенням архітектоніки присінка рота. Хворим І групи (30 осіб) проводили санацію ротової порожнини та ортодонтичне лікування незнімними конструкціями, хворим ІІ групи (30 осіб) лікування доповнювали запропонованою нами хірургічною корекцією тяжів за допомогою френулопластики та вестибулопластики. Проводили клінічне дослідження, де основним завданням було виявлення рецесії ясен у ділянці сполучнотканинних тяжів та вуздечки губи та наявності змін у тканинах пародонта, та рентгенологічне обстеження (з метою виявлення змін щільності та товщини кісткової структури щелепових кісток із подальшим моделюванням 3D-моделей лицевого черепа). Порівнювали зміни положення зубів на гіпсових моделях та показники фотопротоколу до лікування та після його завершення. Наукова новизна. У пацієнтів, яким до комплексного лікування було включено хірургічну корекцію м’яких тканин присінка рота, кількісний показник рецесії ясен достовірно відрізнявся від показників у І групі хворих. Дані комп’ютерної томографії вказували на зміни щільності та товщини кісткової структури щелепових кісток у ділянках рецесій ясен. 3D-моделі лицевого черепа та зубощелепної системи, оцінювання гіпсових моделей зубних рядів підтверджувало рентгенологічні характеристики. Висновки. Вестибулопластика є важливим етапом комплексного лікування хворих із зубощелепними аномаліями та наявністю аномалій архітектоніки присінка рота. Активне ортодонтичне лікування незнімними конструкціями, вестибулопластика та френулопластика попереджає розвиток деструктивних процесів у пародонті, як-от рецесія ясен.

Посилання

Базунова И.В. Влияние состояния преддверия рта у лиц молодого возроста на выбор тактики стоматологических вмешательств : дис. ... канд. мед. наук : 14.00.21 «Стоматология». Полтава, 2007. 159 с.

Грудянов А.И. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. Москва : МИА, 2006. 128 с.

Данилевский М.Ф. Захворювання пародонта. Київ : Медицина, 2008. 614 с.

Махлинець Н.П., Красій М.В. Реографічні зміни слизової оболонки присінка рота на тлі вестибулопластичних операцій. Інновації в медицині: тези доповідей 88 науково-практичної конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю. 2019. С. 99.

Трофимов А.С. Вестибулопластика свободным мукозным трансплантатом : дис. ... канд. мед. наук : 14.00.21 «Стоматология». Новосибирск, 2009. 98 с.

Улитовский С.Б., Галибин О.В. Применение хирургических методик в процессе лечении воспалительных заболеваний пародонта. Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 2014. Том XXI. Вып. 1. С. 71–74

Makhlynets N., Krasii M., Plaviuk L. Complex treatment of patients with generalized periodontitis. Dynamics of the development of world science: materials of the X international scientific-practical conference. Vancouver, 2020. Р. 127–136.

Makhlynets N., Krasii M., Plaviuk L. Histopathological changes of oral mucosa on the base of the complex treatment of patients with generalized periodontitis. Perspectives of world science and education: materials of the X International Scientific and Practical Conference. Osaka, 2020. P. 47–56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-29

Як цитувати

Махлинець, Н., Ожоган, З., & Пюрик, В. (2021). МУКОГІНГІВАЛЬНА ПЛАСТИКА ЯК ПРОФІЛАКТИКА РЕЦЕСІЇ ЯСЕН У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ. Вісник стоматології, 117(4), 58–61. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2021-42-4.10

Номер

Розділ

ОРТОДОНТІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають