СТАН РЕГІОНАРНОГО КРОВОПОСТАЧАННЯ У ТКАНИНАХ ПАРОДОНТА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ НА ФОНІ ПОРУШЕНЬ АРХІТЕКТОНІКИ ПРИСІНКА РОТА У ХОДІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ

Автор(и)

  • Н.П. Махлинець
  • З.Р. Ожоган
  • Г.Б. Проць
  • М.М. Ільків

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.28

Ключові слова:

зубощелепні аномалії, букальні вуздечки, вуздечка губи, пластика в ділянці присінка рота, кровопостачання.

Анотація

Мета дослідження. вивчення стану реґіонарного кровопостачання у тканинах присінка рота у пацієнтів із зубощелепними аномаліями на фоні порушень архітектоніки присінка рота. Методи дослідження. Обстежено та проліковано 60 пацієнтів із набутими зубо- щелепними аномаліями, деформаціями. Вікова група пацієнтів – 9-12 років. Першу групу склали 30 пацієнтів, яким проводили пластику сполучнотканинних тяжів класичним методом, де рана загоювалася вторинним натягом. У 1А групі (15 осіб) у післяопераційному періоді призначали хлоргексидиндента, у 1Б групі (15 осіб) – хлоргексидиндента та генгігель. У 2 групі (30 пацієнтів) пластику сполучнотканинних тяжів проводили, запропонованим нами методом, де рана загоюється первинним натягом. 2А групі (15 осіб) призначали хлоргексидиндента. 2Б групі (15 осіб) – хлоргексидиндента та генгігель. Групу порівняння склали 15 осіб без наявності зубощелепних аномалій, шкідливих звичок та пародонтологічного статусу. Усім хворим із зубощелепними аномаліями на фоні порушень архітектоніки присінка рота проводили реографію присінка рота за допомогою таких пристроїв та програм: Rheograph «DX», DX-Complex Regina 2002» Реоелектроенцефалограф виступав реєструючим пристроєм. Дослідження проводили до лікування та після хірургічної корекції (1 міс, 6 міс, 12 міс). Наукова новизна. Результати дослідження регіонарного кровообігу тканин присінка рота показали наявність дефіциту кровообігу та зниження трофіки тканин, про що вказують якісні та кількісні характеристики реогам (p<0,05). Якісні показники реограм корелювали з кількісними характеристиками. Після проведеного лікування у всіх групах спостерігали позитивну динаміку реографічних показників, однак їхню нормалізацію та достовірну різницю спостерігали у 2Б групі хворих (p<0,05). Висновки. У пацієнтів із порушеннями архітектоніки присінка рота наявні зміни кровопостачання в тканинах присінка рота. Після проведеного хірургічного лікування діагностовано відновлення кровопостачання у всіх групах хворих, однак стабілізацію показників у ранні та віддалені терміни спостереження діагностовано у хворих 2Б групи.

Посилання

Базунова И. В. Влияние состояния преддверия рта у лиц молодого возроста на выбор тактики стоматологических вмешательств: дис. … канд. мед. наук: 14.00.21 «Стоматология». Полтава, 2007. 159 с.

Makhlynets NP Rheological changes of the mucous membrane of the mouth vestibule on the vestibuloplasty background. Galytskyy likarskyy visnyk. 2015; 22 (4): 48-51.

Пономаренко ВО, Силенко ЮЛ, Хребор МВ, Хміль ТА. Стан регіонарного кровообігу тканин ротової порожнини у осіб старечого віку на етапах імплантаційного лікування. Український стоматологічний альманах. 2013. № 5. С. 81-84.

Barry O, Wang Y, Wahl G., et al. Determination of baseline alveolar mucosa perfusion parameters using laser Doppler flowmetry and tissue spectrophotometry in healthy adults Acta Odontol Scand. 2020; 78(1): 31-37. doi: 10.1080/00016357.2019.1645353.

Bhati A, Fageeh H, Ibraheem W. Role of hyaluronic acid in periodontal therapy Biomedical report. 2022: 17: 1-5. https://doi.org/10.3892/br.2022.1574

Casale M, Moffa A, Vella P, Sabatino L, Capuano F, Salvinelli B, Lopez MA, Carinci F and Salvinelli F: Hyaluronic acid: Perspectives in dentistry. A systematic review Int J Immunopathol Pharmacol. 2016; 29: 572–582. doi: 10.1177/0394632016652906.

Carlson GA, Dragoo JL, Samimi B, Bruckner DA, Bernard GW, Hedrick M and Benhaim P: Bacteriostatic properties of biomatrices against common orthopaedic pathogens. Biochem Biophys Res Commun. 2004; 321:472–478. doi: 10.1016/j.bbrc.2004.06.165

Eeckhout C, Ackerman J, Glibert M, Cosyn J.A randomized controlled trial evaluating hyaluronic acid gel as wound healing agent in alveolar ridge preservation. J Clin Periodontol. 2022; 49(3):280-291. doi: 10.1111/ jcpe.13589.

Forthofer R. N. Biostatistics: A Guide to Design, Analysis, and Discovery. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2007: 502.

Ibraheem W, Jedaiba WH, Alnami AM, Hussain Baiti LA, Ali Manqari SM, Bhati A, Almarghlani A and Assaggaf M: Efficacy of hyaluronic acid gel and spray in healing of extraction wound: A randomized controlled study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022; 26:3444–3449. Doi: 10.26355/eurrev_202205_28838

Kouadio AA, Jordana F, Koffi NJ, Le Bars P, Soueidan A. The use of laser Doppler flowmetry to evaluate oral soft tissue blood flow in humans: A review Arch Oral Biol. 2018; 86: 58-71. doi: 10.1016/j. archoralbio.2017.11.009.

Marconati M, Ramaioli M The role of extensional rheology in the oral phase of swallowing: an in vitro study. arXiv. 2020; 1: 1-16.

Nakamura M, Hikida M, Nakano T, Ito S, Hamano T and Kinoshita S: Characterization of water retentive properties of hyaluronan. Cornea. 1993; 12: 433–436. doi : 10.1097/00003226-199309000-00010

Prosdocimi M, Bevilacqua C Exogenous hyaluronic acid and wound healing: an updated vision Panminerva Med 2012; 54(2):129-35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-05

Як цитувати

Махлинець, Н., Ожоган, З., Проць, Г., & Ільків, М. (2023). СТАН РЕГІОНАРНОГО КРОВОПОСТАЧАННЯ У ТКАНИНАХ ПАРОДОНТА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ НА ФОНІ ПОРУШЕНЬ АРХІТЕКТОНІКИ ПРИСІНКА РОТА У ХОДІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ. Вісник стоматології, 122(1), 172–178. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.28

Номер

Розділ

ОРТОДОНТІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають