КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ЗУБОЩЕЛЕПОВИХ АНОМАЛІЙ НА ФОНІ ПОРУШЕНЬ АРХІТЕКТОНІКИ ПРИСІНКА РОТА

Автор(и)

  • Н.П. Махлинець Івано-Франківський національний медичний університет
  • З.Р. Ожоган Івано-Франківський національний медичний університет
  • В.П. Пюрик Івано-Франківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-45-3.5

Ключові слова:

зубощелепові аномалії, сполучнотканинні тяжі, вуздечка губи, пластика в ділянці присінка рота.

Анотація

Мета дослідження. Підвищення ефективності комплексного лікування пацієнтів із патологічним прикусом на фоні порушень архітектоніки присінка рота. Методи дослідження. Обстежено та проліковано 30 хворих із патологічним прикусом та порушенням архітектоніки присінка рота (аномалії прикріплення вуздечок, наявні сполучнотканинні тяжі в ділянці присінка рота). Хворим І групи (15 осіб) проводили санацію ротової порожнини, ортодонтичне лікування знімними та незнімними конструкціями, хірургічну корекцію аномалії архітектоніки присінка рота шляхом пластики, де операційна рана загоюється вторинним натягом. Хворим ІІ групи (15 осіб) лікування доповнене запропонованою нами хірургічною корекцією тяжів шляхом проведення френулопластики та вестибулопластики, де операційна рана загоюється первинним натягом. У післяопераційному періоді призначали хлоргексединдента та генгігель згідно з інструкцією. Проводили клінічне дослідження, де основним моментом було визначення висоти прикріплення сполучнотканинних тяжів та вуздечки губи та наявності змін у тканинах пародонта, зокрема рецесій ясен. Вивчали стан операційної рани та процеси утворення післяопераційного рубця, проводили цитологічне дослідження слизової оболонки за Г.В. Банченко. Наукова новизна. У всіх пацієнтів до лікування діагностовано порушення архітектоніки присінка рота, що проявлялися високо прикріпленими тяжами в ділянці ікол, премолярів та вуздечки губи на нижній щелепі (менше 5мм); низько прикріпленими тяжами в ділянці ікол, премолярів та вуздечки губи на верхній щелепі (менше 5 мм). У хворих, де операційна рана загоювалась первинним натягом, спостерігали достовірну різницю у цитологічних характеристиках (p≤0,05) та формування нормотрофічного рубця, який не зумовлював травмуючої дії на тканини пародонта, положення окремої групи зубів. У ІІ групі хворих прослідковували достовірну різницю феномену “наповзаючого прикріплення” у порівнянні з І групою (p≤0,05). Висновки. Хірургічна корекція порушень архітектоніки присінка рота є важливим етапом комплексного лікування хворих із зубощелеповими аномаліями на фоні порушень архітектоніки присінка рота. Цитологічні характеристики слизової оболонки присінка рота і клінічні характеристики післяопераційного рубця вказують на перевагу оперативних втручань, де рана загоюється первинним натягом.

Посилання

Базунова И. В. Влияние состояния преддверия рта у лиц молодого возроста на выбор тактики стоматологических вмешательств: дис. … канд. мед. наук: 14.00.21 «Стоматология». Полтава, 2007. – 159 с.

Грудянов А. И. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. М.: МИА, 2006. 128 с.

Данилевский М. Ф. Захворювання пародонта. К.: Медицина, 2008. 614 с.

Пат. № 99402 Україна, МПК А61С19/04 Спосіб вимірювання глибини присінка рота / Герелюк В.І., Махлинець Н. П., Довганич О.В., Чубій І.З.; заявка 19.06.2014; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11.

Реографічні зміни слизової оболонки присінка рота на фоні вестибулопластичних операцій / Н.П. Махлинець, М.В. Красій. Інновації в медицині: тези доповідей 88 науково-практичної конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю. 2019. с. 99.

Трофимов А. С. Вестибулопластика свободным мукозным трансплантатом: дис. … канд. мед. наук. 14.00.21 «Стоматология». Новосибирск, 2009. 98 с.

Хорошилкина Ф.Я. Oртодонтия. М.: МИА, 2006. 544 с.

Histopathological changes of oral mucosa on the base of the complex treatment of patients with generalized periodontitis / N. Makhlynets, M. Krasii, L. Plaviuk. Perspectives of world science and education: materials of the X International Scientific and Practical Conference. Osaka, 2020. P. 47-56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-13

Як цитувати

Махлинець, Н., Ожоган, З., & Пюрик, В. (2022). КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ЗУБОЩЕЛЕПОВИХ АНОМАЛІЙ НА ФОНІ ПОРУШЕНЬ АРХІТЕКТОНІКИ ПРИСІНКА РОТА. Вісник стоматології, 120(3), 29–33. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2022-45-3.5

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають