РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІКО- ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХВОРИХ ІЗ ЧАСТКОВИМИ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ, УСКЛАДНЕНИХ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗУБНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ

Автор(и)

  • О.О. Фастовець
  • О.І. Сергієнко

DOI:

https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.25

Ключові слова:

дефекти зубних рядів, деформації зубних рядів, захворювання пародонта, оклюзійна діагностика, ортодонтичне лікування, зубне протезування.

Анотація

Мета роботи. Провести клініко-функціональне дослідження хворих із частковими дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, що потребують ортодонтичного лікування на етапі підготовки до зубного протезування. Методи дослідження. До спостереження було включено 300 хворих віком від 28 до 57 років, що потребували попереднього ортодонтичного лікування з приводу деформацій зубних рядів, які виникли внаслідок їх часткових дефектів. Серед обстеженого контингенту дослідних переважали жінки (65,3 %). Особи молодого віку (за ВООЗ до 45 років) склали значну більшість (70,3 %). Дослідження передбачало традиційний стоматологічний огляд, вивчення діагностичних моделей щелеп в артикуляторі, визначення типу прикусу із застосуванням методики телерентгенографії у боковій проекції з подальшим аналізом за McLaughlin; ортопантомографію, комп’ютерні томографію та оклюзіографію. Наукова новизна. Встановлено, що серед зазначеного контингенту хворих переважали малі (43,0 %) та середні (46,0 %) дефекти зубних рядів. 13,0 % хворих мали дефекти зубного ряду І класу за Кеннеді, 21,3 % – ІІ класу, 37,7 % – ІІІ класу, 28,0 % – ІV класу. У 16,3 % дослідних діагностована І група деформацій оклюзійної поверхні зубних рядів (вертикальне переміщення зубів); у 36,7 % – ІІ група (мезіодистальне переміщення зубів); у 14,0 % – ІІІ група (вестибуло- оральне переміщення); у 0,7 % – ІV група (обертання навколо повздовжньої осі зуба); у 32,3 % – V група (комбіновані переміщення зубів). У 36,0 % випадків встановлена І форма вертикального зубоальвеолярного переміщення зубів із гіпертрофією альвеолярного відростка, тоді як у решти 64,0 % хворих – ІІ форма з подовженням клінічних коронок зубів. За даними ортопантомографії та комп’ютерної томографії деструктивні явища в пародонті встановлені у 36,3 % дослідних. За результатами комп’ютерної діагностики оклюзійні порушення різного ступеня вираженості виявлені в 100 % випадків. Висновки. Серед хворих із частковими дефектами та вторинними деформаціями зубних рядів, які потребують ортодонтичного лікування до початку зубного протезування, переважають особи молодого віку із малими та середніми дефектами зубних рядів. Дані хворі мають запально-деструктивні явища в тканинах пародонта, що вимагають додаткової діагностики та вірогідно ускладнять подальше ортодонтичне лікування. Одночасно наявність оклюзійних розладів у всіх дослідних хворих передбачає контроль оклюзії в динаміці на усіх етапах ортодонтичного лікування.

Посилання

Balmer M., Spies B. C., Kohal R. J., Hämmerle C. H., Vach K., Jung R.E. Zirconia implants restored with single crowns or fixed dental prostheses: 5-year results of a prospective cohort investigation. Clin Oral Implants Res. 2020. N 31 (5). P. 452-462.

Balmer M., Spies B. C., Vach K., Kohal R. J., Hämmerle C. H. F., Jung R. E. Three-year analysis of zirconia implants used for single-tooth replacement and three-unit fixed dental prostheses: A prospective multicenter study. Clin Oral Implants Res. 2018. N 29 (3). P. 290-299.

Spear F. Replacement of an existing maxillary anterior fixed dental prosthesis, redo another fixed dental prosthesis, or convert to implants. J Esthet Restor Dent. 2022. N 34 (1). P. 81-91.

Gupta R., Gupta N., Weber D. D. S. Dental Implants. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 8, 2022.

Le M., Papia E., Larsson C. The clinical success of tooth- and implant-supported zirconia-based fixed dental prostheses. A systematic review. J Oral Rehabil. 2015. N 42 (6). P. 467-480.

Øzhayat E. B., Gotfredsen K. Patient-reported effect in patients receiving implant or tooth-supported fixed prosthesis. J Oral Rehabil. 2020. N 47 (2). P. 229-234.

Zhang Y., Li K., Li N. The efficacy of orthodontics plus implant anchorage in orthodontic treatment: a randomized controlled study. Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022:4049076. doi: 10.1155/2022/4049076.

Venezia P., Ronsivalle V., Isola G. Prosthetically guided orthodontics (PGO): a personalized clinical approach for aesthetic solutions using digital technology. J Pers Med. 2022. N 12 (10). P. 1716.

Мірчук Б. М., Максимов Я. В. Вторинні деформації в дорослих пацієнтів із дефектами зубних рядів. Український стоматологічний альманах. 2018. № 3. С. 20-25.

Глушко Т. Р., Вовк Ю. В., Вовк В. Ю., Крюков П. С. Результати клініко-інструментального дослідження показників цифрової оклюзії при реєстрації міжщелепного інтеркуспідаційного положення в пацієнтів з однобічними дефектами й інтактними зубними рядами. Український стоматологічний альманах. 2021. № 3. С. 49-61.

Фастовець О. О., Малиновський В. Г. Оклюзійна травма та захворювання пародонта (огляд літератури). Клінічна стоматологія. 2014. № 2. С. 66-71.

Fastovets O. O., Kotelevskyi R. A., Huriev Y. S., Kobyliak S. S. Occlusial trauma of implant-supported metal-ceramic crown: a case report. Wiadomosci Lekarskie. 2021. Vol. LXXIV, N 2. P. 371-374.

Garbo D., Aimetti M., Bongiovanni L., Vidotto C., Mariani G. M., Baima G., Romano F. Periodontal and orthodontic synergy in the management of stage IV periodontitis: challenges, indications and limits. Life. 2022. N 12, 2131. doi: org/10.3390/life12122131.

Feu D. Orthodontic treatment of periodontal patients: challenges and solutions, from planning to retention. Dental Press J Orthod. 2020. N 25 (6). P. 79-116.

Xie Y., Zhao Q., Tan Z., Yang S. Orthodontic treatment in a periodontal patient with pathologic migration of anterior teeth. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2014. N 145 (5). P. 685-693.

Paolone M. G., Kaitsas R. Orthodontic-periodontal interactions: Orthodontic extrusion in interdisciplinary regenerative treatments. Int Orthod. 2018. N 16 (2). P. 217-245.

Gkantidis N., Christou P., Topouzelis N. The orthodontic-periodontic interrelationship in integrated treatment challenges: a systematic review. J Oral Rehabil. 2010. N 37 (5). P. 377-390.

Герман С. А. Дослідження оптичної щільності кісткової тканини альвеолярних відростків у ділянці дефектів зубних рядів. Український стоматологічний альманах. 2016. № 4. С. 49-61.

Біда В. І., Ожоган З. Р. Особливості ортодонтичного лікування зубощелепних деформацій, обумовлених частковою втратою зубів, залежно від щільності кісткової тканини щелеп. Інновації в стоматології. 2017. № 3-4. С. 30-35.

Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. Киев: [б.и.], 2017. 558 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-05

Як цитувати

Фастовець, О., & Сергієнко, О. (2023). РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІКО- ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХВОРИХ ІЗ ЧАСТКОВИМИ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ, УСКЛАДНЕНИХ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗУБНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ. Вісник стоматології, 122(1), 153–159. https://doi.org/10.35220/2078-8916-2023-47-1.25

Номер

Розділ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають