ДОСВІД ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ В СИМУЛЯЦІЙНОМУ НАВЧАННІ НА КАФЕДРІ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Автор(и)

  • О.О. Фастовець
  • О.А. Кривчук
  • С.С. Кобиляк

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-48-2.20

Ключові слова:

ортопедична стоматологія, симуляційне навчання, кейс-метод, інтегрований підхід

Анотація

Мета дослідження. Узагальнити досвід застосування інтегрованого підходу в симуляційному навчанні здобувачів вищої освіти другого рівня для формування спеціальних компетентностей на кафедрі ортопедичної стоматології Дніпровського державного медичного університету. Основна частина. З огляду на те, що оволодіння практичними навичками не забезпечує набуття фахових компетентностей та розвиток «клінічного мислення», пропонується при викладанні ортопедичної стоматології поєднане застосування симуляційної технології з кейс-методом. Сутність інновації в тому, що здобувач перед тим, як провести маніпуляцію на фантомі повинен проаналізувати надані йому дані клінічного та додаткових досліджень, поставити діагноз, провести диференційну діагностику та розробити план лікування захворювання, до того ж визначити очікувані результати, прогноз та розробити заходи реабілітації та вторинної профілактики. При цьому характер оперативних втручань на фантомах визначатимуть надані клінічні дані. Визначено, що найбільш ефективним різновидом «case-study» при застосуванні інтегрованого підходу є «сase-situation» із використанням структурованих повних кейсів. Тоді як короткі кейси можна застосовувати під час контрольних заходів для найбільш об’єктивної оцінки рівня набутих компетентностей. На кафедрі складені базові комплекти кейсів для студентів 3-5 курсів за тематикою незнімного та знімного зубного протезування, а також щелепно-лицевої ортопедії. Описана методика формування спеціальних компетентностей у здобувачів освіти дозволяє вирішити питання тематичного прийому хворих. Протягом циклу студент має можливість попрацювати зі своїм «віртуальним хворим», здійснивши усю низку клінічних маніпуляцій. Окрім того, робота в зуботехнічній лабораторії, зокрема з CAD/CAM обладнанням, дозволяє йому повністю відтворити лабораторні етапи виготовлення типових зубних протезів, як наслідок, скласти цілісне уявлення про технологію зубного та щелепно-лицевого протезування. Висновки. Застосування інтегрованих навчальних вправ, складених на основі кейс-методу із застосуванням симуляційного обладнання, що передбачають надання даних анамнезу, зовнішнього огляду, результатів додаткових методів дослідження з імітацією клінічної ситуації в порожнині рота на фантомі дозволяє підвищити рівень набутих спеціальних компетентностей. Розроблена методика робить можливою не тільки прикладну підготовку, а й забезпечує набуття навичок формулювання діагнозу та складення плану комплексного стоматологічного лікування й профілактики вторинних ускладнень, зокрема із застосуванням ортопедичних методів. В цілому, інтегрований підхід дозволяє розвиток як мануальних, так й аналітичних навичок, тобто здатності здобувачів до критичного мислення під час проведення стоматологічних втручань, необхідного для їх майбутньої практичної діяльності.

Посилання

Кульбашна Я. А., Маланчук В. О., Нагірний Я. П., Скрипник І. Л., Захарова В. О. Сучасна модель професійної підготовки магістрів-стоматологів. Медична освіта. 2020. № 1. С. 45–49.

Жукова Т. О., Васько Л. М., Почерняєва В. Ф., Марченко В. Ю., Удальцова-Гродзинська К. О. Симуляційні тренінги, як базова платформа сучасної освіти. Вісник проблем біології і медицини. 2020. № 4 (158). С. 222–224.

Elshama S. S. How to apply simulation-based learning in medical education? Iberoamerican Journal of Medicine. 2020. № 2 (2). P. 79–86.

Баглик Т. В., Андрєєва О. В., Стеблянко Л. В. Інноваційні технології навчання здобувачів вищої медичної стоматологічної освіти. Актуальні питання педагогіки вищої медичної освіти: зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародн. участю. Харків, 2023. С. 24-25.

Назарян Р. С., Мись В. О., Ткаченко І. Г. Кейсметод як технологія навчання студентів медичних ЗВО. Актуальні питання педагогіки вищої медичної освіти: зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародн. участю. Харків, 2023. С. 190-192.

Довгань А. О., Демчук А. В., Константинович Т. В. Розбір клінічних випадків за методом «Clinical case discussion» як інструмент симуляційного навчання в підготовці лікарів у курсах терапевтичних дисциплін. Актуальні питання педагогіки вищої медичної освіти: зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародн. участю. Харків, 2023. С. 57-58.

Launer J. Clinical case discussion: using a reflecting team. Postgraduate Medical Journal. 2016. № 92 (1086). С. 245–246.

Разумний Р. В., Фастовець О. О., Альберт Є. Л. Проблеми підготовки англомовних студентів-стоматологів на профільних кафедрах та шляхи їх вирішення. Медична освіта. 2018. № 4. С. 157-160.

Prokop, I. A., Savaryn, T. V. The method of analyzing specific situations (case method) as a pedagogical technology. Медична освіта. 2021 (1). Р. 93–97 https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.1.11974.

Golia N. Case method in the creative potential development of heads of vocational institutions. Paradigm of Knowledge. № 6(44), 2020 doi 10.26886/2520-7474.6(44)2020.11

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-15

Як цитувати

Фастовець, О., Кривчук, О., & Кобиляк, С. (2023). ДОСВІД ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ В СИМУЛЯЦІЙНОМУ НАВЧАННІ НА КАФЕДРІ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ. Вісник стоматології, 123(2), 105–110. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-48-2.20

Номер

Розділ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають