МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ СФОРМОВАНОГО ХРАС В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТ

Автор(и)

  • І.В. Ковач
  • О.Ю. Біндюгін
  • Ю.В. Хотимська
  • О.А. Чеботарь

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.10

Ключові слова:

слизова оборонка, ротова порожнина, експеримент, тварини.

Анотація

Мета дослідження. Вивчення морфофункціонального стану мікроциркуляторного русла слизової оболонки після лікування сформованого ХРАС шляхом використання озонотерапії у експериментальних тварин. Матеріал та методи дослідження. Експериментальне дослідження було проведено на 36 експериментальних тваринах (кролі-самці голандської породи у віці 9 місяців). Для моделювання ХРАС використовували овальбумін (альбумін яєчного білка) за запропонованою раніше і широко використовуваною схемою. Дози препаратів, які використовували визначали відповідно до маси тіла тварини. Досліджувані тварини були розділені на 3 основні групи в залежності від застосованої терапії. Результати дослідження та їх обговорення. При огляді слизової оболонки ротової порожнини першої групи тварин, в яких після формування афтозних дефектів проводилася терапія шляхом накладання пов'язок з кератопластичним гелем виявлені одиничні поверхневі ерозії округлої або овальної форми діаметром до 3-3,5 мм. При мікроскопічному вивченні слизова оболонка ротової порожнини тварин даної групи була покрита багатошаровим плоскоклітинним незроговiлим епітелієм за винятком поверхні ясен. В цілому, в епітелії, не дивлячись на збереження його нерівномірної товщини, спостерігалось чітке розділення на шари. Поверхневі клітини шиповидного шару уплощенi та близькі до веретеноподібної форми, явища пікнозу помірно виражені. Висновки. В умовах експерименту на тваринах встановлено, що при хронічному рецидивуючому афтозному стоматиті формується комплекс ерозивно-виразкових змін з супутніми запальними, дистрофічними, дисциркуляторними процесами, що супроводжується підвищенням активності індуцибельної синтази оксиду азоту більш ніж в два рази (з 0,21±0,05 до 0,79±0,06 умов.од.). Ступінь активності індуцибельної фракції NO-синтази більш виражений в зонах безпосередньо прилеглих до ерозій слизової оболонки та в ділянках формування виразкових дефектів. Застосування озонотерапії в комплексі з кератопластичним гелем дозволяє поліпшити стан мікроциркуляторного русла слизової оболонки, що проявляється у відновленні констрікторно-ділятаторних механізмів судинного тонусу, який являється одним із важливих механізмів стабілізації обміну оксиду азоту, що і було доведено в експерименті на тваринах.

Посилання

Анисимова И.В., Недосеко В.Б., Ломиашвили Л.М. Клиника, диагностика и лечение заболеваний слизистой оболочки рта и губ. Москва.: Мед. книга; Издательство «Стоматология», 2008. 191 с.

Зазулевская Л.Я., Мезгильбаева Д.М., Искакова М.К. Сравнительные аспекты лечения эрозивно- язвенных поражений слизистой полости рта. Проблемы стоматологии. 2002. № 1. С. 47-49.

Cho S.J., Kim H.W., Kim B.Y., Cho S.I., Sam So Eum. A herb extract, as the remedy for allergen-induced asthma in mice. PulmPharmacolTher. 2008. № 21. Р. 578-83.

Ginat W. Mirowslci. Aphtous stomatitis. Med. specialties. 2013. Vol. 6, № 2.P. 486.

Каменецкая Т.М. Аэроионотерапия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www. golkom.ru

Прохончуков А.А. Лазерная физиотерапия стоматологических заболеваний. Стоматология. 1995. Т. 74. № 6. С. 23-31.

Прикулс В.Ф. Опыт применения излучения гелий-неонового лазера при лечении больных рецидивирующим афтозным стоматитом. Стоматология. 2010. № 6. С. 20-22.

Сабанцева Е.Г., Рабинович И.М. Опыт клинического применения экзогенного оксида азота при лечении афтозного стоматита. Клиническая стоматология. 2013. № 2. С. 58-60.

Маланчук В.А. Озонотерапия в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Киев, 2000. 46 с.

Фаизов Т.Т., Белопухов В.М., Нокам М.Э., Чубайдулина Е.Е. Лечение острых одонтогенных процессов с применением озона. Стоматология для всех. 2001. С. 486-488.

Ганичев В.В. Применение озона в терапевтической стоматологии // Материалы V Всеукраинской научно-практической конференции с международным участием «Современные аспекты применения озона в медицине и быту». Ялта, 2007. – С. 138.

Зазулевская Л.Я., Мезгильбаева Д.М., Искакова М.К. Сравнительные аспекты лечения эрозивно- язвенных поражений слизистой полости рта. Проблемы стоматологии. 2002. № 1. С. 47-49.

Cho S.J., Kim H.W., Kim B.Y., Cho S.I., Sam So Eum. A herb extract, as the remedy for allergen-induced asthma in mice. PulmPharmacolTher. 2008. № 21. Р. 578-83.

Kim H., Ahn Y.T., Kim Y.S., Cho S.I., An W.G. Antiasthmatic effects of schizandrae fructus extract in mice with asthma. Pharmacogn Mag. 2018. Jan-Feb. № 10(1). Р. 80–85.

Yoshida M., Leigh R., Matsumoto K., Wattie J., Ellis R., O'Byrne P.M., et al. Effect of interferon-gamma on allergic airway responses in interferon-gamma-deficient mice. Am J RespirCrit Care Med. 2012. № 166. Р. 451-6.

Wei X.Q., Charles I.G., Smith A., Ure J., Feng G.J., Huang F.P., Xu D., Muller W., Moncada S., Liew F.Y. Altered immune responses in mice lacking inducible nitric oxide synthase. Nature. 1995. 1. № 375(6530). P408-411.

Саркисов Д.С. Микроскопическая техника: Руководство. Москва: Медицина, 1996, 544 с.

Кравченко Л.І. Патогенетичне обгрунтування застосування озонотерапії в комплексному лікуванні ХРАС у дітей з обтяженим алергологічним анамнезом : дис… канд.мед.наук : 14.00.21. Харків, 2017.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-04

Як цитувати

Ковач, І., Біндюгін, О., Хотимська, Ю., & Чеботарь, О. (2023). МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ СФОРМОВАНОГО ХРАС В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТ. Вісник стоматології, 122(1), 55–62. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.10

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають