Про журнал

Засновники журналу: ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», Громадська організація «Асоціація стоматологів України», Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» Одеської обласної Ради.

Видавець: Видавничий дім «Гельветика».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 23891-13731ПР від 03.04.2019 р.

ISSN: 2078-8916.

Мова видання: українська та англійська.

Періодичність: 4 рази на рік.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт, зі спеціальності 221 «Стоматологія» (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4)).

Журнал «Вісник стоматології» реферується Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України.

Журнал обробляється та відображається в Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал індексується в системі Google Scholar.

Електронна версія журналу представлена на сайті НБУ ім. В. І. Вернадського.

 

Адреса редакції:

м. Одеса, 65026, вул. Рішельєвська, 11

Тел.: +38 (068) 487 28 83

E-mail: info@visnyk.od.ua

Поточний номер

Том 123 № 2 (2023): Вісник стоматології
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-08-15

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

ДО ЮВІЛЕЮ

  • 100-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА СИРОТИ ГРИГОРІЯ ІЛАРІОНОВИЧА

    Є.Н. Дичко, А.В. Самойленко, Колектив кафедри терапевтичної стоматології ДДМУ, І.В. Ковач, Колектив кафедри дитячої стоматології ДДМУ, О.О. Гудар’ян, Колектив кафедри хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології, О.О. Фастовець, Колектив кафедри ортопедичної стоматології ДДМУ, О.А. Глазунов, Колектив кафедри стоматології ФПО ДДМУ
    183-184
Переглянути всі випуски