Про журнал

Засновники журналу: ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», Громадська організація «Асоціація стоматологів України», Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» Одеської обласної Ради.

Видавець: Видавничий дім «Гельветика».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 23891-13731ПР від 03.04.2019 р.

ISSN: 2078-8916.

Мова видання: українська та англійська.

Періодичність: 4 рази на рік.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт, зі спеціальності 221 «Стоматологія» (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4)).

Журнал «Вісник стоматології» реферується Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України.

Журнал обробляється та відображається в Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал індексується в системі Google Scholar.

Електронна версія журналу представлена на сайті НБУ ім. В. І. Вернадського.

 

Адреса редакції:

м. Одеса, 65026, вул. Рішельєвська, 11

Тел.: +38 (068) 487 28 83

E-mail: info@visnyk.od.ua

Поточний номер

Том 126 № 1 (2024): Вісник стоматології
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-05-03

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Переглянути всі випуски