ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ PROJECTBASED LEARNING ПРИ ВИКЛАДАННІ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Автор(и)

  • О.О. Фастовець
  • О.А. Кривчук
  • В.О. Штепа

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.31

Ключові слова:

ортопедична стоматологія, медична освіта, проектно-орієнтоване навчання.

Анотація

Мета дослідження. Узагальнити досвід впровадження project-based learning при викладанні ортопедичної стоматології здобувачам вищої освіти другого рівня на кафедрі ортопедичної стоматології Дніпровського державного медичного університету. Основна частина. Project-based learning був реалізований при написанні навчальної історії хвороби студентами п’ятого курсу. Проект виконувався протягом навчального року в групі із 2-3 здобувачів у чотири етапи: організаційний, пошуковий, технологічний, заключний. Обов’язковою була курація як мінімум одного тематичного хворого. Збір даних також проводився з використанням реальних медичних документів, наприклад, архівів карток або комп’ютерних баз. Аналіз клінічних спостережень, доповнених даними літературних джерел, перетворив рутинне оформлення історії хвороби на дослідницьку роботу. Здобувачі були вільними в складанні плану виконання проекту; вони самостійно розподіляли завдання, організовували поетапні дії із зазначенням термінів виконання; збирали дані, визначаючи межі інформаційного пошуку; обирали форму подання проекту. Презентація на аудиторію включала однакові для всіх виконавців розділи, зокрема поширеність захворювання, етіологія, патогенез, особливості клінічної картини, діагностичний процес, лікування, прогноз, але весь контент та форма його подачі (фото, графіки, таблиці тощо) були елементом творчості студентів. За результатами опитування 52 п’ятикурсників, які оформлювали історію хвороби в рамках project-based learning, найбільш привабливим у даній технології названа можливість спілкування одне з одним та з колегами, зокрема групові обговорення, мозкові штурми, а також професійні консультації викладача. Перевагами project-based learning визнані здатність забезпечити індивідуальну навчальну траєкторію здобувачеві; навчання користуватися знаннями різного походження для вирішення нових практичних завдань; конструктивний підхід, коли знання будуються, а не передаються. Складності успішної реалізації проекту полягали у необхідності відповідної підготовки викладача та правильному оцінюванні проектної діяльності здобувачів. Висновки. Відповідно до набутого досвіду, project-based learning при викладанні ортопедичної стоматології дозволяє здобувачам вищої освіти другого рівня не тільки опанувати базові знання, а й забезпечити формування професійних компетенцій, комунікативних навичок, аналітичного мислення, дослідницьких умінь, а також творчих здібностей. Метод навчає здатності до самоосвіти, що є запорукою конкурентоспроможності в подальшій професійній діяльності. Результативність методу залежить від додержання правил організації роботи на всіх етапах виконання проекту.

Посилання

Morgan, A. (2006). Theoretical aspects of project-learning in higher education. British Journal of Educational Technology, 14 (1), 66–78. https://doi. org/10.1111/j.1467-8535.1983.tb00450.x.

Marnewick, C. (2023). Student experiences of project-based learning in agile project management education. Project Leadership and Society, 4, 1-10. https:// doi.org/10.1016/j.plas.2023.100096.

Zackariasson, P. (2014). Mentorship in academia. International Journal of Managing Projects in Business, 7 (4), 734–738. https://doi.org/10.1108/IJMPB- 05-2014-0040.

Zwikael, O., Meredith, J. R. & Smyrk, J. (2019). The responsibilities of the project owner in benefits realization. International Journal of Operations & Production Management, 39 (4), 503-524. https://doi. org/10.1108/IJOPM-02-2018-0086.

Lia, S.-Ch., Lee, M. R., Chen, Y.-L., & Chen, H. S. (2023). Application of project-based service learning courses in medical education: trials of curriculum designs during the pandemic. BMC Medical Education, 23, 696 https://doi.org/10.1186/s12909-023-04671-w.

Kim, K.-J. (2020). Project-based learning approach to increase medical student empathy. Medical education online, 25 (1), 1742965 https://doi.org/10.1080/10872981 .2020.1742965.

Nathwani, S. J., & Vedd, N. (2020). Medical students' perspective: project-based learning approach to increase medical student empathy. Medical education online, 25 (1), 1794342. https://doi.org/10.1080/1087298 1.2020.1794342.

Elkhamisy, F. A. A., Zidan, A. H., & Fathelbab, M. F. (2022). Using project-based learning to enhance curricular integration and relevance of basic medical sciences in preclerkship years. Alexandria Journal of Medicine, 58 (1), 1-7. https://doi.org/10.1080/20905068.2021.2009652

Qin, R., Salter, S. M., Clifford, R., Skull, S., & Lee, K. (2022). Can research training be improved in health professional student curricula? A qualitative descriptive study of health students’ experiences with an integrated research training platform. Medical Science Educator, 33, 49–62 https://doi.org/10.1007/s40670-022-01690-y.

Fastovets, O., & Kobylyak, S. (2023). Teaching prosthetic dentistry in the conditions of martial law and epidemiological threats. Visnyk stomatolohii, 122 (1), 148–152. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2 023-47-1.24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-07

Як цитувати

Фастовець, О., Кривчук, О., & Штепа, В. (2024). ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ PROJECTBASED LEARNING ПРИ ВИКЛАДАННІ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ. Вісник стоматології, 126(1), 184–189. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.31

Номер

Розділ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають